TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DUY XUYÊN

*

Bạn đang xem: Trung tâm y tế huyện duy xuyên

*
*
*
*
*

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác làm việc y tế năm 20trăng tròn, trách nhiệm trọng tâm năm 2021
Tài liệu tập huấn ứng dụng thống kê y tế
Thông báo về câu hỏi xét tuyển viên chức Ngành Y tế cho những người tới trường theo chế độ cử tuyển siêng ngành Y, Dược năm 2020
Thông báo giới thiệu chức danh cùng chữ ký của Giám đốc Slàm việc Y tế tỉnh giấc Quảng Nam
Bảng điểm bình chọn cuối năm 20trăng tròn

Xem thêm: Trung Tâm Y Tế Huyện Sóc Sơn, Có Những Dịch Vụ Gì, Thời Gian Làm Việc

*
*
*
*

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác làm việc y tế năm 20đôi mươi, trọng trách trung tâm năm 2021
Tài liệu hướng dẫn ứng dụng những thống kê y tế
Thông báo về Việc xét tuyển chọn viên chức Ngành Y tế cho người tới trường theo chế độ cử tuyển chọn siêng ngành Y, Dược năm 20trăng tròn
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ cam kết của Giám đốc Ssinh sống Y tế thức giấc Quảng Nam
Bảng điểm đánh giá cuối năm 20trăng tròn