*

*

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là góp phần xây dựng huyện Dầu Tiếng xanh – sạch – đẹp, an toàn và thân thiện! Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình! Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

Đang xem: Trung tâm y tế huyện dầu tiếng

I. Thông tin về đơn vị:

II. Chức năng nhiệm vụ:

1/. Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Dầu Tiếng, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

2/. Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng có những chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

2.1/ Theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển hằng năm của huyện, để trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.2/ Thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học cổ truyền hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bứu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hoá gia đình; cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế công, nông, lâm, xí nghiệp, cơ quan, trường học…đóng trên địa bàn nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Sở y tế.

2.3/ Quản lý tổ chức, nhân lực lao động, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị y tế huyện; y tế xã, phường và y tế thôn…

2.4/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động y tế Nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn theo các quy định của Nhà nước và sự phân cấp của tỉnh.

Xem thêm: Cách Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách, Cách Đeo Và Tháo Khẩu Trang Vải An Toàn

2.5/ Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, phường, thị trấn, thôn…và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm y tế cơ sở.

2.6/ Xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo biên chế đúng đúng cơ cấu hợp lý; thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế trong huyện.

2.7/ Tổng kết việc ứng dụng những những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng và phong trào y tế cơ sở để phổ biến và áp dụng.

2.8/ Chủ trì và phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng trong huyện để làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Xem thêm: Cách Điều Trị Bệnh Viêm Xoang Mũi, Hướng Dẫn Giảm Triệu Chứng Viêm Xoang

2.9/ Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân huyện và Sở y tế giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *