Mua bảo hiểm y tế 1 người có được không và mức đóng bảo hiểm y tế như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ thông tin chi tiết đến người tham gia bảo hiểm y tế.

Đang xem: Mua bảo hiểm y tế cá nhân 2019

*

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh hữu ích cho người tham gia.

I.Bảo hiểm y tế là gì?

Căn cứ Điều 2, Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH quy định:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

II. Mua bảo hiểm y tế cho 1 người có được không?

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định chi tiết về 5 nhóm đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (công chức, viên chức, người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn ở các doanh nghiệp…)

Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng (người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp…)

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng (sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo…)

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên)

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ các đối tượng thuộc các nhóm trên.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này”.

Xem thêm: Top 5 Cây Thuốc Nam Chữa Bệnh Gan Hiệu Quả, Top 5 Cây Thuốc Chữa Bệnh Gan Hiệu Quả

Như vậy, theo quy định hiện hành, tất cả các thành viên trong gia đình đều phải tham gia bảo hiểm y tế khi mua tự nguyện, trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế và những người đã khai báo tạm vắng. Do vậy, bạn không thể mua bảo hiểm y tế 1 người mà phải mua cho tất cả các thành viên trong hộ khẩu.

*

Mua bảo hiểm y tế cho 1 người có được không?

III. Mức đóng bảo hiểm y tế

Mua bảo hiểm y tế hết bao tiền là thắc mắc của nhiều hộ gia đình khi tiến hành mua bảo hiểm y tế. Căn cứ theo Điều 7, Nghị định 1462018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT hàng tháng của các đối tượng sau đây bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Xem thêm: Bảo Hiểm Y Tế Việt Nam – Tra Cứu Giá Trị Sử Dụng Thẻ Bhyt (Baohiemxahoi

Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định về hộ gia đình như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *