Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học. Để Quý khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin về hợp đồng hình thức này thì chúng tôi chia sẻ thông tin pháp lý thông qua bài viết này. 

Dưới đây, tritraonguocdaday.com chia sẻ thông tin đến Quý khách hàng cùng tham khảo, đồng thời giới thiệu dịch vụ pháp lý, thành lập công ty/doanh nghiệp, xin giấy phép lao động của tritraonguocdaday.com.

Đang xem: Mẫu hợp đồng y tế trường học

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

(Số:………/HĐTNVYTTH)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ Bộ luật lao động 2012; Căn cứ……………. ;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên. Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê (Bên A): Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Tên trường :…………………………………………………………………….….

Trụ sở chính:……………………………………………………………………….

Đại diện theo ủy quyền Ông/Bà :………………………..Chức vụ:………….……

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng nhân viên y tế trường học với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích thăm khám, kiểm tra sức khỏe của giáo viên, học sinh trong trường.

Chức danh: Nhân viên y tế trường……Thời gian làm việc: giờ hành chính bắt đầu từ….h đến….. h hằng ngày từ thứ 2

đến hết ngày thứ 7.

Địa chỉ trường :…………

*

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. tháng…năm… Bên B sẽ phải có mặt tại trường:….. để được hướng dẫn và bàn giao về công việc.

Thời gian bắt đầu công việc sẽ là …h, ngày…/…./… đến hết thời hạn là 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A:Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện các công việc của một nhân viên y tế tại trường…………Bên A có quyền nhắc nhở, khiển trách khi bên B vi phạm nội quy, quy chế phòng ban y tế của trường hoặc các quy định của trường ảnh hưởng đến uy tín của phòngBên A có nghĩa vụ hướng dẫn, chỉ đạo bên B thực hiện công việc.Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ mọi khoản lương hàng tháng và các khoản chi phí khác mà bên B phải bỏ ra để thực hiện cho bên….Quyền và nghĩa vụ của bên BBên B trong quá trình làm việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi bình đẳng, chế độ đãi ngộ của bên A dành cho các nhân viên.Bên B sẽ được trợ cấp ăn trưa tại trường.Bên B có nghĩa vụ thực hiện công việc tốt được giao và hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình làm việc.Bên B phải báo cáo công việc hàng tháng cho cấp trên về quá trình cũng như kết quả hoạt động của mình.…………

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Chế độ lương chính của bên A dành cho bên B sẽ là :….VNĐ/tháng.

Xem thêm: Bảo Hiểm Sức Khỏe Liberty Medicare, Bảo Hiểm Sức Khỏe Tiêu Chuẩn Liberty Medicare

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền:

Tên tài khoản nhận tiền:……………………………………………………………

Thuộc ngân hàng:………………………………………………………………….

*

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Điều 5 : Phạt vi phạm

Bên A có trách nhiệm trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A vi phạm sẽ bị phạt vi phạm…………………………….. VNĐTrong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt thì bên B sẽ phải chịu mức phạt:….VNĐ theo nội quy, quy chế của phòng ban.Bên B nghỉ phải xin phép trước :…. Ngày, nếu nghỉ đột xuất sẽ bị khiển trách, kỷ luật. Nhiều lần vi phạm trong tháng sẽ bị trừ vào lương theo quy định.Bên B nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo cho bên A biết trước một tháng. Nếu thông báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian bên B đã làm tương ứng với cho bên A tương ứng với kết quả công việc bên B mang lại và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.Bên B sẽ không được nhận lương của tháng tự ý hủy hợp đồng và bị phạt vi phạm:….VNĐ

Điều 6: Giải quyết tranh chấp.

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải.

Nếu không thể hòa giải được một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong thời hạn 02 năm như các bên đã thỏa thuận kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem thêm: Trung Tâm Tư Vấn Sức Khỏe Sinh Sản Online Miễn Phí, Bác Sĩ Tư Vấn Sức Khỏe Sinh Sản Online Cho Phụ Nữ

Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học. Tức là ngày…/…/…. Đến hết thời gian 02 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng.Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện bên A (Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *