MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Quý khách hàng vẫn coi phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem và cài ngay bạn dạng không hề thiếu của tài liệu trên đây (77.25 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm tra y tế trường học

PHÒNG GD&ĐT THÁPhường. MƯỜITRƯỜNG trung học cơ sở THẠNH LỢICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì – Hạnh phúc___________________________________________________BIÊN BẢN KIỂM TRACông tác Y tế trường học năm học năm ngoái – 2016_____________- Họ và tên người kiểm tra: ………..………………………..…………………- Cá nhân, bộ phận được kiểm tra:………………………………..……………- Thời gian kiểm tra: từ……./……./…… đến……./……/………I. Những vấn đề đang tiến hành Lúc kiểm tra:…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..II. Kết quả kiểm tra:1. Xây dựng kế hoạch năm, tháng Giao hàng vận động dạy học và chămsóc sức khỏe học sinc. (cấu trúc; nội dung; chỉ tiêu; những chiến thuật thực hiện).Nội dung kế hoạch phải phù hợp với chiến lược của trường:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Trường Trung Cấp Y Tế Long An, Tuyển Sinh Học Chính Quy Trung Cấp Y Sĩ Ở Long An

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Việc tổ chức triển khai tuyên truyền giáo dục và phối hợp khám sức khỏe hayphối hợp tuyên truyền về phòng ngừa bệnh tật.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Việc theo dõi khám, cấp thuốc và thực hiện sơ cấp cứu ban đầu chohọc sinh; xây dựng tủ thuốc, trang bị dụng cụ y tế cần thiết.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Kết trái hoạt động so sánh với thời gian trước.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* Nhận xét:- Ưu điểm:…………………………………………………………………......………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Tồn tại:………………….…………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………III. Những yêu thương cầu của người kiểm tra:(Những hưởng thụ cá nhân, đơn vị chức năng làm vừa lòng quy định của ngành, Pháp luật)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Người được kiểm traXÁC NHẬN CỦANgười kiểm traBAN GIÁM HIỆUHIỆU TRƯỞNG