Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế đà nẵng

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế đà nẵng

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch tritraonguocdaday.comử dân tộc Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần Khủng và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tritraonguocdaday.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập và Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tritraonguocdaday.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tritraonguocdaday.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Cầu Giấy, Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hà Nội

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước tritraonguocdaday.comau
EPtritraonguocdaday.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtritraonguocdaday.com (%)
GOtritraonguocdaday.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch tritraonguocdaday.comale Trướctritraonguocdaday.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tritraonguocdaday.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã tritraonguocdaday.comàn EPtritraonguocdaday.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Htritraonguocdaday.comX 1.3 16.0 12.0 4,614.6
ABtritraonguocdaday.com Htritraonguocdaday.comX 1.4 23.5 17.1 936.0
AGM Htritraonguocdaday.comX 1.3 28.1 21.1 535.1
Atritraonguocdaday.comP Htritraonguocdaday.comX 1.3 7.1 5.4 265.1
BCE Htritraonguocdaday.comX 1.4 11.0 7.7 324.0
BCI Htritraonguocdaday.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BMC Htritraonguocdaday.comX 1.1 14.2 13.0 175.4
C47 Htritraonguocdaday.comX 1.4 10.7 7.8 193.8
CDC Htritraonguocdaday.comX 1.1 14.2 12.7 295.7
CEE Htritraonguocdaday.comX 1.1 12.6 11.1 497.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tritraonguocdaday.com tổng thích hợp trường đoản cú các mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nát nhiệm trước hầu hết khủng hoảng như thế nào bởi vì áp dụng những tài liệu này.
*