Vụ Trang Thiết Bị Y Tế

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 2826/QĐ-BYT

Hà Thành, ngày 09 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆCBAN HÀNH HƯỚNG DẪN CÁCH CHUẨN BỊ HỒ SƠ KỸ THUẬT CHUNG VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾTHEO QUI ĐỊNH CỦA ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụTrang sản phẩm và Công trình y tế.

Bạn đang xem: Vụ trang thiết bị y tế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành cố nhiên Quyết định này Kế hoạch triển khaitriển khai Quyết định về vấn đề phát hành lý giải giải pháp chuẩn bị hồ sơ kỹ thuậtbình thường về trang thiết bị y tế theo hiệ tượng của ASEAN.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký kết ban hành.

Điều 3.Trong quy trình thực hiện triển khai Kế hoạch, trườngphù hợp đề xuất sửa thay đổi, bổ sung cập nhật đến phù hợp cùng với tình trạng thực tiễn, Vụ Trang thiết bịcùng Công trình y tế chủ trì, phối phù hợp với các Đơn vị liên quan tổng thích hợp, báo cáoBộ trưởng chu đáo ra quyết định.

Xem thêm: Những Điểm Mới Trong Luật Bảo Hiểm Y Tế 2018 Thay Đổi Thế Nào?

Điều 4.Các ông (bà) thủ trưởng các đơn vị: Trang máy vàCông trình y tế, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chủ yếu, Văn phòng Bộ cùng các đơn vị cóliên quan Chịu đựng trách rưới nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 4; - BT Nguyễn Tkhô hanh Long (để báo cáo); - Các Thứ trưởng Sở Y tế (nhằm ph/hợp); - Cổng lên tiếng năng lượng điện tử Sở Y tế; - Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Quốc Cường

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CÁCH CHUẨN BỊ HỒ SƠ KỸTHUẬT CHUNG VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THEO QUI ĐỊNH CỦA ASEAN(Ban hành kèm theo Quyết định số 2826/QĐ-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2021 của Bộtrưởng Sở Y tế)

I. SỰ CẦNTHIẾT

II. MỤCTIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

2. Yêu cầu:

a. Kịp thời update các hoạt độngtương quan trong veo thời gian tiến hành.

b. Xác định rõ trách nhiệm tương ứngcủa các đơn vị, phối kết hợp chặt chẽ và hưởng thụ dữ thế chủ động thực hiện để đạt được kếttrái theo như đúng yêu cầu với đúng tiến trình.

III. KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN

Để thực hiện tiến hành bao gồm hiệuquả, đạt những kim chỉ nam đề ra, Sở trưởng Sở Y tế cắt cử các đơn vị chức năng thực hiệntheo chiến lược như sau:

STT

Hoạt động

Kết quả

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hận hợp

Thời gian

Kinh phí

1

Công tác tulặng truyền, phổ biến báo cáo về Quyết định

1.1

Rà rà soát cùng bao gồm công vnạp năng lượng thông tin cho các doanh nghiệp

Công văn chính thức thông tin cho các doanh nghiệp

Vụ Trang sản phẩm với Công trình y tế

Tháng 5, 6/2021

1.2

Đăng thiết lập quyết định lên Cổng thông báo năng lượng điện tử của Bộ Y tế và trang web của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Quyết định được đăng tải

Vụ Trang trang bị với Công trình y tế

Tháng 5/2021

1.3

Xây dựng tư liệu, chương trình phổ cập, hướng dẫn

Tài liệu, lịch trình phía dẫn

Vụ Trang trang bị và Công trình y tế

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế và các đơn vị có liên quan

Tháng 6, 7/ 2021

1.4

Tổ chức hội nghị Phổ vươn lên là nội dung cơ bản của Quyết định 2426/QĐ-BYT , Kế hoạch thực hiện của Sở Y tế, lí giải thực hiện với câu trả lời vướng mắc cho những doanh nghiệp lớn trên TP Hà Nội, Đà Nẵng, TPhường. Hồ Chí Minh

Hội nghị thông dụng với chỉ dẫn được tổ chức trên Thành Phố Hà Nội, Đà Nẵng, TPhường. Hồ Chí Minh

Vụ Trang máy và Công trình y tế

Vụ Pháp chế; Văn uống chống Bộ

Tháng 6, 7/ 2021

Nguồn chi phí đơn vị nước và mối cung cấp cung cấp khác

2

Hoàn thiện tại hệ thống technology thông tin

2.1

Làm câu hỏi cùng với Đơn vị sản xuất phần mềm nhằm cập nhập hệ thống cấp phép lưu lại hành

Hệ thống cấp giấy phép lưu giữ hành được cập nhật thêm mục Hồ sơ kỹ thuật chung về trang vật dụng y tế theo cách thức của ASEAN

Vụ Trang lắp thêm và Công trình y tế

Đơn vị Công nghệ thông tin

Hoàn thành trước mon 11/2021

Nguồn túi tiền bên nước với mối cung cấp hỗ trợ khác

3

Tập huấn cho Chuyên Viên xét lưu ý hồ nước sơ

3.1

Tập huấn cho chuyên gia xét để mắt làm hồ sơ về việc đọc với xét ưng chuẩn làm hồ sơ chuyên môn thông thường về trang sản phẩm y tế theo nguyên lý của ASEAN

Buổi hướng dẫn mang đến Chuyên Viên xét coi ngó được tổ chức

Vụ Trang vật dụng với Công trình y tế

Quý III/ 2021

Nguồn ngân sách đơn vị nước với nguồn hỗ trợ khác

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí đầu tư thực hiện Kếhoạch bao gồm nguồn chi phí công ty nước và hoặc từ bỏ các mối cung cấp hỗ trợ thích hợp phápkhông giống (nếu có).

2. Vụ trưởng Vụ Trang thiết bịvới Công trình y tế nhà trì theo dõi và quan sát, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo Kếhoạch được triển khai đồng hóa, kết quả.