Thuế nhập khẩu thiết bị y tế

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 2893/TCHQ-TXNK V/v thuế cực hiếm gia tăng

thủ đô hà nội, ngày 04 mon 5 năm 2020

“11. Thiết bị, nguyên tắc y tế gồmmáy móc và công cụ siêng dùng đến y tế như: những nhiều loại trang bị soi, chiếu, chụp dùngđể xét nghiệm, chữa trị bệnh; những thứ, qui định chuyên dùng làm phẫu thuật, điều trị vết thương thơm, xe hơi cứu thương; điều khoản đo huyết áp, tlặng, mạch,cơ chế truyền máu; bơm kyên tiêm; mức sử dụng phòng rời tnhì cùng những pháp luật, thiếtbị chăm sử dụng cho y tế không giống theo chứng thực của Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Thuế nhập khẩu thiết bị y tế

Bông, băng, gạc y tế cùng băng vệsinch y tế; dung dịch chống căn bệnh, chữa căn bệnh bao hàm thuốc thành phđộ ẩm, nguim liệucó tác dụng thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phđộ ẩm y tế, nước cất nhằm trộn chếthuốc tiêm, dịch truyền; mũ, xống áo, khẩu trang y tế, quan tài phẫu thuật, găng tay, bao chi bên dưới, bao giày, khăn, găng tay chăm sử dụng mang đến y tế,túi đặt ngực cùng hóa học làm cho đầy da (không bao hàm mỹ phẩm); đồ vật tư hóa chất xétnghiệm, tiêu diệt vi khuẩn sử dụng trong y tế theo chứng thực của Sở Y tế.”

“5. Thiết bị, giải pháp y tế tất cả máymóc và chế độ siêng dùng đến y tế như: những nhiều loại sản phẩm công nghệ soi, chiếu, chụp dùng đểxét nghiệm, chữa bệnh; các trang bị, vẻ ngoài siêng dùng làm phẫu thuật, điều trị vết tmùi hương,xe hơi cứu vớt thương; hình thức đo áp suất máu, tim, mạch, phương tiện truyền máu; bơm kimtiêm; luật pháp phòng rời thai; các hình thức, sản phẩm công nghệ chăm sử dụng mang lại y tế khácthực hiện theo luật tại Biểu thuế cực hiếm tăng thêm ban hành hẳn nhiên Thôngtứ này.”

Các trang bị, hình thức y tế khác(không có tên cụ thể nêu tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số26/2015/TT-BTC cùng khoản 5 Điều 4 Thông bốn số 83/2014/TT-BTCkhông trực thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập vào theo bản thảo của Bộ Ytế phát hành kèm theo Thông bốn 24/2011/TT-BYT) nhưng là sản phẩm có xác thực củaSở Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo lý lẽ trên Khoản8 Điều 1 Thông bốn số 26/2015/TT-BTC.

Xem thêm: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Huế Triển Khai Tiêm Vắcxin Phòng Covid

Trường thích hợp không tồn tại xác nhận của Sở Ytế thì áp dụng nấc thuế suất thuế GTGT 10%.”

Tổng viên Hải quan tiền vấn đáp nhằm Công tyTrách Nhiệm Hữu Hạn XNK Ngọc Tdiệt Nhi được biết.

Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Lưu Mạnh Tưởng (nhằm b/c); - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Hưng