Thông Tư Quy Định Về Quản Lý Chất Thải Y Tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

thủ đô, ngày 31 tháng 12 năm 2015

THÔNGTƯ LIÊN TỊCH

QUYĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Căn cứ đọng Luật Bảo vệ môi trườngnăm 2014;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số38/2015/NĐ-CPhường ngày 24 tháng tư năm năm ngoái của Chính phủ quy địnhvề cai quản chất thải cùng phế liệu;

Căn cứ đọng Nghị định số 63/2012/NĐ-CPhường ngày31 mon 8 thời điểm năm 2012 của nhà nước lý lẽ công dụng, trách nhiệm, quyền lợi và cơcấu tổ chức của Sở Y tế;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số21/2013/NĐ-CP. ngày 04 mon 3 năm trước đó của nhà nước lý lẽ công dụng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức củaBộ Tài ngulặng cùng Môi trường;

Bộ trưởng Sở Y tế cùng Bộ trưởng Bộ Tàinguim và Môi ngôi trường ban hành Thông bốn liên tịch điều khoản về thống trị hóa học thảiy tế,

Cmùi hương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông tứ này phép tắc chi tiết Khoản6, Khoản 7 Điều 49 Nghị định số 38/2015/NĐ-CPhường ngày 24 tháng bốn năm2015 của Chính phủ khí cụ về thống trị hóa học thải cùng phế liệu.

Bạn đang xem: Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế

2. Thông bốn này không kiểm soát và điều chỉnh về quảnlý hóa học thải gây ra từ bỏ vận động mai táng, hỏa táng với chất thải pchờ xạgây ra từ bỏ vận động y tế. Việc cai quản chất thải gây ra từ bỏ chuyển động an táng,hỏa táng triển khai theo quy định về phía dẫn dọn dẹp vào vận động mai tángvà hỏa táng. Việc cai quản hóa học thải pngóng xạ tạo nên tự chuyển động y tế thựchiện theo giải pháp về thống trị chất thải pđợi xạ cùng mối cung cấp phóng xạ vẫn qua sử dụngvà bảo vệ bình an sự phản xạ vào y tế.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tứ này áp dụng đối với ban ngành,tổ chức triển khai, cá nhân trong nước cùng nước ngoài bao gồm vận động liên quan mang đến hóa học thảiy tế bên trên giáo khu toàn quốc.

Điều 3. Giải phù hợp từngữ

Trong Thông bốn này, các từ ngữ dưới đây đượcphát âm nlỗi sau:

1. Chất thải y tế là chất thải phátsinh vào quy trình hoạt động của những cơ sở y tế, bao gồm hóa học thải y tế nguyhại, hóa học thải y tế thường thì cùng nước thải y tế.

2. Chất thải y tế nguy hại là chất thảiy tế đựng nhân tố lây truyền hoặc có công dụng nguy hại không giống thừa ngưỡng hóa học thảinguy khốn, bao hàm chất thải truyền nhiễm và chất thải nguy nan ko lây nhiễm.

3. Quản lý hóa học thải y tế là quátrình giảm thiểu, phân định,phân các loại, lượm lặt, lưu giữ, chuyên chở, tái chế, giải pháp xử lý hóa học thải y tế cùng giám sátquá trình tiến hành.

4. Giảm tđọc chất thải y tế là các hoạtđộng làm cho giảm bớt buổi tối đa sự phân phát thải chất thải y tế.

5. Thu gom hóa học thải y tế là vượt trìnhtập vừa lòng chất thải y tế trường đoản cú vị trí tạo nên và chuyển động về khoanh vùng cất giữ, xử trí chấtthải y tế vào khuôn viên khám đa khoa.

6. Vận đưa chất thải y tế là quátrình siêng chở hóa học thải y tế từ bỏ nơi gìn giữ chất thải vào cơ sởy tế đến khu vực giữ gìn, giải pháp xử lý chất thải của cửa hàng xử lý hóa học thải y tế cho cụm cơssống y tế, cửa hàng cách xử trí chất thải y tế nguy hiểm triệu tập hoặc cửa hàng giải pháp xử lý chất thảinguy hại triệu tập gồm khuôn khổ cách xử lý chất thải y tế.

7. Trung tâm y tế bao gồm: đại lý xét nghiệm bệnh,trị căn bệnh (trừ phòng mạch bác sĩ gia đình; chống chẩn trị y học tập cổtruyền; cửa hàng các dịch vụ đếm mạch, đo ánh sáng, đo ngày tiết áp; âu yếm sức khỏe tạinhà; đại lý các dịch vụ cung ứng vận chuyểnfan bệnh dịch nội địa và ra nước ngoài; cửa hàng hình thức kính thuốc; các đại lý dịch vụlàm cho răng giả; căn bệnh xá; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức); khám đa khoa dự phòng; cơsngơi nghỉ huấn luyện cùng đại lý nghiên cứu và phân tích gồm triển khai những xét nghiệm về y học.

Cmùi hương II

QUẢNLÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Mục 1: PHÂN ĐỊNH,PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ, GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI VÀ CHẤTTHẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Điều 4. Phân định chấtthải y tế

1. Chất thải lây nhiễm bao gồm:

a) Chất thải lây truyền sắc và nhọn là chấtthải lây nhiễm rất có thể gây ra những vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: klặng tiêm;bơm liền kyên tiêm; đầu sắc và nhọn của dây truyền; kyên ổn chọc tập dò; kyên ổn châm cứu; lưỡidao mổ; đinh, cưa dùng vào phẫu thuật cùng những thứ sắc và nhọn khác;

b) Chất thải lây truyền không sắc đẹp nhọnbao gồm: Chất thải thnóng, bám, cất ngày tiết hoặc dịch sinch học của cơ thể; các chấtthải phát sinh tự phòng bệnh cách ly;

c) Chất thải có nguy hại lan truyền caogồm những: Mẫu căn bệnh phẩm,giải pháp đựng, dính mẫu bệnh phđộ ẩm, chất thải dính chủng loại căn bệnh phđộ ẩm tạo ra từnhững phòng xét nghiệm bình yên sinc học cấp III trở lên theo lao lý trên Nghị địnhsố 92/2010/NĐ-CP. ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ dụng cụ chi tiết thihành Luật Phòng, phòng dịch truyền truyền nhiễm về bảo đảm an ninh sinh học tập tạichống xét nghiệm;

d) Chất thải phẫu thuật gồm những: Mô, bộphận khung hình bạn thảibỏ với xác động vật xem sét.

2. Chất thải nguy nan không lây nhiễmbao gồm:

a) Hóa chất thải quăng quật bao gồm hoặcgồm các yếu tố nguy hại;

b) Dược phđộ ẩm thải vứt thuộc nhóm gâyđộc tế bào hoặc tất cả lưu ý nguy khốn trường đoản cú bên sản xuất;

c) Thiết bị y tế bị vỡ vạc, hỏng, đã qua sửdụng thải bỏ bao gồm chứa thủyngân với những sắt kẽm kim loại nặng;

d) Chất hàn răng amalgam thảibỏ;

đ) Chất thải nguy hại khác theo quy địnhtrên Thông bốn số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30 mon 6 năm 2015 của Sở trưởng Sở Tàinguyên ổn cùng Môi ngôi trường về làm chủ chất thải nguy hiểm (tiếp sau đây Gọi tắt là Thông tưsố 36/2015/TT-BTNMT).

3. Chất thải y tế thông thường bao gồm:

a) Chất thải rắn sinch hoạt vạc sinhtrong sinh hoạt bình thường của con fan và chất thải ngoại cảnh vào cửa hàng y tế;

b) Chất thải rắn thường thì phátsinch trường đoản cú khám đa khoa không nằm trong Danh mục chất thải y tế gian nguy hoặc ở trong Danh mụcchất thải y tế nguy khốn chế độ trên Điểm a Khoản 4 Điều này dẫu vậy có yếu hèn tốgian nguy dưới ngưỡng chất thảinguy hại;

c) Sản phđộ ẩm thải lỏng khônggian nguy.

4. Danh mục và mã hóa học thải y tế nguysợ bao gồm:

a) Danh mục và mã chất thải nguy hạichế độ trên Phụ lục 1 phát hành cố nhiên Thông bốn số 36/2015/TT-BTNMT được quyđịnh rõ ràng mang đến hóa học thải y tế gian nguy tại Phụ lục số 01 (A) phát hành kèm theoThông tứ này;

b) Danh mục hóa học thải y tế thông thườngđược phnghiền lượm lặt Ship hàng mục tiêu tái chế qui định trên Phú lục số 01 (B) banhành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Bao phân bì, dụngcụ, lắp thêm lưu lại đựng hóa học thải y tế

1. Bao tị nạnh (túi), nguyên tắc (thùng, hộp,can), vật dụng lưu giữ đựng chất thải y tế tiến hành theo phương tiện tại những Khoản 2,3, 4, 5, 6 cùng Khoản 7 Điều này. Bao phân bì, lý lẽ, sản phẩm công nghệ giữ chứa hóa học thải phảitất cả hình tượng theo giải pháp tại Prúc lục số 02 phát hành cố nhiên Thông tứ này.Trung tâm y tế không phải triển khai những phương tiện có liên quan về vỏ hộp, chính sách,thứ lưu giữ đựng vẻ ngoài trên Khoản 2 Điều 7 Thông tư số36/2015/TT-BTNMT.

2. Bảo đảm lưu lại đựng an toàn hóa học thải,có chức năng chốngthấm cùng có kích thước tương xứng cùng với lượng chất thải lưu giữ chứa.

3. Màu sắc đẹp của vỏ hộp, phương tiện, thiếtbị giữ cất hóa học thải y tế khí cụ như sau:

a) Màu quà đối với vỏ hộp, giải pháp,vật dụng lưu chứa chất thải lây nhiễm;

b) Màu đen đối với vỏ hộp, dụng cụ,đồ vật giữ đựng chất thải nguy nan không lây nhiễm;

c) Màu xanh so với vỏ hộp, lý lẽ,thứ lưu đựng hóa học thải y tế thông thường;

d) Màu White đối vớivỏ hộp, phép tắc, sản phẩm công nghệ giữ chứa hóa học thải tái chế.

4. Bao suy bì, lý lẽ đựng hóa học thải y tếthực hiện cách thức đốt ko làm bởi nhựa PVC.

5. Thùng, vỏ hộp đựng hóa học thải có nắp đậy đóng,msinh hoạt thuận lợi vào quá trình sử dụng.

6. Ngoài những giải pháp tại Khoản 1, 2,3,4và Khoản 5 Điều này, thùng, vỏ hộp đựng chất thải sắc nhọn yêu cầu có thành,đáy cứng không trở nên xuyên ổn thủng.

7. Thùng, hộp đựng chất thải có thể tái sử dụngtheo như đúng mục tiêu lưu đựng sau khoản thời gian đã được thiết kế sạch mát cùng nhằm khô.

Điều 6. Phân loại chấtthải y tế

1. Ngulặng tắc phân một số loại hóa học thải y tế:

a) Chất thải y tế nguy hiểm và hóa học thảiy tế thông thường nên phân một số loại để làm chủ ngay tại chỗ phát sinh cùng tại thời điểmphạt sinh;

b) Từng các loại chất thải y tế phải phânloại riêng vào vào bao bì, lý lẽ, vật dụng lưu chứa chất thải theo quy địnhtrên Điều 5 Thông tưnày. Trường hợp những chất thải y tế nguy nan không có công dụng làm phản ứng, tươngtác với nhau và vận dụng và một phương pháp cách xử lý có thể được phân loạichung vào cùng một bao bì, nguyên tắc, vật dụng lưu chứa;

c) Lúc chất thải lan truyền để lẫn vớihóa học thải không giống hoặc ngược lại thì hỗn hợp hóa học thải kia đề xuất thu gom, gìn giữ vàcách xử lý nlỗi hóa học thải lan truyền.

2. Vị trí đặt bao bì, quy định phân loạihóa học thải:

a) Mỗi khoa, chống, bộ phận bắt buộc bố trí vịtrí để đặt những vỏ hộp,dụng cụphânloại hóa học thải y tế;

b) Vị trí đặt bao bì, hiện tượng phân loạichất thải y tế cần được bố trí theo hướng dẫn bí quyết phân một số loại và thu gom hóa học thải.

3. Phân loại chất thải y tế:

a) Chất thải lây nhiễm nhan sắc nhọn: Đựngvào thùng hoặc vỏ hộp gồm màu sắc vàng;

b) Chất thải lây truyền ko sắc đẹp nhọn:Đựng vào túihoặc trong thùng bao gồm lót túi với có màu sắc vàng;

c) Chất thải tất cả nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm cao:Đựng trong túihoặc vào thùng có lót túi và bao gồm màu sắc vàng;

d) Chất thải giải phẫu: Đựng tronggấp đôi túi hoặc vào thùng bao gồm lót túi và tất cả color vàng;

đ) Chất thải gian nguy khônglây lan dạng rắn: Đựng vào túi hoặc vào thùng tất cả lót túi với bao gồm color đen;

e) Chất thải nguy hiểm khôngnhiễm dạng lỏng: Đựng vào cácchính sách có nắp che kín;

g) Chất thải y tế thường thì khôngship hàng mục tiêu tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng tất cả lót túi và gồm màuxanh;

h) Chất thải y tế thông thường phục vụmục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng bao gồm lót túi và tất cả white color.

Điều 7. Thu gom chấtthải y tế

1. Thu gom hóa học thải lây nhiễm:

a) Chất thải lây nhiễm đề nghị thu gomriêng rẽ từ địa điểm gây ra về Quanh Vùng lưu lại hóa học thải trong khuôn viên cửa hàng y tế;

b) Trong quy trình nhặt nhạnh, túi đựngchất thải yêu cầu buộc kín, thùng đựng chất thải cần có nắp bít bí mật, bảo đảmkhông biến thành rơi, rò rỉ hóa học thảivào quá trình thu gom;

c) Cửa hàng y tế giải pháp tuyến phố vàthời điểm thu nhặt hóa học thải nhiễm tương xứng để hạn chế ảnh hưởngmang lại Quanh Vùng quan tâm bạn bệnh với Quanh Vùng khác vào các đại lý y tế;

d) Chất thải bao gồm nguy hại nhiễm caobắt buộc cách xử trí sơ cỗ trước lúc thu nhặt về quần thể gìn giữ, giải pháp xử lý hóa học thải vào khuôn viên cơ sởy tế;

đ) Tần suất thu lượm chất thải lây nhiễmtrường đoản cú vị trí tạo nên về quần thể lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu 01 (một) lần/ngày;

e) Đối với các bệnh viện có lượng chấtthải lan truyền tạo nên dưới 05 kg/ngày, tần suất thu nhặt chất thải lây nhiễmsắc và nhọn từ bỏ địa điểm gây ra về khu lưu lại trong thời điểm tạm thời vào khuôn viên bệnh viện hoặcđưa theo xử trí, tiêuhủybuổi tối tphát âm là 01 (một)lần/tháng.

2. Thu gom chất thải nguy hại khônglây nhiễm:

a) Chất thải nguy khốn không lây nhiễmđược lượm lặt, giữ giàng riêng biệt tại khu lưu giữ hóa học thải vào khuôn viên các đại lý ytế;

b) Thu gom hóa học hàn răng amalgam thảivới thứ y tế bị tan vỡ, hỏng, đãqua áp dụng gồm cất thủy ngân: Chấtthải có đựng thủy ngân đượcthu lượm với giữ giàng riêng trong số vỏ hộp bằng nhựa hoặc những vật tư tương xứng cùng bảođảm không trở nên nhỉ giỏi phạt tán khá tbỏ ngân ra môi trường.

3. Thu gom chất thải y tế thông thường:Chất thải y tế thường thì ship hàng mục tiêu tái chế và hóa học thải y tế thônghay ko phục vụ mục tiêu tái chế được nhặt nhạnh riêng.

Điều 8. Lưu duy trì chấtthải y tế

1. Trung tâm y tế bố trí khoanh vùng lưu giữhóa học thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế đáp ứng những kinh nghiệm sau:

a) Thương hiệu y tế triển khai giải pháp xử lý hóa học thảiy tế nguy hiểm mang lại nhiều cơ sở y tế với cơ sở y tế cần gồm khu vực gìn giữ chất thảiy tế gian nguy thỏa mãn nhu cầu những yêu thương cầukỹ thuật theonguyên lý trên Phú lục số 03 (A) ban hành đương nhiên Thông tứ này;

b) Trung tâm y tế ko nằm trong đối tượng người tiêu dùng quy địnhtrên Điểm a Khoản này nên có Quanh Vùng lưu lại chất thải y tế nguy hiểm đáp ứngcác đòi hỏi nghệ thuật theo cơ chế tại Phụ lục số 03 (B) phát hành kèm theoThông tư này.

2. Dụng cầm cố, thứ lưu cất hóa học thảiy tế nguy nan trên khu vực cất giữ hóa học thải vào bệnh viện tiến hành thống nhấttheo quy định của Thông bốn này với yêu cầu thỏa mãn nhu cầu những trải nghiệm sau đây:

a) Có thành cứng, không xẩy ra bục vỡ, nhỉ dịchthải trong quy trình giữ gìn chất thải;

b) Có hình tượng các loại hóa học thảigiữ lại theo lý lẽ tại Prúc lục số 02 phát hành dĩ nhiên Thông bốn này;

c) Dụng cố gắng, thiết bị giữ đựng hóa học thảilây lan cần có nắp đậy che kín với cản được sự xâm nhập của các loại rượu cồn vật;

d) Dụng nạm, vật dụng lưu chứa hóa chấtthải nên được làm bởi vật liệu không có bội nghịch ứng với hóa học thải lưu lại đựng với cókhả năng chống được sự ănmòn giả dụ lưu giữ đựng chất thải tất cả tính làm mòn. Trường vừa lòng lưu lại chứa Hóa chất thải ởdạng lỏng yêu cầu có nắp đậy che kín đáo để kháng bay khá cùng tràn đổ chất thải.

3. Chất thải y tế nguy hiểm với chất thảiy tế thông thường cần cất giữ riêng trên Quanh Vùng giữ gìn hóa học thải vào khuônviên bệnh viện.

4. Chất thải lan truyền và chất thải nguysợ hãi ko truyền nhiễm đề nghị gìn giữ riêng biệt trừ trường phù hợp các một số loại chấtthải này áp dụng cùng một phương pháp xử lý.

5. Chất thải y tế thông thường phục vụmục đích tái chế với hóa học thải y tế thường thì không giao hàng mục đích tái chếđược lưu giữ riêng biệt.

6. Thời gian giữ gìn hóa học thải lây nhiễm:

a) Đối cùng với chất thải nhiễm phátsinc trên bệnh viện, thời gian cất giữ hóa học thải truyền nhiễm tại khám đa khoa khôngvượt 02 ngày vào ĐK thông thường. Trường vừa lòng cất giữ hóa học thải lây nhiễmtrong trang bị bảo vệ giá buốt bên dưới 8°C, thời hạn lưu giữ tối nhiều là 07 ngày. Đốivới khám đa khoa có lượngchất thải lây lan phát sinh bên dưới 05 kg/ngày, thời hạn gìn giữ không thật 03ngày trong ĐK thông thường cùng nên được bảo quản trong các bao bì được buộckín hoặc lắp thêm lưu lại cất được che nắp kín;

b) Đối cùng với chất thải lây truyền được vậnchuyển trường đoản cú cơ sở ytế khác về nhằm xử trí theoquy mô cụm hoặc quy mô tập trung, đề xuất ưu tiên giải pháp xử lý trong thời gian ngày. Trường hợpchưa xử trí tức thì trong ngày, cần giữ giàng sinh sống nhiệt độ dưới 20°C và thời hạn lưugiữtốiđa không thực sự 02 ngày.

7. Trung tâm y tế tiến hành những quy địnhcó liên quan mang đến bảo quản, khu vực giữ gìn chất thải y tế nguy khốn theo quy địnhtại Thông tư này và không hẳn tiến hành những quy định trên Khoản 2 Điều7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Điều 9. Giảm thiểu chấtthải y tế

Cửa hàng y tế buộc phải tiến hành những biệnpháp bớt tgọi tạo nên hóa học thải y tế theo vật dụng trường đoản cú ưu tiênsau:

1. Lắp đặt, thực hiện những đồ vật, dụngthay, thuốc, Hóa chất với những nguyên liệu phùđúng theo, đảm bảo an toàn tinh giảm tạo ra hóa học thải y tế.

2. Đổi bắt đầu đồ vật, các bước tronghoạt động y tế nhằm mục đích bớt thiểu phát sinh chất thải y tế.

3. Quản lý và thực hiện trang bị tư phù hợp vàcông dụng.

Điều 10. Quản lý chấtthải y tế thông thường Giao hàng mục đích tái chế

1. Chỉ được phnghiền tái chế chất thải y tếthông thường và hóa học thảihình thức tại Khoản 3 Vấn đề này.

2. Không được thực hiện vật tư tái chếtừ bỏ hóa học thải y tế để sản xuất những vật dụng, bao gói áp dụng trong nghành nghề dịch vụ thựcphđộ ẩm.

3. Chất thải nhiễm sau thời điểm xử lý đạtquy chuẩn nghệ thuật nước nhà về môi trường xung quanh được làm chủ nlỗi chất thải y tế thôngthường.

4. Ngoài các luật pháp trên Khoản 1, Khoản2 Như vậy, khi chuyển giao chấtthải cách thức tại Khoản 3 Vấn đề này nhằm giao hàng mục đích tái chế, khám đa khoa phảitiến hành những nguyên lý sau:

a) Bao tị nạnh lưu lại chứa chất thải đề nghị đượcbuộc bí mật cùng bao gồm hình tượng hóa học thải tái chế theo nguyên tắc trên Phụ lục số 02 banhành kèm theo Thông tứ này;

b) Ghi rất đầy đủ thông tinvào Sổ chuyển nhượng bàn giao chấtthải giao hàng mục tiêu tái chế theo mẫu pháp luật tại Phụ lục số 04 ban hành kèmtheo Thông bốn này.

Mục 2: VẬN CHUYỂN VÀXỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Điều 11. Vận chuyểnhóa học thải y tế nguy hại để cách xử lý theo mô hình nhiều đại lý y tế

1. Việc tải hóa học thải y tế nguyhại từ những cơ sở y tế trong nhiều cho các đại lý giải pháp xử lý mang lại nhiều yêu cầu triển khai bởi các hìnhthức sau:

a) Cơ sở y tế vào các thuê đối kháng vịphía bên ngoài gồm giấy phép xử trí hóa học thải nguy khốn hoặc bản thảo hành nghề quảnlý chất thải nguy khốn nhằm triển khai vậngửi hóa học thải của khám đa khoa cho cửa hàng cách xử lý mang lại nhiều. Đối cùng với nhà xử trí chấtthải nguy nan, công ty hành nghề cai quản chất thải nguy khốn tđắm say gia chuyển động chất thải y tế trong cụmtuy vậy ở ngoại trừ phạm vi của bản thảo vị ban ngành nhà nước gồm thđộ ẩm quyền cấpphải report ban ngành cấp chứng từ phnghiền trước khi tiến hành theo pháp luật trên Khoản 5 Điều 23 Thông tứ số 36/2015/TT-BTNMT;

b) Thương hiệu y tế vào nhiều tự vận chuyểnhoặc thuê đơn vị chức năng khác không thuộc đối tượng người dùng pháp luật trên Điểm a Khoản này nhằm vậngửi hóa học thải y tế nguy khốn trường đoản cú bệnh viện mang đến đại lý cách xử trí mang đến nhiều nên đáp ứngcác nguyên tắc tại Khoản 2, 3 cùng Khoản 4 Như vậy cùng nên được Ủy ban nhân dân tỉnh giấc,tỉnh thành trực thuộc trung ương (tiếp sau đây điện thoại tư vấn tắt là Ủy ban dân chúng cấp tỉnh) phê duyệttrên chiến lược lượm lặt, chuyên chở, xử trí chất thải y tế bên trên địa phận tỉnh.

2. Pmùi hương nhân thể vận chuyển: Cửa hàng y tế,đơn vị chức năng được thuê vận tải chất thải ytế nguy nan thực hiện xethùng bí mật hoặc xe pháo bảo ôn chuyên sử dụng nhằm vận động hoặc thực hiện những loạiphương tiện vận chuyển không giống để tải chất thải y tế nguy hại từ bỏ cửa hàng y tếcho đại lý giải pháp xử lý đến cụm nhưng lại nên đáp ứng đề xuất trên Khoản 3 và Khoản 4 Điềunày.

3. Dụng rứa, thứ lưu giữ cất hóa học thảiy tế nguy hiểm bên trên phương tiện vận động đề nghị thỏa mãn nhu cầu những tận hưởng sau:

a) Có thành, đáy, nắp kín đáo, kết cấu cứng,Chịu được va chạm, không trở nên rách nát tan vỡ vị trọng lượng chất thải, bảo vệ an toànvào quy trình vận chuyển;

b) Có hình tượng về loại hóa học thải giữ chứa theo quy địnhtrên Phụ lục số 02 phát hành đương nhiên Thông tứ này với form size cân xứng, được in ấn rõràng, đọc dễ, không biến thành mờ với pnhị màu bên trên đồ vật lưu giữ cất hóa học thải;

c) Được đính cố định và thắt chặt hoặc hoàn toàn có thể tháo dỡ rờibên trên phương tiện đi lại tải và bảo đảmkhông biến thành rơi, đổtrong quá trình vận chuyển chất thải.

4. Chất thải lan truyền trước khi vậngửi bắt buộc đượcđóng gói trong những thùng, vỏ hộp hoặc túi kín đáo, bảo vệ không bị bục, vỡ lẽ hoặc pháttán hóa học thải trê tuyến phố tải.

5. Trong quy trình chuyển động chất thảiy tế trường đoản cú khám đa khoa về cơ sở giải pháp xử lý hóa học thải y tế đến các, Khi xẩy ra tràn đổ,cháy, nổ chất thải ytế hoặc các sự vậy không giống phải thực hiện tức thì những biện pháp ứng phó, khắc phục sựvắt môi trường xung quanh theo giải pháp của quy định.

Điều 12. Vận chuyểnhóa học thải y tế để giải pháp xử lý theo mô hình tập trung

1. Vận chuyển hóa học thải nguy khốn khônglây nhiễm: thực hiện theo cơ chế trên Điều 8 Thông tư số36/2015/TT-BTNMT.

2. Vận gửi hóa học thải lây nhiễm: thựchiện theo phương tiện trên Khoản 1 Điều này với đề nghị đáp ứng nhu cầu những thưởng thức sau:

a) Chất thải nhiễm trước lúc vậnchuyển đề nghị được đóng gói trong những bao bì, vẻ ngoài kín đáo, đảm bảo an toàn không bục, vỡhoặc vạc tán hóa học thải trên tuyến đường vận chuyển;

b) Thùng của phương tiện đi lại chuyên được dùng đểvận động chất thải truyền nhiễm là các loại thùng kín đáo hoặc thùng được bảo ôn;

c) Đối cùng với các khu vực ko sử dụngđược phương tiện đi lại chuyển động chuyên sử dụng để chuyển động hóa học thải y tế nguy hiểm,được áp dụng các nhiều loại phương tiện chuyển động khác nhưng lại yêu cầu đáp ứng nhu cầu những quy địnhtrên Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Thông tứ này với được ghi trên giấy phnghiền cách xử trí hóa học thảinguy hiểm bởi vì phòng ban gồm thẩm quyền cấp cho theo giải pháp tại Thông bốn số36/2015/TT-BTNMT .

3. Vận đưa chất thải y tế thông thườngtiến hành theo cách thức quy định về thống trị hóa học thải thông thường.

Điều 13. Xử lý chấtthải y tế nguy hại

1. Chất thải y tế nguy hiểm nên được xửlý đạt quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về môi trường thiên nhiên.

2. Ưu tiên sàng lọc các công nghệ không đốt, thânthiện tại cùng với môi trường xung quanh với bảo đảm xử trí đạt quy chuẩn chuyên môn giang sơn vềmôi trường thiên nhiên vày Sở trưởng Bộ Tài nguyên với Môi trường ban hành.

3. Hình thức cách xử trí hóa học thải y tế nguyhại theo vật dụng tự ưu tiên sau:

a) Xử lý trên đại lý cách xử trí hóa học thảiy tế gian nguy tập trung hoặc tại đại lý xử lý hóa học thải nguy khốn triệu tập có hạng mụcgiải pháp xử lý chất thải y tế;

b) Xử lý hóa học thải y tế nguy nan theo quy mô cụmcơ sở y tế (chất thải y tế của một nhiều khám đa khoa được nhặt nhạnh và xử lý tầm thường tạihệ thống, thiết bị xử lý của một cửa hàng vào cụm);

c) Tự giải pháp xử lý trên dự án công trình xử lýhóa học thải y tế nguy hại vào khuôn viên khám đa khoa.

4. Hình thức xử trí hóa học thải y tế nguyhại theo quy mô cụm bệnh viện bắt buộc được Ủy ban quần chúng cấp tỉnh phê chú ý trongplaner thu lượm, vận tải, xử lý chất thải y tế gian nguy bên trên địa phận thức giấc bảođảm phù hợp cùng với điều kiện thực tế của địa phương và biện pháp của luật pháp về bảovệ môi trường thiên nhiên.

Điều 14. Quản lý nướcthải y tế

1. Nước thải y tế đề nghị thống trị, xửlý theo nội dung report đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường xung quanh, kế hoạch bảo đảm môi trường xung quanh,đề án đảm bảo môi trường cụ thể, đề án đảm bảo môi trường xung quanh đơn giản đã có cơquan lại đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền phê chú tâm hoặc xác nhận.

2. Sản phẩm thải lỏng được thảicùng nước thải thì Call thông thường là nước thải y tế.

Điều 15. Quản lý với vậnhành lắp thêm cách xử trí hóa học thải y tế

1. Thiết bị cách xử trí hóa học thải y tếbắt buộc được vậnhành thường xuyên.

2. Thiết bị giải pháp xử lý chất thải y tếbắt buộc được bảo trì, bảo trì chu kỳ theo hướng dẫn ở trong nhà sảnxuất và ghi vừa đủ thông tin vào Sổ nhật ký quản lý và vận hành sản phẩm công nghệ, hệ thống xử lýhóa học thải y tế theo chính sách tại Prúc lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

CHẾĐỘ BÁO CÁO VÀ HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Điều 16. Chế độ báocáo

1. Tần suất báo cáo: Báo cáo kếttrái cai quản chất thải y tế được lập 01 lần/năm, tính từ 01 mon 01 cho đến khi hết 31tháng 12.

2. Hình thức báo cáo: Báo cáo kếtquả thống trị hóa học thải y tế được gửi về ban ngành nhấn report bằng vnạp năng lượng bản giấyhoặc bản năng lượng điện tử hoặc ứng dụng báo cáo.

Xem thêm: Cách Điều Trị Bệnh Huyết Trắng Ở Phụ Nữ, Điều Trị Bệnh Huyết Trắng Đúng Cách

3. Nội dung với trình tự báo cáo:

a) Cửa hàng y tế report công dụng quảnlý chất thải y tế của cơ sở theo mẫu mã pháp luật tại Prúc lục số 06 (A) ban hànhhẳn nhiên Thông tư này cùng gửi về Snghỉ ngơi Y tế, Sở Tài nguyên ổn và Môi ngôi trường địa phươngtrước thời gian ngày 31 mon 01 của năm tiếp theo sau với chưa hẳn tiến hành báo cáo quảnlý hóa học thải nguy khốn theo biện pháp trên Điểm a Khoản 6 Điều 7Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

b) Ssinh sống Y tế tổng đúng theo, báo cáo kếttrái quản lý hóa học thải y tế bên trên địa bàn theo mẫu pháp luật trên Phú lục số 06 (B)ban hành tất nhiên Thông tư này cùng gửi về Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế, Bộ Y tếtrước thời gian ngày 31 mon 3 của năm tiếp theo;

c) Slàm việc Tài nguyên ổn và Môi trường tổngphù hợp, báo cáo hiệu quả làm chủ hóa học thải gian nguy (bao hàm cả hóa học thải y tế) theo nguyên lý tại Khoản 4 Điều 11 Thông bốn số 36/2015/TT-BTNMT.

Điều 17. Hồ sơ quảnlý chất thải y tế

1. Hồ sơ tương quan đến các thủ tụcmôi trường bao gồm 1 hoặc một trong những văn phiên bản, tư liệu sau đây:

a) Quyết định phê để mắt báo cáoreview ảnh hưởng môi trường hẳn nhiên báo cáo Review tác động ảnh hưởng môi trường;

b) Giấy xác nhận kếhoạch bảo vệ môi trường vì cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền cung cấp, xác nhận hẳn nhiên kế hoạchbảo vệ môi trường;

c) Giấy xác nhậnxong xuôi côngtrình bảo đảm an toàn môi trường xung quanh dĩ nhiên báo cáo xong xuôi dự án công trình đảm bảo an toàn môi trường;

d) Giấy chứng thực khẳng định bảo vệmôi trường thiên nhiên kèm theo khẳng định đảm bảo an toàn môi trường;

đ) Giấy xác nhận phiên bản đăng kýđạt tiêu chuẩn chỉnh môi trườnghẳn nhiên phiên bản ĐK đạt tiêu chuẩn môi trường;

e) Quyết định phê chăm sóc đề án bảovệ môi trường xung quanh cụ thể cố nhiên đề án đảm bảo an toàn môi trường đưa ra tiết;

g) Giấy xác thực đề án bảo vệ môitrường dễ dàng hẳn nhiên đề án đảm bảo môi trường đối chọi giản;

h) Báo cáo xả nước thải vào nguồnnước hoặc Đề án xả nướcthải vào mối cung cấp nướchẳn nhiên quyết định phê chăm chút của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền;

i) Các văn uống phiên bản, tài liệu không giống về môi trườngtheo hiện tượng của pháp luật về đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.

2. Hồ sơ liên quan đến quản lý chấtthải y tế bao gồm:

a) Sổ đăng ký chủ mối cung cấp thải chấtthải nguy hại;

b) Sổ giao nhận chấtthải y tế nguy hại hoặc hội chứng từ bỏ hóa học thải nguy khốn (vào ngôi trường vừa lòng ko thuộcKhoản 4 Điều 23 Thông tứ số 36/2015/TT-BTNMT);

c) Sổ theo dõi hóa học thải y tế; sổquan sát và theo dõi và sổ chuyển nhượng bàn giao chất thải y tế lây nhiễm vẫn xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về môingôi trường Giao hàng mục tiêu tái chế; báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế chu kỳ,hốt nhiên xuất;

d) Sổ nhật cam kết quản lý vật dụng,khối hệ thống xử trí chất thải y tế (đối với khám đa khoa từ bỏ cách xử trí chất thải y tế với cơslàm việc y tế thực hiện cách xử lý hóa học thải y tế nguy hại đến cụm cơ sở y tế).

3. Báo ccỗ áo trắc, tính toán chấtlượng môi trường xung quanh chu kỳ.

4. Sổ giao nhận chất thải y tếnguy hại; bệnh từ bỏ chất thải nguy hại; những biên bạn dạng tkhô nóng tra, soát sổ cùng báocáo hiệu quả quản lý chất thải y tế chu trình, bỗng xuất theo từng trải của cơ quancó thẩm quyền; sổ nhật ký quản lý, gia hạn, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống xử lýhóa học thải y tế được tàng trữ với thời hạn 05 (năm) năm.

Cmùi hương IV

TRÁCHNHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦACƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

Điều 18. Trách nát nhiệmBộ Y tế

1. Hướng dẫn Slàm việc Y tế, những cơ sở ytế nằm trong thđộ ẩm quyền làm chủ tiến hành các nguyên lý tại Thông bốn này.

2. Phê ưng chuẩn lịch trình, tài liệuđào tạo liên tiếp về làm chủ chất thải y tế để áp dụng thống duy nhất trên đất nước hình chữ S.

3. Chỉ đạo những trường huấn luyện và đào tạo y lồngghxay câu chữ về cai quản chất thải y tế vào chương trình huấn luyện và giảng dạy chính quy củatrường.

4. Đào tạo ra, truyền thông media, phổ biếnluật pháp về thống trị hóa học thải y tế mang đến Sngơi nghỉ Y tế, những cơ sở y tế nằm trong thẩm quyềnthống trị.

5. Kiểm tra việc tiến hành cácchế độ của Thông tứ này.

Điều 19. Trách rưới nhiệmcủa Bộ Tài nguyên ổn cùng Môi trường

1. Hướng dẫn Ssinh hoạt Tài nguyên ổn cùng Môingôi trường tổ chức tiến hành những khí cụ tại Thông tư này.

2. Pân hận hợp với Sở Y tế tổ chứcthịnh hành lao lý đảm bảo an toàn môi trường trong vận động y tế.

Điều 20. Trách rưới nhiệmcủa Ủy ban quần chúng các cấp

1. Trách nát nhiệm của Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh:

a) Xem xét, phê chăm chú kế hoạchlượm lặt, vận tải, cách xử lý chất thải y tế nguy khốn bên trên địa phận tỉnh giấc bảođảm cân xứng cùng với điều kiện địa phương thơm cùng điều khoản của điều khoản về bảo đảm môitrường;

b) Bố trí ngân sách đầu tư chi tiêu với vậnhành công trình cách xử lý chất thải y tế trên địa bàn thống trị theo lao lý củapháp luật;

c) Chủ trì, păn năn phù hợp với BộY tế, Bộ Tài nguim với Môi trường tiến hành bình chọn, tkhô giòn tra các đại lý y tếbên trên địa phận tỉnh giấc về bài toán triển khai những phép tắc trên Thông tư này.

2. Trách nát nhiệm của Ủy ban nhândân quận, huyện, thành phố, thị làng mạc trực ở trong tỉnh:

a) Pân hận phù hợp với Snghỉ ngơi Y tế, Ssinh sống Tàinguyên ổn cùng Môi ngôi trường tổ chức tiến hành chiến lược nhặt nhạnh, chuyển vận, giải pháp xử lý chấtthải y tế gian nguy trên địa bàn quản ngại lý;

b) Tổ chức media, phổ biếnđiều khoản về quản lý hóa học thải y tế cho những bệnh viện với những đối tượng người dùng liênquan bên trên địa bàn quản lý;

c) Pân hận hợp với các đơn vị liênquan tiền trong hoạt động khám nghiệm, tkhô cứng tra các bệnh viện bên trên địa bàn quản lý vềViệc tiến hành các chế độ tại Thông tư này.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân xóm, phường, thị trấn:

Ủy ban quần chúng. # xóm, phường, thị trấnbao gồm trách nhiệm tkhô cứng tra, kiểm soát theo thẩm quyền bài toán tiến hành Thông tư nàycùng các chế độ điều khoản về bảo đảm môi trường thiên nhiên so với bệnh viện theo quy địnhcủa luật pháp.

Điều 21. Trách rưới nhiệmcủa Ssinh sống Y tế

1. Hướng dẫn những khám đa khoa trênđịa bàn tỉnh thực hiện các hình thức tại Thông tứ này.

2. Chủ trì, phối hận phù hợp với Sngơi nghỉ Tàinguim cùng Môi trường kiểm soát, thanh khô tra các bệnh viện trên địa bàn tỉnh giấc về việcthực hiện những nguyên tắc tại Thông tư này.

3. Phối hợp với Ssinh hoạt Tàingulặng và Môi trường sản xuất và tổ chức triển khai triển khai planer lượm lặt, vận chuyển,cách xử lý chất thải y tế gian nguy trên địa bàn tỉnh giấc.

4. Đầu côn trùng tổ chức đào tạo và giảng dạy, truyềnthông, phổ cập pháp luật về làm chủ chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địabàn thức giấc.

5. Báo cáo kết quả làm chủ chấtthải y tế bên trên địa phận tỉnh giấc theo luật pháp tại Điều 16 của Thông tư này.

Điều 22. Trách nát nhiệmcủa Snghỉ ngơi Tài nguim với Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp vớiSsinh hoạt Y tế thành lập planer thu gom, vận tải, cách xử trí hóa học thải y tế nguy hạitrên địa phận thức giấc cùng trình Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc phê chuẩn y. Nội dung kế hoạchthu gom, vận tải, xử trí hóa học thải y tế nguy hại trên địa bàn thức giấc thực hiệntheo công cụ tại Khoản 3 Điều 23 Thông bốn số 36/2015/TT-BTNMT được quy địnhchi tiết trên Phú lục số 07 ban hành đương nhiên Thông tứ này.

2. Tổng phù hợp, báo cáo cai quản chấtthải nguy hiểm theo công cụ tại Khoản 4 Điều 11 Thông bốn số36/2015/TT-BTNMT.

3. Chủ trì, phối hận hợp với Ssinh hoạt Y tếkiểm tra, tkhô hanh tra các khám đa khoa, những đại lý cách xử trí hóa học thải y tế nguy hạitrên địa phận tỉnh về việctiến hành các dụng cụ tại Thông tứ này.

4. Phối hợp với SởY tế tổ chức triển khai đào tạo, truyền thông, thịnh hành quy định về làm chủ chất thảiy tế cho các khám đa khoa bên trên địa bàn tỉnh.

Mục 2: TRÁCH NHIỆM CỦACƠ STại Y TẾ

Điều 23. Trách nát nhiệmcủa bạn đứng đầu tư mạnh ssinh sống y tế

1. Thực hiện nay quản lý chất thải ytế theo luật pháp tại Thông bốn này với các văn uống bạn dạng luật pháp tương quan không giống.

2. Phân công 01 lãnh đạo phụtrách rưới về công tác làm việc quản lý hóa học thải y tế với 01 khoa, phòng hoặc cán bộ chuyêntrách nát về công tác làm việc làm chủ hóa học thải y tế của cơ sở.

3. Lập và ghi rất đầy đủ thông tinvào Sổ giao nhận hóa học thải y tế nguy nan theo nguyên lý tại Phụ lục số 08 banhành kèm theo Thông bốn này (trừ ngôi trường hòa hợp khám đa khoa trường đoản cú triển khai xử trí chấtthải y tế).

4. lúc bàn giao chất thải y tếnguy hại không phải thực hiệntrách nát nhiệm sử dụng chứng trường đoản cú hóa học thải nguy hại các lần chuyển nhượng bàn giao chấtthải nguy khốn theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông bốn số36/2015/TT-BTNMT nhưng mà đề nghị triển khai các trách nát nhiệm sau đây:

a) Đối với khám đa khoa mướn solo vịgồm giấy tờ cách xử lý chất thải nguy khốn hoặc bản thảo hành nghềquản lý chất thải nguy khốn để cách xử trí hóa học thải, định kỳ các tháng xuất 01 bộ triệu chứng từchất thải nguy hiểm mang lại lượng hóa học thải y tế nguy hiểm sẽ bàn giao trongmon theo pháp luật trên Phú lục 3 Thông tứ số 36/2015/TT-BTNMT ;

b) Đối với đại lý xử lý hóa học thảiy tế theo quy mô nhiều, sử dụng Sổ giao nhận hóa học chải y tế nguy nan thay thế chứngtrường đoản cú hóa học thải y tế nguy hại.

5. Bố trí đủ kinh phí, nhân lực hoặc ký hợpđồng cùng với đơn vị bên phía ngoài nhằm tiến hành vấn đề nhặt nhạnh, chuyên chở, xử lý chất thảiy tế.

6. Tổ chức truyền thông media, phổ biếnquy định về làm chủ chất thải y tế cho toàn bộ cán cỗ, viên chức, hợp đồng vànhững đối tượng người sử dụng tương quan.

7. Hằng năm, tổ chức đào tạo vềquản lý chất thải y tế đến công chức, viên chức, bạn lao cồn của đơn vị chức năng vànhững đối tượng người dùng gồm tương quan.

8. Báo cáo tác dụng làm chủ chấtthải y tế theo vẻ ngoài tại Điều 16 Thông tứ này.

Điều 24. Trách rưới nhiệmcủa fan đứng đầu tư mạnh sngơi nghỉ y tế triển khai cách xử trí chất thải y tế nguy hại mang đến cụmcác đại lý y tế

Ngoài việc thực hiện các hình thức tại Điều 23Thông tứ này, người đứng đầu cơ sngơi nghỉ y tế thực hiện xử trí hóa học thải y tế nguy hạimang lại cụm khám đa khoa đề xuất triển khai các yên cầu sau đây:

1. Thực hiện nay thu nhặt, chuyên chở,giải pháp xử lý hóa học thải y tế nguy hiểm theo nội dung trong kế hoạch thu nhặt, vận chuyểnvà cách xử lý hóa học thải y tế nguy khốn được Ủy ban dân chúng cung cấp tỉnh giấc phê chu đáo.

2. Bảo đảm những trải nghiệm chuyên môn vềphương tiện đi lại chuyên chở cùng trang bị giữ chứa hóa học thải bên trên phương tiện vận chuyểntheo công cụ trên Điều 11 Thông tư này Khi triển khai thu gom, đi lại chấtthải y tế từ bỏ những bệnh viện trong nhiều về xử trí.

Chương V

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Tổ chức thựchiện

1. Sở Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế),Bộ Tài nguyên ổn cùng Môi ngôi trường (Tổng cục Môi trường) lí giải, soát sổ, quan sát và theo dõi, đôn đốcbài toán triển khai Thông tứ này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấc,Giám đốc Sngơi nghỉ Y tế, Giám đốc Ssinh sống Tài nguyên và Môi trường; người đứng đầu cơ slàm việc ytế cùng những tổ chức, cá nhân khác bao gồm liên quan chịu trách rưới nhiệm tiến hành Thôngtứ này.

Điều 26. Điều khoảntham mê chiếu

Trường vừa lòng các văn uống bạn dạng dẫn chiếutrong Thông bốn này được sửa chữa thay thế hoặc sửa thay đổi, bổ sung thì thực hiệntheo vnạp năng lượng phiên bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật.

Điều 27. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thihành kể từ ngày 01 tháng tư năm năm 2016.

2. Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 mon 11 năm 2007 của Sở Y tế về vấn đề ban hành Quy chế quản lý chất thảiy tế không còn hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành.

Trong quy trình triển khai Thông tưnày, ví như có những trở ngại, vướng mắc, kiến nghị những phòng ban, tổ chức, cá thể kịpthời phản chiếu về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường thiên nhiên y tế) và Sở Tài ngulặng và Môitrường (Tổng viên Môi trường) nhằm xem xét, giải quyết và xử lý./.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Nguyễn Minch Quang

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Nguyễn Thị Kyên Tiến

Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đảng; - Thủ tướng mạo nhà nước, các Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Vnạp năng lượng chống Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Cổng TTĐT Sở Y tế, Bộ TN&MT; - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, phòng ban ở trong Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong TW; - Sngơi nghỉ Y tế, Sở Tài nguyên ổn với Môi trường những tỉnh, tỉnh thành trực trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn uống phiên bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Sở Y tế, Sở TN&MT; - Lưu: Bộ Y tế (VT, PC, MT); Sở TN&MT (VT, PC, TCMT).

PHỤLỤC SỐ 01

A. Danh mục cùng mã hóa học thải y tếnguy hại

1. Danh mục vàmã chất thải lây nhiễm

Chất thải nhiễm là chất thải bao gồm chứahoặc nghi ngại chứa tác nhân tạo bệnh dịch (vi trùng, vi rút ít, cam kết sinhtrùng, nấm) cùng với tỷ lệ hoặc số lượng vùa dùng để gây bệnh cho confan. Danh mục với mã chất thải lây nhiễmquy định trên bảng bên dưới đây:

CTNH

Tên hóa học thải

Tính hóa học nguy hại chính

Trạng thái (thể) lâu dài thông thường

Ngưỡng CTNH

13 01 01

Chất thải lan truyền, gồm:

Rắn

Chất thải lây nhiễm nhan sắc nhọn

SN, LN

Rắn

**

Chất thải lây truyền không dung nhan nhọn

LN

Rắn/lỏng

**

Chất thải có nguy cơ lan truyền cao

LN

Rắn,lỏng

**

Chất thải giải phẫu

LN

Rắn

**

2. Danh mục cùng mã chấtthải nguy hạiko lây nhiễm

CTNH

Tên hóa học thải

Tính chất nguy hại chính

Trạng thái (thể) vĩnh cửu thông thường

Ngưỡng CTNH

13 01 02

Hóa chất thải bao hàm hoặc bao gồm các nguyên tố nguy hại

Đ, ĐS

Rắn/Lỏng

*

13 01 03

Dược phẩm thải quăng quật trực thuộc team gây độc tế bào hoặc có chú ý nguy hại từ bỏ nhà sản xuất

Đ

Rắn/lỏng

**

13 01 04

Chất hàn răng amalgam thải bỏ

Đ

Rắn

**

13 03 02

Các vật dụng y tế bị vỡ, lỗi, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân với những sắt kẽm kim loại nặng

Đ, ĐS

Rắn

**

Chất thải nguy khốn không giống, gồm:

16 01 06

Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ

Đ, ĐS

Rắn

**

16 01 08

Các các loại dầu mỡ thải

Đ, ĐS, C

Rắn/Lỏng

**

16 01 12

Sạc Pin, ắc quy thải bỏ

Đ, ĐS, AM

Rắn

**

16 01 13

Các máy, linh phụ kiện năng lượng điện tử thải hoặc những sản phẩm công nghệ năng lượng điện (khác cùng với những nhiều loại nêu trên mã 16 01 06, 16 01 12) tất cả những linh phụ kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử ko đựng các chi tiết có những thành phần nguy khốn vượt ngưỡng chất thải nguy hại) thải bỏ

Đ, ĐS

Rắn

**

18 01 01

Bao suy bì mượt, giẻ lau thải (từ bỏ quy trình thay thế sửa chữa, bảo dưỡng lắp thêm nhiễm dầu mỡ; chứa những hóa độc hại hại) thải bỏ.

Đ, ĐS

Rắn

*

18 01 04

Chất thải là vỏ cnhị dung dịch, lọ dung dịch, các lao lý dính thuốc nằm trong nhóm tạo độc tế bào hoặc bao gồm cảnh báo nguy khốn tự nhà sản xuất

Đ, ĐS

Rắn

*

18 02 01

Chất hấp thụ, vật liệu thanh lọc thải bỏ tự quá trình giải pháp xử lý khí thải

Đ, ĐS

Rắn

*

12 01 05

Tro thải từ lò đốt chất thải rắn y tế

Đ

Rắn

*

10 02 03

Bùn thải trường đoản cú khối hệ thống cách xử trí nước thải y tế

Đ, ĐS

Rắn

*

Chú thích: Đ: Độc

ĐS: Độc sinch học

C: Dễ cháy

AM: Ăn mòn

LN: Lây nhiễm

Ngưỡng “**”: luôn luôn là chất thải y tế nguy hạitrong phần nhiều trường hợp; Ngưỡng Nghi ngờ là chất thải y tế nguysợ cùng giả dụ không có yếu tố nguy hại theo QCcả nước 07:2009/BTNMT thì không phải đối chiếu cùng được quản ngại lýnhỏng chất thải thông thường.

B. Danh mục hóa học thải y tế thông thường được phépthu lượm phục vụ mục tiêu tái chế

TT

Loại chất thải

Yêu cầu

I

Chất thải là vật liệu giấy

1

Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp thuốc và các vật tư giấy

Không đựng yếu tố lây nhiễm hoặc công năng nguy khốn không giống vượt ngưỡng chất thải nguy hại

II

Chất thải là vật liệu nhựa

1

- Các cnhì vật liệu bằng nhựa đựng dung dịch, chất hóa học không trực thuộc team tạo độc tế bào hoặc không tồn tại chú ý nguy khốn tự công ty phân phối.

Không chứa nguyên tố lây nhiễm

- Các chai, lon nước đái khát bằng nhựa cùng những đồ dùng vật liệu bằng nhựa áp dụng trong sinch hoạt khác

Không thải ra trường đoản cú các chống khám chữa cách ly

2

Các cnhì vật liệu nhựa, dây truyền, bơm tiêm (không bao gồm đầu sắc đẹp nhọn)

Không cất yếu tố lây nhiễm

III

Chất thải là vật tư kim loại

1

Các chai, lon đồ uống giải khát với những vật tư kim loại khác

Không thải ra từ bỏ các phòng điều trị cách ly

IV

Cht thải là vật tư thủy tinh

Các cnhị, lọ chất liệu thủy tinh thải quăng quật đang chứa đựng các phương thuốc, hóa chất

Chứa hẹn đựng các bài thuốc, hóa chất ko trực thuộc đội khiến độc tế bào hoặc gồm chú ý nguy hại trường đoản cú công ty sản xuất

PHỤLỤC SỐ 02

*

CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT GÂY ĐỘC TẾ BÀO

*

CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT GÂY BỆNH

*

CẢNH BÁO CHUNG VỀ SỰ NGUY HIỂM CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI

*

BIỂU TƯỢNG CHẤT THẢI TÁI CHẾ

*

CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

*

CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT ĂN MÒN

*

CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHẤT DỄ CHÁY

Ghi chú: Trình bày, kiến tạo vàMàu sắc của dấu hiệu chú ý chấtthải nguy hại áp dụng theo các điều khoản trong TCđất nước hình chữ S 5053 :1990.

PHỤLỤC SỐ 03

A. Đối vi các đại lý ytế tiến hành xử trí chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế cùng bnh viện:

1. Có mái đậy mang lại Khu Vực lưu lại giữ;nền bảo vệ không bịngập lụt, tránh khỏi nước mưa tan tràn tự bên ngoài vào, không bịrã tràn hóa học lỏng ra phía bên ngoài khi tất cả sự nuốm thất thoát, đổ tràn.

2. Có phân chia những ô hoặc gồm dụngnạm, trang bị cất giữ riêng rẽ mang lại từng loại chất thải hoặc team chất thải bao gồm cùngtính chất; từng ô, hiện tượng, thiết bị lưu giữ chứa hóa học thải y tế nguy khốn trong khuvực lưu giữ cần bao gồm biển lớn dấu hiệu lưu ý, phòng ngừa tương xứng cùng với các loại hóa học thảiy tế gian nguy được cất giữ theo Phú lục số 02 của Thông tư này cùng với kích thướctương xứng, dễ dấn biết;

3. Có vật liệu hấp thụ (nlỗi cátthô hoặc mùn cưa) với xẻng để sử dụng vào trường đúng theo thất thoát, đổ tràn chấtthải y tế nguy nan làm việc dạng lỏng.

4. Có máy phòng cháy chữacháy theo hướng dẫn của cơ quan cóthđộ ẩm quyền về chống cháy chữa trị cháy.

5. Dụng cầm cố, trang bị lưu lại đựng chấtthải bắt buộc thường xuyên dọn dẹp và sắp xếp thật sạch.

B. Đối vi các đại lý ytế khác

1. Có mái đậy mang lại Quanh Vùng lưu giữ giữ;nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa rã tràn tự bên phía ngoài vào, không trở nên chảytràn hóa học lỏng ra bên phía ngoài lúc gồm sự gắng thất thoát, đổ tràn.

2. Phải sắp xếp vị trí phù hợp đểđặt những cách thức, sản phẩm công nghệ giữ chứa chất thải y tế.

3. Dụng cầm, máy lưucất nên cân xứng cùng với từng các loại chất thải với lượng chất thải tạo ra vào khám đa khoa. Cáchóa học thải khác nhaunhưngthuộc áp dụng một phương thức giải pháp xử lý được lưu lại vào cùng một phương pháp, thiết bịlưu chứa.

4. Dụng vắt, sản phẩm lưuđựng hóa học thải bắt buộc có nắp đậy bịt kín, tất cả biểu lượng một số loại hóa học thải bảo quản theođúng luật tại phú lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này.

5. Dụng núm, sản phẩm giữ chứa chấtthải đề nghị tiếp tục lau chùi thật sạch sẽ.

PHỤLỤC SỐ 04

A. Mẫu sổ theo dõi và quan sát hóa học thải ytế đang giải pháp xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thiên nhiên Ship hàng tái chế

I. Bìa sổ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ STại Y TẾ ----------------

SỔ THEO DÕI CHẤT THẢI LÂY NHIỄM ĐÃ XỬ LÝ ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ

II. Nội dung ghi vào sổ

Ngày mon năm

Mẻ số

Giờ khử khuẩn

Chế độ khử khuẩn

Số lượng chất thải/mẻ (kg)

Cán cỗ quản lý và vận hành (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Nhiệt độ (°C)

Thời gian (phút)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

<