Thông tư 46 bộ y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 46/2018/TT-BYT

Thành Phố Hà Nội, ngày 28 mon 12 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Theo kiến nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ biết tin và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Sở trưởng Sở Y tế ban hành Thông tứ dụng cụ hồ sơ bệnh tật năng lượng điện tử.

Bạn đang xem: Thông tư 46 bộ y tế

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định bài toán lập, thực hiện cùng làm chủ hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử trên những đại lý xét nghiệm căn bệnh, chữa căn bệnh đã có cấp thủ tục phxay chuyển động theo công cụ của Luật Khám bệnh dịch, chữa trị căn bệnh.

Điều 2. Giá trị pháp luật của hồ sơ bệnh tật điện tử

Hồ sơ bệnh tật điện tử được lập, cập nhật, hiển thị, ký kết số, lưu trữ bằng phương tiện đi lại năng lượng điện tử đáp ứng những hiện tượng của Thông tứ này thì có giá trị pháp luật nlỗi hồ sơ bệnh tật giấy cơ chế tại Điều 59 Luật Khám bệnh, trị căn bệnh.

Điều 3. Nguim tắc tiến hành hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử

1. Mỗi fan dịch chỉ có một mã số thống trị, lưu trữ làm hồ sơ bệnh lý năng lượng điện tử trên một các đại lý xét nghiệm căn bệnh, chữa trị căn bệnh.

2. Hồ sơ bệnh án điện tử bắt buộc thỏa mãn nhu cầu các đòi hỏi sau đây:

a) Phải ghi thừa nhận tổng thể nội dung thông tin như hồ sơ bệnh lý giấy.

b) Phải bao gồm chữ cam kết số của người chịu đựng trách nát nhiệm ngôn từ thông tin được nhtràn lên làm hồ sơ bệnh lý điện tử.

c) Tuân thủ câu hỏi bảo đảm thông báo cá nhân theo chính sách trên Mục 2, Cmùi hương II Luật An toàn báo cáo mạng.

3. Cơ sở khám dịch, trị bệnh dịch được phnghiền áp dụng, lưu trữ làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử cố mang lại hồ sơ bệnh tật giấy Lúc đáp ứng những nguyên tắc tại Thông bốn này.

Cmùi hương II

QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Điều 4. Các loại cùng ngôn từ của hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử

1. Hồ sơ bệnh tật điện tử bao gồm làm hồ sơ bệnh tật nội trú, làm hồ sơ bệnh án ngoại trú với các các loại hồ sơ bệnh án không giống theo cách thức của Sở Y tế.

Điều 5. Lập, update làm hồ sơ bệnh tật điện tử

1. Việc lập, cập nhật hồ sơ bệnh lý điện tử được triển khai theo giải pháp trên Điều 4 Thông tứ này với Điều 59 Luật Khám bệnh dịch, chữa bệnh.

2. Thời gian cập nhật làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử tối nhiều 12 tiếng đồng hồ, kể từ thời điểm tất cả y lệnh xét nghiệm căn bệnh, trị căn bệnh. Trường hòa hợp thời hạn khám, chữa trị bệnh dịch kéo dãn bên trên 12 giờ hoặc gồm sự gắng về technology báo cáo thì thời gian cập nhật làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử tối nhiều không thực sự 24 giờ đồng hồ.

Điều 6. Lưu trữ hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử

Cửa hàng thăm khám bệnh dịch, chữa bệnh được phxay tàng trữ hồ sơ bệnh lý điện tử thế mang lại làm hồ sơ bệnh án giấy khi đáp ứng các những hiểu biết sau đây:

2. Thiết bị tàng trữ phải có một cách đầy đủ dung lượng để tàng trữ hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử thỏa mãn nhu cầu thời gian tàng trữ hồ sơ bệnh án theo chính sách tại khoản 3 Điều 59 Luật Khám bệnh dịch, trị căn bệnh.

3. Hồ sơ bệnh lý năng lượng điện tử nên được lưu trữ dự trữ trên một ban ngành, tổ chức cung ứng các dịch vụ lưu trữ dữ liệu (data center) đáp ứng tiêu chuẩn theo nguyên tắc của Bộ trưởng Bộ tin tức cùng Truyền thông. Đối cùng với các cửa hàng khám dịch, chữa bệnh dịch thuộc thđộ ẩm quyền thống trị của Bộ Quốc chống thì tàng trữ dự trữ làm hồ sơ bệnh tật điện tử theo qui định của Sở trưởng Sở Quốc phòng.

4. Trường phù hợp cơ sở thăm khám căn bệnh, trị bệnh sáp nhập thì yêu cầu bàn giao tài liệu hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử đến vị trí sáp nhập tiếp nhận; trường hòa hợp cơ sở đi khám căn bệnh, chữa bệnh dịch giải thể thì buộc phải chuyển giao tài liệu hồ sơ bệnh án điện tử mang lại ban ngành quản lý cấp cho bên trên thẳng trước khi giải thể đón nhận.

5. Định kỳ hằng tuần, cơ sở xét nghiệm bệnh dịch, chữa trị dịch phải triển khai lưu trữ dự phòng làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử theo công cụ tại khoản 3 Điều này.

Điều 7. Sử dụng cùng khai quật hồ sơ bệnh tật điện tử

1. Việc áp dụng với khai thác hồ sơ bệnh lý năng lượng điện tử được thực hiện theo điều khoản trên Khoản 4 cùng Khoản 5 Điều 59 Luật Khám dịch, chữa trị căn bệnh.

Người đứng đầu tư mạnh slàm việc khám bệnh, chữa trị bệnh dịch quyết định câu hỏi được cho phép khai quật làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử trong những ngôi trường hòa hợp sau đây:

a) Sinc viên thực tập, nghiên cứu viên, tín đồ hành nghề trong các đại lý xét nghiệm căn bệnh, chữa căn bệnh được xem làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử tại nơi hoặc sao chép năng lượng điện tử nhằm ship hàng cho vấn đề nghiên cứu và phân tích hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

b) Đại diện phòng ban quản lý nhà nước về y tế thẳng quản lý cơ sở đi khám bệnh, chữa trị bệnh dịch, ban ngành khảo sát, viện kiểm gần kề, TANDTC, tkhô cứng tra chăm ngành y tế, phòng ban bảo hiểm, tổ chức triển khai giám định pháp y, pháp y tâm thần, mức sử dụng sư được coi như làm hồ sơ bệnh tật điện tử tại địa điểm hoặc sao chép điện tử hoặc sao chép giấy tất cả chứng thực của Thủ trưởng cửa hàng đi khám căn bệnh, chữa trị bệnh dịch để Giao hàng nhiệm vụ được giao theo thđộ ẩm quyền;

2. Các đối tượng người dùng cách thức trên khoản 1 Vấn đề này Khi sử dụng đọc tin trong hồ sơ bệnh lý năng lượng điện tử buộc phải giữ bí mật và chỉ được thực hiện đúng mục tiêu nhỏng đã yêu cầu cùng được người đứng đầu tư mạnh sngơi nghỉ khám dịch, chữa trị bệnh dịch được cho phép.

Điều 8. Quy định về phần mềm làm hồ sơ bệnh án điện tử

Phần mềm làm hồ sơ bệnh án điện tử đề xuất thỏa mãn nhu cầu những thử khám phá sau đây:

1. Tuân thủ các cách thức về tiêu chuẩn chỉnh technology đọc tin y tế cùng danh mục cần sử dụng bình thường trong làm hồ sơ bệnh lý điện tử theo luật pháp tại Điều 14, Điều 15 Thông tứ này và nguyên tắc có liên quan của Sở trưởng Bộ Thông tin với Truyền thông, Sở trưởng Sở Y tế.

2. Bảo đảm năng lực điều hành và kiểm soát truy cập của người dùng (nhân viên cấp dưới technology thông tin cùng nhân viên cấp dưới y tế) tại bất kỳ thời khắc như thế nào, trong đó:

a) Bảo đảm khả năng chuẩn xác người tiêu dùng cùng cung cấp quyền cho tất cả những người cần sử dụng.

b) Bảo đảm quyền riêng biệt tư, bảo mật và đánh giá tầm nã lốt.

3. Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử nên có chức năng kết xuất bạn dạng năng lượng điện tử theo tập tin định dạng XML ví dụ nlỗi sau:

a) Tóm tắt hồ sơ bệnh án điện tử.

4. Có năng lực hiển thị trên màn hình máy vi tính hoặc các lắp thêm năng lượng điện tử không giống theo mẫu làm hồ sơ bệnh lý.

5. Có năng lực kết xuất ra trang bị in theo chủng loại hồ sơ bệnh tật trong trường đúng theo cần thiết.

6. Phần mượt hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử bắt buộc gồm không hề thiếu công dụng về thống trị cung ứng hình thức dịch vụ quan tâm sức khỏe, thống trị công bố hành chính, làm chủ làm hồ sơ bệnh lý cùng các chức năng chi tiết lao lý trên bảng VIII “Bệnh án năng lượng điện tử (EMR)” Phụ lục 1 phát hành tất nhiên Thông bốn số 54/2017/TT-BYT .

Điều 9. tin tức định danh tín đồ bệnh dịch trong làm hồ sơ bệnh án điện tử

Thông tin định danh tín đồ dịch được kiến tạo thống tuyệt nhất trên Việt Nam theo pháp luật của Sở trưởng Sở Y tế.

Điều 10. Bảo mật và tính riêng tư của làm hồ sơ bệnh án điện tử

1. Việc truy vấn, share ban bố trong hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử cho các phòng ban, tổ chức, cá thể được thực hiện theo cách thức trên Điều 7 Thông bốn này cùng những nguyên lý tương quan khác của Bộ trưởng Sở Y tế.

2. Cơ sở khám bệnh dịch, chữa căn bệnh đề nghị bao gồm biện pháp sau đây:

a) Kiểm soát truy cập của người dùng gồm đảm bảo người tiêu dùng, phân quyền người dùng theo từng vai trò quá trình, thiết lập cấu hình khoảng thời gian số lượng giới hạn có thể chấp nhận được người tiêu dùng truy vấn vào phần mềm.

b) Bảo vệ, ngăn chặn bài toán truy vấn phi pháp vào làm hồ sơ bệnh tật điện tử.

c) Pmùi hương án hoặc tiến trình hồi sinh tài liệu vào trường đúng theo bao gồm sự cố.

d) Phương thơm án phòng dự phòng, phát hiện, ngăn ngừa cùng loại bỏ phần mềm ô nhiễm.

3. Việc liên thông, hiệp thương tài liệu hồ sơ bệnh tật điện tử thân các cửa hàng khám căn bệnh, chữa trị dịch đề nghị được mã hóa trong quá trình đàm phán dữ liệu.

4. tin tức khám, chữa bệnh của bạn dịch cần được mã hóa theo phía dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

5. Phần mượt làm hồ sơ bệnh án điện tử có chức năng ghi vệt toàn bộ những thanh toán giao dịch, can hệ của người dùng bên trên phần mềm làm hồ sơ bệnh tật điện tử bao hàm ngày, thời gian khi chứng kiến tận mắt, nhập mới, sửa đổi, hủy, Phục hồi dữ liệu, báo cáo vào hồ sơ bệnh lý năng lượng điện tử.

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Dương, Thông Tin Tuyển Sinh

6. Thương hiệu thăm khám bệnh dịch, chữa bệnh đề xuất ban hành Quy chế về bảo mật thông tin với quyền riêng rẽ tứ của người dịch bên trên các đại lý những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 11. Hệ thống tàng trữ và truyền mua hình hình họa (PACS)

Cửa hàng đi khám căn bệnh, trị bệnh dịch được phxay lưu trữ với truyền download hình ảnh y tế nỗ lực mang lại bài toán in phyên Khi đáp ứng nhu cầu được các thử dùng sau đây:

1. PACS đạt tới cải thiện theo luật trên Thông tư số 54/2017/TT-BYT.

2. Thiết bị lưu trữ hình hình ảnh y tế phải có đủ dung tích nhằm đáp ứng thời hạn tàng trữ làm hồ sơ bệnh lý theo luật trên Khoản 3 Điều 59 Luật khám bệnh dịch, chữa trị dịch.

Điều 12. Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS)

Thương hiệu khám bệnh dịch, chữa căn bệnh được phnghiền tàng trữ thông tin xét nghiệm gắng cho Việc in giấy lúc đáp ứng được các yên cầu sau đây:

1. LIS đạt tới nâng cao theo khí cụ trên Thông bốn số 54/2017/TT-BYT .

2. Thiết bị tàng trữ biết tin xét nghiệm phải có một cách đầy đủ dung lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thời gian tàng trữ làm hồ sơ bệnh tật theo lao lý tại Khoản 3 Điều 59 Luật thăm khám bệnh, chữa căn bệnh.

Điều 13. Sử dụng chữ ký số vào làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử

1. Nhân viên y tế, người căn bệnh hoặc bạn đại diện thay mặt cho người bệnh sử dụng chữ cam kết năng lượng điện tử hoặc chữ cam kết số hòa hợp pháp trong làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử.

2. Trong ngôi trường phù hợp bạn nhập báo cáo vào hồ sơ bệnh án điện tử thực hiện chữ ký kết điện tử thì Thủ trưởng các đại lý đi khám bệnh dịch, chữa dịch hoặc người được Thủ trưởng cơ sở thăm khám bệnh dịch, chữa dịch cắt cử, ủy quyền áp dụng chữ ký số hòa hợp pháp nhằm xác nhận chữ cam kết năng lượng điện tử.

3. Thủ trưởng các đại lý thăm khám căn bệnh, chữa bệnh nên phát hành Quy chế áp dụng chữ cam kết điện tử và chữ ký kết số của đơn vị chức năng mình trước khi thực thi triển khai. Trường thích hợp đặc biệt quan trọng (nlỗi phiên bản cam kết của người dịch, biểu vật sinh hiệu, bảng công khai minh bạch thuốc đầu giường, công dụng xét nghiệm nồng độ cồn), Thủ trưởng cơ sở đi khám bệnh dịch, chữa trị bệnh pháp luật ký bên trên bạn dạng giấy, sau đó số hóa thành bạn dạng năng lượng điện tử đi cùng làm hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử cùng yêu cầu lưu trữ bạn dạng giấy theo chính sách.

Điều 14. Tiêu chuẩn chỉnh công nghệ thông báo y tế

Hồ sơ bệnh tật điện tử nên áp dụng những tiêu chuẩn technology báo cáo sau đây:

1. Tiêu chuẩn HL7 tất cả phong cách xây dựng tư liệu lâm sàng HL7 CDA với HL7 FHIR.

2. Tiêu chuẩn chỉnh hình ảnh số với truyền cài đặt vào y tế (DICOM) phiên phiên bản 2.0 trnghỉ ngơi lên.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về an ninh lên tiếng y tế theo phương tiện của Sở trưởng Sở Thông tin với Truyền thông với Bộ trưởng Sở Y tế.

Điều 15. Danh mục cần sử dụng thông thường trong làm hồ sơ bệnh tật điện tử

Hồ sơ bệnh tật điện tử áp dụng hạng mục sử dụng phổ biến theo lý lẽ của Sở trưởng Sở Y tế.

Cmùi hương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 16. Trách rưới nhiệm của những đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Cục Công nghệ thông tin nhà trì, phối phù hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược truyền thống với Vụ Sức khỏe khoắn Bà mẹ - Ttốt em gồm trách nát nhiệm:

a) Chỉ đạo, giải đáp và kiểm tra Việc tiến hành Thông bốn này trên phạm vi Việt Nam.

b) Công bố những đại lý khám dịch, trị bệnh tiến hành vấn đề lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử nắm mang lại tàng trữ làm hồ sơ bệnh án giấy; tàng trữ và truyền cài hình ảnh y tế nắm đến câu hỏi in phim cùng tàng trữ lên tiếng xét nghiệm cố gắng mang lại Việc in giấy trên Cổng thông báo điện tử Sở Y tế với Trang biết tin năng lượng điện tử của Cục Công nghệ đọc tin (http://ehealth.gov.vn).

2. Cục Quản lý Khám, chữa trị bệnh dịch công ty trì, phối hận hợp với Cục Quản lý Y, Dược truyền thống cổ truyền, Vụ Sức khỏe Bà bà bầu - Tthấp em, Cục Công nghệ biết tin cùng những cơ sở, tổ chức triển khai tất cả liên quan không giống bổ sung, hoàn thành xong mẫu làm hồ sơ bệnh án giấy, hồ sơ sức mạnh cá thể, cầm tắt hồ sơ bệnh án lúc ra viện trình Sở trưởng Bộ Y tế ban hành.

3. Vụ Bảo hiểm y tế chủ trì, pân hận phù hợp với các ban ngành, tổ chức gồm liên quan bổ sung cập nhật, hoàn thành chuẩn chỉnh dữ liệu đầu ra output áp dụng vào làm chủ, giám định và thanh hao toán thù ngân sách thăm khám căn bệnh, chữa trị dịch bảo hiểm y tế.

4. Văn uống chống Bộ, Tkhô hanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng viên trực thuộc Sở Y tế phối phù hợp với Cục Công nghệ báo cáo tạo hạng mục sử dụng chung của từng nghành nghề dịch vụ chuyên môn với ttê mê gia công tác cai quản đơn vị nước đối với chuyển động vận dụng technology ban bố theo công dụng, nhiệm vụ với quyền lợi và nghĩa vụ được giao.

Điều 17. Trách rưới nhiệm của Ssống Y tế những thức giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương cùng Y tế Sở, ngành

1. Chỉ đạo, lý giải với kiểm soát câu hỏi tiến hành Thông tứ này theo thđộ ẩm quyền làm chủ.

2. Tổng hòa hợp báo cáo Sở Y tế chu trình vào tháng 12 từng năm về Việc thực hiện Thông bốn này.

Điều 18. Trách nát nhiệm của những các đại lý xét nghiệm bệnh, trị bệnh

1. Thủ trưởng cơ sở xét nghiệm bệnh dịch, chữa dịch dữ thế chủ động tạo ra kế hoạch và tiến hành hồ sơ bệnh tật điện tử trên các đại lý theo phương tiện của Thông bốn này.

2. Trên cơ sở tác dụng hỗ trợ tư vấn của Hội đồng trình độ chuyên môn được hiện tượng tại Điều 19 Thông bốn này hoặc của đơn vị support tự do, Thủ trưởng cơ sở đi khám dịch, trị bệnh dịch ra quyết định bài toán làm chủ, lưu trữ hồ sơ bệnh án năng lượng điện tử ráng cho bệnh án giấy, lưu trữ cùng truyền download hình hình ảnh y tế gắng mang đến in phlặng cùng lưu trữ lên tiếng xét nghiệm cố gắng mang lại câu hỏi in giấy.

3. Trước khi triển khai câu hỏi lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử cố kỉnh mang lại lưu trữ làm hồ sơ bệnh lý giấy; tàng trữ cùng truyền cài đặt hình hình ảnh y tế nỗ lực mang lại bài toán in phim cùng lưu trữ thông báo xét nghiệm ráng đến bài toán in giấy, Thủ trưởng đại lý xét nghiệm căn bệnh, trị bệnh tất cả văn phiên bản thông tin với Cục Công nghệ ban bố - Sở Y tế nhằm đăng download lên tiếng bên trên Cổng đọc tin điện tử Bộ Y tế với Trang công bố điện tử của Cục Công nghệ thông tin.

Điều 19. Hội đồng chuyên môn

1. Hội đồng chuyên môn vày Thủ trưởng cửa hàng khám căn bệnh, chữa trị dịch thành lập, bao gồm tác dụng support mang lại Thủ trưởng cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh quyết định câu hỏi sử dụng với tàng trữ làm hồ sơ bệnh lý năng lượng điện tử thế mang lại hồ sơ bệnh tật giấy, tàng trữ với truyền cài hình hình họa y tế nuốm cho in phyên ổn với lưu trữ thông báo xét nghiệm núm mang đến vấn đề in giấy.

2. Hội đồng trình độ chuyên môn gồm buổi tối tgọi 07 thành viên, bao gồm Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên kiêm Thư cam kết Hội đồng cùng các Ủy viên Hội đồng, trong những số ấy yêu cầu gồm các Ủy viên Hội đồng tất cả trình độ về technology đọc tin và thăm khám bệnh dịch, trị dịch.

3. Hội đồng trình độ chuyên môn chuyển động theo lý lẽ bàn thảo bạn bè, đưa ra quyết định theo phần lớn với từ giải thể Khi hoàn thành trọng trách.

Cmùi hương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều đôi mươi. Lộ trình thực hiện

1. Giai đoạn từ thời điểm năm 2019 - 2023

a) Các cửa hàng khám bệnh dịch, chữa bệnh hạng I trnghỉ ngơi lên dữ thế chủ động tăng cấp hệ thống technology công bố trên đại lý nhằm triển khai hồ sơ bệnh lý điện tử theo phép tắc trên Thông bốn này.

b) Các cửa hàng xét nghiệm dịch, chữa căn bệnh không giống căn cứ vào nhu yếu, năng lượng thực tiễn để chuẩn bị những ĐK cần thiết đến câu hỏi triển khai làm hồ sơ bệnh án điện tử cùng thực hiện hồ sơ bệnh lý điện tử Khi đáp ứng các thử khám phá luật pháp tại Thông tứ này.

2. Giai đoạn từ thời điểm năm 2024 - 2028

a) Tất cả các cơ sở xét nghiệm bệnh dịch, chữa trị căn bệnh trên đất nước hình chữ S phải tiến hành làm hồ sơ bệnh lý điện tử.

Điều 21. Điều khoản tđam mê chiếu

Trường vừa lòng những vnạp năng lượng bản ttê mê chiếu vào Thông tứ này được thay thế sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì vận dụng theo vnạp năng lượng phiên bản đang sửa chữa hoặc văn bản đã có sửa thay đổi, bổ sung cập nhật đó.

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Đối cùng với làm hồ sơ bệnh lý được lập trước thời gian ngày xúc tiến làm hồ sơ bệnh án điện tử, cửa hàng khám bệnh dịch, trị bệnh dịch phải lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy theo qui định tại khoản 3 Điều 59 Luật Khám dịch, trị bệnh dịch.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông bốn này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 3 năm 2019.

Trong quá trình thực hiện ví như bao gồm trở ngại, vướng mắc đề nghị các ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể kịp lúc phản ánh về Sở Y tế (Cục Công nghệ thông tin) nhằm chú ý, giải quyết./.

Nơi nhận: - Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; - Các Bộ, ban ngành ngang Sở, phòng ban ở trong CP; - Ủy ban về các vụ việc xóm hội của quốc hội (nhằm giám sát); - Văn uống chống Chính phủ (Công báo, Cổng lên tiếng điện tử Chính phủ); - Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra văn uống phiên bản QPPL); - Bộ trưởng, các Thđọng trưởng Bộ Y tế; - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Vnạp năng lượng chống Bộ, Thanh tra Bộ; - Các đơn vị trực trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế những Bộ, ngành; - Snghỉ ngơi Y tế tỉnh giấc, thị trấn trực ở trong TW; - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, CNTT (03b), PC (02b).