Thông tư 40 của bộ y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 40/2015/TT-BYT

TP. hà Nội, ngày 16 mon 11 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦUVÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Cnạp năng lượng cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12ngày 14 tháng 11 năm 2008 cùng Luật sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Luật Bảo hiểmy tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn uống cứ đọng Luật Khám căn bệnh, chữa bệnh dịch số 40/2009/QH12ngày 23 mon 11 năm 2009;

Căn uống cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP. ngày 15tháng 1một năm 2014 của nhà nước hình thức cụ thể và gợi ý thực hiện một sốđiều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cđọng Nghị định số 63/2012/NĐ-CP. ngày 31tháng 8 năm 2012 của Chính phủ lý lẽ chức năng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấutổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,Bộ Y tế;

Sở trưởng Bộ Y tế phát hành Thông bốn quy địnhĐK xét nghiệm dịch, chữa căn bệnh bảo hiểm y tế lúc đầu với chuyển tuyến đường xét nghiệm bệnh, chữabệnh dịch bảo đảm y tế.

Bạn đang xem: Thông tư 40 của bộ y tế

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này điều khoản bài toán ĐK đi khám bệnh, chữacăn bệnh bảo hiểm y tế thuở đầu cùng gửi tuyến đường thăm khám căn bệnh, chữa trị bệnh dịch bảo đảm y tế.

Điều 2. Nguyên ổn tắc

1. Thương hiệu ĐK khám căn bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm ytế ban sơ cách thức trên Thông bốn này được khẳng định theo những đường vào hệ thốngcửa hàng khám bệnh dịch, chữa bệnh dịch của phòng nướccùng tương tự.

2. Người gồm thẻ bảo hiểm y tế đượcđưa tuyến đường thăm khám căn bệnh, chữa bệnh theo lao lý về chuyển tuyến đường chuyênmôn nghệ thuật thân những cơ sở xét nghiệm bệnh dịch, chữa căn bệnh và theohiện tượng tại Thông bốn này.

Chương thơm II

CƠ STại KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHBẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU

Điều 3. Thương hiệu đi khám dịch, chữadịch bảo đảm y tế ban đầu tuyến đường thôn cùng tương đương

1. Trạm y tế xóm, phường, thị trấn;

2. Trạm xá, trạm y tế, chống y tế của ban ngành, đơn vị, tổ chức;

3. Phòng khám BS mái ấm gia đình tưnhân độc lập;

4. Trạm y tế quân - dân y, Phòng đi khám quân - dâny, Quân y đơn vị chức năng cấp cho tè đoàn với những cơ sở xét nghiệm bệnh dịch, chữa dịch không giống theo quyđịnh của Bộ trưởng Sở Quốc phòng.

Điều 4. Cửa hàng khám bệnh dịch, chữabệnh bảo hiểm y tế lúc đầu đường thị xã cùng tương đương

1. Bệnh viện nhiều khoa thị trấn, quận, thị xóm, thànhphố ở trong tỉnh;

2. Trung trọng tâm y tế huyện bao gồm công dụng khám dịch,chữa bệnh; Trung chổ chính giữa y tế huyện tất cả phòng mạch đa khoa;

3. Phòng xét nghiệm đa khoa; phòng mạch đa khoa quần thể vực;

4. Bệnh viện nhiều khoa hạng III, hạng IV và chưa xếphạng ở trong những Sở, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị chức năng thuộc những Sở, Ngành;

5. Bệnh viện nhiều khoa bốn nhân tương đương hạngIII, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp thứ hạng tương đương;

6. Bệnh viện y học tập truyền thống tứ nhân tương đươnghạng III, tương tự hạng IV hoặc không được xếp hạng tương đương;

7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực nằm trong Sở Công an, Bệnhxá Công an tỉnh giấc, thị trấn trực ở trong trung ương;

8. Trung trung tâm y tế quân - dân y, Bệnh xá quân y,Bệnh xá quân - dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc không được xếp thứ hạng,khám đa khoa quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khámbệnh dịch, chữa căn bệnh khác theo nguyên lý của Bộ trưởng Bộ Quốc chống.

Điều 5. Trung tâm khám dịch, chữadịch bảo hiểm y tế thuở đầu tuyến đường tỉnh và tương đương

1. Bệnh viện nhiều khoa tỉnh giấc,thành thị trực thuộc trung ương;

2. Bệnh viện đa khoa hạng I, hạng II trực thuộc những Bộ,Ngành, hoặc trực ở trong đơn vị thuộc các Sở, Ngành;

3. Bệnh viện chăm khoa, Viện chăm khoa,Trung trọng điểm chuyên khoa, Trung chổ chính giữa y tế dự trữ thức giấc, đô thị trực thuộc trungương tất cả Phòng thăm khám nhiều khoa;

4. Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh giấc, thànhphố trực nằm trong trung ương;

5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tươngđương hạng I, tương đương hạng II;

6. Bệnh viện y học tập cổ truyềntỉnh, đô thị trực ở trong TW, Bộ, Ngành;

7. Bệnh viện y học tập truyền thống cổ truyền tứ nhân tương đươnghạng I, tương tự hạng II;

8. Phòng xét nghiệm trực thuộc Ban bảo vệchăm sóc sức khoẻ cán cỗ tỉnh giấc, thành phố trực trực thuộc trung ương;

9. Bệnh viện hạng II thuộcSở Quốc phòng, Bệnh viện quân - dân y hạng II, các đại lý thăm khám bệnh dịch, chữa bệnhkhác theo lý lẽ của Bộ trưởng Sở Quốc phòng.

Điều 6. Trung tâm đăng ký đi khám bệnh,chữa trị bệnh bảo đảm y tế lúc đầu đường TW và tương đương

1. Bệnh viện đa khoa trực nằm trong BộY tế, trừ những khám đa khoa mức sử dụng tại Khoản 3 Điều này;

2. Bệnh viện siêng khoa, Viện chăm khoa trựcở trong Bộ Y tế tất cả Phòng thăm khám đa khoa;

3. Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C TP Đà Nẵng và Bệnh viện Thống Nhất trựcnằm trong Sở Y tế;

4. Bệnh viện hạng quan trọng, khám đa khoa hạng I trựcnằm trong Sở Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân team, các cửa hàng xét nghiệm bệnh dịch, chữa bệnhkhông giống theo phép tắc của Sở trưởng Sở Quốc phòng.

Điều 7. Điều khiếu nại củacơ sở đăng ký đi khám căn bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế ban đầu

1. Cơ sở khámdịch, chữa trị bệnh buộc phải tất cả giấy phép hoạt động thăm khám bệnh dịch,chữa bệnh.

2. Người hành nghề đi khám dịch, chữadịch yêu cầu gồm chứng chỉ hành nghề đi khám bệnh dịch, trị bệnh.

3. Cửa hàng đi khám dịch, chữa dịch quyđịnh trên các khoản 1, 2 và 4 Điều 3Thông tứ này nếu chưa tồn tại giấy tờ vận động đi khám căn bệnh, chữa bệnh thì phảigồm đủ ĐK về nhân lực, các đại lý vật dụng chất, trang thứ, bảođảm đáp ứng nhu cầu nhu cầu đi khám dịch, chữa bệnh thường thì với xử lý cấp cho cứu ban sơ,đáp ứng, cấp phát thuốc vào phạm vi chuyển động chuyênmôn theo luật pháp của luật pháp về thăm khám bệnh dịch, chữadịch.

4. Phòng thăm khám bác sĩ mái ấm gia đình tưnhân độc lập: Có đủ điều kiện theo qui định của Sở Y tế về ĐK cung cấp giấyphxay hoạt động đốivớiphòng khám chưng sĩ gia đình tư nhân độc lập.

5. Riêng đối với Phòng xét nghiệm nhiều khoa thì bắt buộc có tối thiểu 02 (hai)chăm y khoa nội cùng ngoại; Đối với cơ sở y tế đa khoa gồm đi khám bệnh, chữa trị bệnhmang đến trẻ em, quanh đó 02 (hai) chăm khoa trên, đề xuất có siêng khoa nhi.

Chương III

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU

Điều 8. Đăng ký khám bệnh,trị bệnh bảo hiểm y tế lúc đầu trên cửa hàng xét nghiệm bệnh dịch, chữa bệnh bảo hiểm y tếban đầu tuyến buôn bản, con đường huyện

Người tmê mệt gia bảo hiểm y tế đượcquyền ĐK đi khám dịch, trị căn bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (tiếp sau đây Call tắt làxét nghiệm dịch, trị bệnh dịch ban đầu) tại một trong các đại lý đi khám bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch quyđịnh tại Điều 3 và Điều 4 Thông tưnày không rõ ràng địa giới hành chính, tương xứng với nơi thao tác làm việc, nơicư trú với tài năng thỏa mãn nhu cầu của cửa hàng khám bệnh, chữa trị dịch.

Điều 9. Đăng ký thăm khám bệnh,chữa bệnh dịch bảo hiểm y tế lúc đầu tại cửa hàng thăm khám bệnh dịch, trị bệnh bảo hiểm y tếthuở đầu con đường thức giấc, đường trung ương

1. Người tmê mệt gia bảo hiểm y tế đượcđăng ký đi khám dịch, chữa trị căn bệnh ban đầu trên một trong những đại lý khám căn bệnh, trị bệnhhình thức tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cùng 9 Điều 5 với Điều 6 Thông tư nàytrong các ngôi trường đúng theo sau đây:

a) Người hay trú, lâm thời trú tất cả thờihạn hoặc làm việc bên trên địa bàn quận, thị trấn, thị thôn, thị thành trực thuộc tỉnh khôngbao gồm cơ sở khám dịch, trị căn bệnh nguyên tắc trên Điều 3 cùng Điều 4Thông tứ này hoặc những đại lý đó không đáp ứng nhu cầu được câu hỏi thăm khám bệnh dịch,chữa dịch thuở đầu cho những người tyêu thích gia bảo đảm y tế theo điều khoản của Giám đốc SởY tế sau khi gồm sự thống tuyệt nhất bằng văn uống phiên bản của Giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội tỉnh giấc, thị trấn trực ở trong trung ương;

b) Người hay trú, tạm trú bao gồm thờihạn hoặc thao tác làm việc trên địa phận quận, thị xã, thị làng mạc, đô thị nằm trong thức giấc được đăngcam kết khám căn bệnh, chữa trị dịch lúc đầu trên các các đại lý khám căn bệnh, chữa trị bệnh dịch nguyên lý tạicác khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều5 với Điều 6 Thông bốn này vày Giám đốc Ssinh sống Y tế quy định sau khoản thời gian có sự thống độc nhất vô nhị bằng văn uống phiên bản của Giám đốc Bảo hiểm thôn hộithức giấc, thị trấn trực thuộc TW.

2. Người tđam mê gia bảo đảm y tế đượcĐK đi khám dịch, trị bệnh ban đầu trên một trong những các đại lý xét nghiệm bệnh dịch,trị căn bệnh hình thức tại Điều 8, khoản1 Điều 9 Thông bốn này hoặc được đăngcam kết khám dịch, trị căn bệnh ban sơ tại các đại lý khám bệnh, trị bệnh dịch bảo hiểm y tếkhác trong số trường đúng theo sau đây:

a) Đối tượng trực thuộc diện được thống trị, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02tháng 12 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ươngĐảng về bài toán điều chỉnh bổ sung đối tượng người tiêu dùng khám, trị bệnh dịch tại một số trong những cơ sở y tếcủa Trung ương được đăng ký khám dịch, trị dịch ban sơ tại Bệnh viện Hữu Nghị,Bệnh viện C TPhường. Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất trực ở trong Sở Ytế hoặc đại lý thăm khám bệnh, chữa trị bệnh khác lý lẽ trên Điều 5(trừ Khoản 4) và các khoản 1,2 với 4 Điều 6 Thông bốn này;

b) Đối tượng nằm trong diện được quảnlý, đảm bảo an toàn sức khỏe cán bộ của tỉnh, tỉnh thành được đăng ký thăm khám bệnh, chữa trị bệnhban đầu tại phòng khám thuộc Ban đảm bảo an toàn chăm lo sức khoẻ cán bộ tỉnh hoặc cơ sởđi khám dịch, chữa bệnh tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 cùng 9 Điều5 Thông tư này;

c) Người có công với cách mạng,bạn từ đủ 80 tuổi trsinh sống lên được đăng ký xét nghiệm bệnh dịch, chữa trị bệnh ban đầu tại cơ sởxét nghiệm bệnh, chữa trị dịch biện pháp tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6,7 với 9 Điều 5, các khoản 1, 2 với 4 Điều 6 Thông tưnày;

d) Trẻ em bên dưới 6 tuổi được đăng kýđi khám dịch, chữa dịch ban đầu trên các đại lý đi khám bệnh dịch, chữa trị căn bệnh qui định trên cáckhoản 1, 2, 4 với 5 Điều5 Thông bốn này;

đ) Người công tác làm việc vào quân độilúc về hưu được đăng ký khám căn bệnh, chữa trị căn bệnh thuở đầu trên các các đại lý đi khám bệnh,trị căn bệnh điều khoản tại Khoản 9 Điều 5, Khoản 4 Điều 6 Thông bốn này.

3. Người thamgia bảo đảm y tế sẽ sinh sống tại làng mạc đảo, huyện hòn đảo đượcĐK xét nghiệm bệnh, trị bệnh dịch ban sơ trên một các đại lý đi khám dịch, chữa trị bệnh thuận lợituyệt nhất bên trên lục địa giả dụ bên trên các buôn bản đảo, thị xã hòn đảo không tồn tại cơ sở thăm khám dịch, chữadịch khí cụ tại những điều 3, 4, 5 cùng 6 Thông tứ này.

Chương thơm IV

CHUYỂN TUYẾNKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 10. Chuyển con đường khámcăn bệnh, chữa trị dịch bảo hiểm y tế

Việc đưa đường khám dịch, chữacăn bệnh bảo đảm y tế được tiến hành theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày14 tháng tư năm năm trước của Bộ Y tế về chuyển con đường chuyên mônnghệ thuật thân các cơ sở thăm khám dịch, chữa bệnh, trừ một sốngôi trường hợp ví dụ không giống được tiến hành theo công cụ tại Điều 11 Thông tư này.

Điều 11. Các trường hòa hợp đượcxác định là đúng con đường khám dịch, chữa trị dịch bảo hiểm y tế

1. Người cóthẻ bảo đảm y tế ĐK đi khám dịch, trị bệnh dịch thuở đầu tại cơ sởđi khám dịch, chữa căn bệnh đường làng hoặc phòng khám đa khoa hoặc khám đa khoa con đường huyệnđược quyền thăm khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế tại trạm y tế đường làng hoặc phòngthăm khám nhiều khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện vào thuộc địa bàn tỉnh.

2. Người tất cả thẻ bảo hiểm ytế đăng ký đi khám bệnh, trị bệnh thuở đầu trên cửa hàng xét nghiệm bệnh, trị bệnh con đường xãđưa tuyến mang lại khám đa khoa thị trấn, bao hàm cả những khám đa khoa thị trấn đã được xếp hạngI, hạng II cùng bệnh viện y học truyền thống cổ truyền tỉnh giấc (vào ngôi trường đúng theo khám đa khoa huyệnkhông có khoa y học tập cổ truyền).

3. Người gồm thẻ bảo đảm y tế được khám đa khoa tuyếnhuyện, bao hàm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II với khám đa khoa nhiều khoa, bệnhviện siêng khoa, viện siêng khoa, trung trung khu siêng khoa tuyến đường tỉnh chuyển tuyếnmang lại trung trọng tâm chuyên khoa con đường tỉnh giấc hoặc khám đa khoa đa khoa, cơ sở y tế chuyênkhoa, viện siêng khoa tuyến đường tỉnh cùng hạng hoặc hạng phải chăng hơn.

4. Trường đúng theo cấp cứu:

a) Người bệnh được cấp cứu vớt tại bất kỳ các đại lý khámdịch, chữa trị căn bệnh làm sao. Bác sĩ hoặc y sĩ đón nhận tín đồ bệnh dịch đánhgiá chỉ, xác minh triệu chứng cung cấp cứu vãn cùng ghi vào hồ sơ, bệnhán.

b) Sau giai đoạn khám chữa cung cấp cứu vãn,fan bệnh dịch được gửi vào điều trị nội trú trên cơ sở đi khám bệnh dịch, chữa căn bệnh khu vực đãchào đón cấp cho cứu vớt bạn bệnh hoặc được chuyểnmang lại cửa hàng khám dịch, trị bệnh không giống nhằm liên tiếp điều trị theo từng trải chuyênmôn hoặc được đưa về nơi ĐK khám dịch, trị dịch ban sơ sau khiđã điều trị bất biến.

5. Trường hợp fan căn bệnh được chuyểntuyến đường xét nghiệm dịch, chữa trị căn bệnh tất cả bệnh không giống tất nhiên, bệnh được phát hiện nay hoặc phátsinch xung quanh bệnh dịch đang ghi trên giấy đưa tuyến đường, các đại lý khámcăn bệnh, trị bệnh vị trí chào đón người bệnh thực hiện bài toán thăm khám căn bệnh, chữa căn bệnh đốicùng với các bệnh đó vào phạm vi chuyên môn.

6. Trường hòa hợp người thamgia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, thao tác lưu đụng hoặc tạm trú bên dưới 12mon tại địa phương khác thì được xét nghiệm căn bệnh, chữa dịch tại các đại lý khám bệnh dịch, chữadịch bên trên địa phương thơm đó tương tự cùng với tuyến của đại lý thăm khám bệnh dịch, trị bệnhban sơ ghi bên trên thẻ bảo đảm y tế. Trường phù hợp địa phương thơm kia không tồn tại cơ sở y tếtương đương thì fan tmê mệt gia bảo hiểm y tế được chắt lọc các đại lý khám bệnh dịch, chữadịch khác tất cả tổ chức xét nghiệm dịch, chữa bệnh dịch bảo hiểm y tế ban đầu.

Điều 12. Sử dụngGiấy chuyển tuyến đường cùng Giấy hẹn thăm khám lại trong khám bệnh dịch, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Sử dụng Giấy gửi tuyến đối vớifan căn bệnh tất cả thẻ bảo đảm y tế:

a) Trường phù hợp fan căn bệnh được chuyểnđến đại lý thăm khám căn bệnh, chữa bệnh dịch khác thì chỉ cần Giấy đưa con đường của cơ sởthăm khám bệnh dịch, chữa bệnh dịch vị trí thẳng gửi bạn dịch đi;

b) Trường hòa hợp tín đồ bệnh dịch mang lại cơ sởđi khám bệnh, chữa trị bệnh dịch không hẳn là đại lý khám bệnh dịch, trị bệnh bảo đảm y tế banđầu với kế tiếp được gửi tiếp đến đại lý thăm khám dịch, chữa trị bệnh dịch khác thì chỉ cầnGiấy chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh dịch, trị bệnh dịch nơi trực tiếp chuyển bạn bệnhđi;

c) Giấy chuyểncon đường có mức giá trị thực hiện trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký;

d) Người căn bệnh có thẻ bảo hiểm y tếmắc các bệnh dịch, team căn bệnh với các ngôi trường hợp được thực hiện Giấy đưa đường quy địnhtại Phú lục số 01 ban hành tất nhiên Thông tứ này thì Giấy chuyển tuyến bao gồm giátrị áp dụng đến khi hết ngày 31 tháng 1hai năm dương kế hoạch kia. Trường hợp cho đến khi xong ngày31 mon 12 của năm đó mà tín đồ dịch vẫn sẽ khám chữa nội trú trên đại lý đi khám bệnh dịch,chữa trị bệnh dịch thì Giấy đưa đường có giá trị thực hiện đến khi xong đợt chữa bệnh nội trúkia.

2. Sử dụng Giấyhứa đi khám lại: Mỗi Giấy hứa hẹn thăm khám lại chỉ sử dụng 01 (một) lần theo thời hạn ghitrong Giấy hẹn xét nghiệm lại của cửa hàng đi khám bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch. Mẫu Giấy hứa hẹn đi khám lại đốivới những người dịch bảo đảm y tế quy định tại Prúc lục số 02 ban hành kèm theo Thôngtư này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Tình Trạng Sức Khỏe Trong Sơ Yếu Lý Lịch, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Chuẩn Nhất Hiện Nay

Chương thơm V

TRÁCH NHIỆM THỰCHIỆN

Điều 13.Trách nát nhiệm của Sngơi nghỉ Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểmxã hội thức giấc, đô thị trực trực thuộc TW, những cửa hàng đi khám bệnh, trị bệnhthuộc Sở Y tế và các Sở, Ngành đóng góp bên trên địa phận để thực hiện:

a) Xác định, lập và công bố danhsách những đại lý đăng ký đi khám bệnh, trị bệnh ban sơ theo các con đường trên địa bànthức giấc, thành phố;

b) Hướng dẫn việc ĐK thăm khám căn bệnh,chữa trị dịch thuở đầu đối với đối tượng hiện tượng tại Khoản 3 Điều 9 Thông tứ này;

c) Hướng dẫn bài toán ĐK xét nghiệm dịch,trị bệnh ban sơ đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi quy định tại Điểm d, Khoản 2 Điều9 Thông tư này.

d) Hướng dẫn việc chuyển tuyến đường giữanhững cơ sở đi khám bệnh dịch, chữa trị dịch so với người bệnh dịch tyêu thích gia bảo đảm y tế theoquy định.

2. Chủtrì, păn năn hợp với Bảo hiểm làng mạc hội tỉnh, thị thành trực nằm trong trung ương, những cơssinh hoạt khám bệnh, chữa bệnh trực nằm trong Sở Y tế cùng những Bộ, Ngành, luật đốitượng, cơ cấu nhóm đối tượng, số lượng fan tđắm đuối gia bảo hiểm y tế đăng kýthăm khám bệnh dịch, chữa trị bệnh ban sơ nguyên lý tại Điều 8, Điều 9 Thông tứ này phù hợp vớiđiều kiện thực tế của địa pmùi hương cùng tài năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh dịch, chữadịch.

3. Chủ trì, pân hận hợp với Bảo hiểm làng mạc hội tỉnh, đô thị trực thuộcTW hướng dẫn đối tượng người tiêu dùng, tổ chức cơ cấu đội đối tượng người tiêu dùng với con số người thamgia bảo hiểm y tế ĐK khám bệnh dịch, chữa trị bệnh ban sơ tại các viện, trung chổ chính giữa,khám đa khoa chăm khoa, khám đa khoa, viện Y học truyền thống cổ truyền bảo đảm tương xứng với điềukiện thực tế của cửa hàng với tổ chức triển khai khối hệ thống cơ sở khám dịch, trị bệnh dịch trên địaphương thơm, phát huy kết quả thực hiện mối cung cấp nhân lực, các đại lý vật dụng hóa học, trang vật dụng,phạm vi trình độ chuyên môn cùng quality đi khám bệnh, chữa bệnh.

4. Tổ chức, chỉ huy câu hỏi thực hiệnnhững khí cụ tại Thông bốn này đối với các cửa hàng đi khám căn bệnh, chữa dịch ở trong phạmvi quản lý.

Điều 14.Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh giấc, thành phố trực nằm trong trung ương

1. Tổ chức cam kết vừa lòng đồng đi khám căn bệnh,trị bệnh bảo hiểm y tế cùng với những cơ sở đi khám bệnh dịch, chữa căn bệnh có đầy đủ ĐK tổchức xét nghiệm dịch, trị căn bệnh ban đầu theo danh sách Sngơi nghỉ Y tế đã phê coi sóc.

2. Pân hận hợp với Ssinh sống Y tế phía dẫntín đồ tmê mệt gia bảo hiểm y tế ĐK hoặc thay đổi chỗ ĐK thăm khám căn bệnh, chữabệnh dịch ban đầu tại các cửa hàng xét nghiệm bệnh, chữa trị căn bệnh bên trên địa bàn thức giấc, thị thành trựcnằm trong trung ương tương xứng cùng với hình thức tại Thông tứ này.

3. Hướng dẫn câu hỏi thăm khám bệnh, chữabệnh bảo đảm y tế so với người dân có thẻ bảo hiểm y tế cách thức tại Khoản 6 Điều11 Thông tư này.

Điều 15.Trách nát nhiệm của Y tế các Sở, Ngành

1. Cục Quân y - Bộ Quốc chống, CụcY tế - Sở Công an:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sởxét nghiệm dịch, chữa trị dịch thuộc Bộ Quốc chống, Sở Công an đầy đủ ĐK tổ chức khámbệnh dịch, trị bệnh ban sơ đăng ký với Sngơi nghỉ Y tế địa phương;

b) Hướng dẫn thực hiện thực hiệnĐK xét nghiệm căn bệnh, chữa dịch lúc đầu và tổ chức khám căn bệnh, chữa bệnh dịch bảo đảm ytế đối với cơ sở thăm khám bệnh dịch, trị bệnh trực thuộc Sở Quốc chống, Bộ Công an.

2. Y tế những Bộ, Ngành khác:

a) Chỉ đạo những đại lý thăm khám căn bệnh, chữadịch thuộc Sở, Ngành đủ điều kiện tổ chức triển khai khám bệnh dịch, trị bệnh ban sơ đăng kýcùng với Ssinh sống Y tế địa phương;

b) Hướng dẫn thực thi thực hiệnĐK thăm khám bệnh, trị bệnh dịch ban đầu cùng tổ chức thăm khám căn bệnh, trị bệnh dịch bảo đảm ytế theo quy định.

Điều 16.Trách nát nhiệm của các cơ sở xét nghiệm dịch, chữa trị bệnh

1. Thực hiện việc đi khám dịch, chữadịch, gửi con đường giữa các đại lý xét nghiệm dịch, chữa bệnh cùng bảo đảm quyền lợi đốivới người tđắm đuối gia bảo đảm y tế theo lao lý.

2. Cnạp năng lượng cứ đọng ĐK tổ chức hoạt độngcủa đơn vị, fan đứng đầu tư mạnh ssinh sống thăm khám bệnh, trị căn bệnh phân công người chịutrách nát nhiệm chứng thực câu hỏi đón nhận bạn bệnh dịch được gửi đến vào hoặc ngoàigiờ hành chủ yếu kịp lúc.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 17. Hiệulực thi hành

1. Thông bốn này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm 2016.

2. Thông tứ số 37/2014/TT-BYT ngày17 mon 1một năm năm trước của Sở trưởng Sở Y tế chỉ dẫn câu hỏi ĐK xét nghiệm dịch, chữadịch lúc đầu cùng chuyển tuyến đường thăm khám dịch, chữa trị căn bệnh bảo đảm y tế hết hiệu lực hiện hành kểtừ thời điểm ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành.

Điều 18. Điềukhoản chuyển tiếp

Người tđắm say gia bảo hiểm y tế đãĐK xét nghiệm căn bệnh, chữa bệnh dịch ban sơ trên cửa hàng ghi bên trên thẻ bảo hiểm y tế trướcngày Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thì liên tiếp được đi khám căn bệnh, trị dịch ban sơ tạiđại lý kia cho tới khi có sự chuyển đổi về vị trí ĐK khám bệnh, chữa căn bệnh ban đầuthì thực hiện theo phía dẫn trên Thông tư này.

Điều 19. Điềukhoản tđắm đuối chiếu

Trường hợp các vnạp năng lượng bản được dẫnchiếu vào Thông tư này bị sửa chữa thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì vận dụng theo vănphiên bản đã có thay thế sửa chữa hoặc vnạp năng lượng bản đã được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật.

Trong quy trình tổ chức thực hiện,nếu như bao gồm khó khăn vướng mắc ý kiến đề xuất những cơ sở, tổ chức triển khai, cá nhân phản ánh về BộY tế nhằm lưu ý, giải quyết và xử lý./.

Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ); - Bộ trưởng Bộ Y tế (nhằm báo cáo); - Ban Tổ chức TW Đảng; - Ban BVCSSK cán bộ trung ương; - Sở Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - Sở, cơ sở ngang bộ, ban ngành thuộc Chính phủ; - BHXH Việt Nam; - HĐND, UBND những thức giấc, thành phố trực thuộc TW; - Sở Y tế những tỉnh giấc, thị trấn trực nằm trong TW; - Các cơ sở y tế nằm trong Bộ Y tế; - Y tế những bộ, ngành; - Các Vụ, Cục, Tổng viên, TTra Sở, VPhường Bộ; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, BH (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC SỐ01

DANH MỤC CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH VÀCÁC TRƯỜNG HỢPhường ĐƯỢC SỬ DỤNG GIẤY CHUYỂN TUYẾN TRONG NĂM DƯƠNG LỊCH(Ban hành kèm theo Thông bốn số 40 /2015/TT-BYTngày 16 tháng 1một năm năm ngoái của Sở trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên căn bệnh, nhóm căn bệnh và những trường hợp

1

Lao (những loại)

2

Bệnh Phong

3

HIV/AIDS

4

Di triệu chứng viêm não; Bại não; Liệt tứ chi sống trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi

5

Xuất ngày tiết trong não

6

Dị tật óc, não úng thủy

7

Động kinh

8

Ung thỏng *

9

U nhụ tkhô cứng quản

10

Đa hồng cầu

11

Thiếu tiết bất sản tủy

12

Thiếu máu tế bào hình liềm

13

Bệnh tan tiết bđộ ẩm sinch (Thalassemia)

14

Tan ngày tiết tự miễn

15

Xuất máu sút tè cầu miễn dịch

16

Đái máu dung nhan tố kịch phân phát ban đêm

17

Bệnh Hemophillia

18

Các thiếu vắng nhân tố đông máu

19

Các rối loạn đông máu

20

Von Willebrand

21

Bệnh lý tác dụng tè cầu

22

Hội chứng thực bào tế bào máu

23

Hội chứng Anti – Phospholipid

24

Hội chứng Tuner

25

Hội bệnh Prader Willi

26

Suy tủy

27

Tăng sinch tủy - suy giảm miễn dịch bẩm sinh bởi vì thiếu hụt gamaglobulin

28

Tăng sinh tủy - suy giảm miễn dịch bđộ ẩm sinh do thiếu sắt

29

Basedow

30

Đái cởi đường

31

Rối loàn gửi hóa bẩm sinch acid hữu cơ, acid amin, acid béo

32

Rối loạn dự trữ thể tiêu bào

33

Suy đường giáp

34

Suy tuyến yên

35

Bệnh tinh thần *

36

Parkinson

37

Nghe kỉm sinh hoạt trẻ em dưới 6 tuổi

38

Suy tim

39

Tăng huyết áp có biến chuyển chứng

40

Bệnh thiếu ngày tiết toàn cục cơ tim

41

Bệnh tyên bẩm sinh; Bệnh tim (bao gồm can thiệp, hậu phẫu van tyên ổn, đặt thiết bị chế tạo nhịp)

42

Bệnh phổi ùn tắc mạn tính

43

Hen truất phế quản

44

Pemphigus

45

Pemphigoid (Bọng nước dạng Pemphigus)

46

Duhring – Brocq

47

Vảy nến

48

Vảy phấn đỏ nang lông

49

Á vảy nến

50

Luput ban đỏ

51

Viêm tị nạnh cơ (Viêm đa cơ với da)

52

Xơ cứng phân bì hệ thống

53

Bệnh tổ chức triển khai link trường đoản cú miễn các thành phần hỗn hợp (Mixed connective tissue disease)

54

Các trường hợp có hướng dẫn và chỉ định áp dụng thuốc phòng thải ghép sau ghnghiền tế bào, thành phần khung người người

55

Di bệnh vì vết thương thơm chiến tranh

56

Viêm gan mạn tính tiến triển; viêm gan tự miễn

57

Hội chứng viêm thận mạn; suy thận mạn

58

Tăng sản thượng thận bđộ ẩm sinh

59

Thiểu sản thận

60

Chạy thận tự tạo chu kỳ luân hồi, thẩm phân phúc mạc chu kỳ

61

Viêm xương từ bỏ miễn

62

Viêm cột sống dính khớp

Ghi chú: (*) là tên gọi bệnh dịch, nhóm dịch quy địnhtrên Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28 mon 10 năm trước đó của Sở trưởng Sở Y tếban hành Danh mục bệnh dịch cần chữa bệnh dài ngày.

PHỤ LỤC SỐ02

MẪU GIẤY HẸN KHÁM LẠI(Ban hành kèm theo Thông tứ số 40/2015/TT-BYTngày 16 mon 1một năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (BYT/SYT/….)

Tên cửa hàng xét nghiệm chữa bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số:…………..

GIẤY HẸN KHÁMLẠI

Họ tên người bệnh:……………………………………………..Giới:…………

Sinch ngày: …./……/………

Số thẻ BHYT:

Hạn sử dụng: Từ .…./…../………. Đến …../…../……….

Ngày đi khám bệnh:…../……./………

Ngày vào viện:……/……/……….Ngày ra viện:……/……/……….

Chẩn đoán:………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Bệnh kèm theo:……………………………………………………………………

Hẹn đi khám lại vào trong ngày ....tháng…. năm…..…, hoặcđến ngẫu nhiên thời gian như thế nào trước thời gian ngày được hứa xét nghiệm lại trường hợp có dấu hiệu (triệu chứng)bất thường.

Giấy hứa đi khám lại chỉ có giá trị sử dụng 01 (một)lần vào thời hạn 10 ngày thao tác làm việc, kể từ ngày được hứa hẹn đi khám lại.