Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ ------- Số: 26/2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC " /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ ------- Số: 26/2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC " />

Thông tư 26/2018 bộ y tế

Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ gia dụng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản tritraonguocdaday.com và ĐK áp dụng Phần mềm tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 26/2018 bộ y tế

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ Y TẾ -------

Số: 26/2018/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆPhường. VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ STại ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU


Căn uống cứ đọng Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 mon 11 năm 2010;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 101/2017/NĐ-CPhường ngày 01 tháng 9 năm 2017 của nhà nước về đào tạo, tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 75/2017/NĐ-CPhường ngày 20 mon 6 năm 2017 của Chính phủ nguyên lý công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ Y tế;


Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông bốn cơ chế về tổ chức triển khai các công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế so với các đại lý đào tạo, phân tích.


1. Thông tứ này phương tiện về tổ chức tiến hành những chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế bao gồm:
b) Tiêu chuẩn chỉnh giáo viên, tài liệu bồi dưỡng, cơ sở đồ dùng chất, tay nghề tổ chức triển khai giảng dạy, bồi dưỡng của cửa hàng giảng dạy.
2. Thông tứ này vận dụng đối với các cửa hàng giảng dạy, nghiên cứu là các đại lý giáo dục đại học, trường cao đẳng gồm huấn luyện và giảng dạy khối ngành mức độ khỏe; đơn vị sự nghiệp y tế gồm chức năng huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng; những trung trọng tâm đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ y tế, số lượng dân sinh (dưới đây Call là đại lý đào tạo) và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan.
1. Trung tâm giáo dục đại học gồm huấn luyện khối hận ngành sức khỏe trình độ đại học trsinh sống lên với đơn vị chức năng sự nghiệp y tế hạng đặc trưng có đủ tiêu chuẩn chỉnh phép tắc tại các điều 3, 4, 5 cùng 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế các hạng I, II, III cùng IV.
2. Đơn vị sự nghiệp y tế hạng I và các trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ y tế, số lượng dân sinh có đầy đủ tiêu chuẩn biện pháp tại những điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức triển khai triển khai chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành y tế các hạng II, III cùng IV.
3. Trường cao đẳng tất cả giảng dạy kăn năn ngành sức khỏe với đơn vị sự nghiệp y tế hạng II gồm đủ tiêu chuẩn luật pháp trên các điều 3, 4, 5 cùng 6 Thông tư này được tổ chức triển khai tiến hành lịch trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức siêng ngành y tế các hạng III và IV.
1. Giảng viên đề xuất thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn về giáo viên đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức theo hình thức tại Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.. ngày 01 mon 9 năm 2017 của nhà nước về huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (tiếp sau đây Gọi là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP).
3. Giảng viên của cơ sở huấn luyện cần đảm nhận được tối thiểu một nửa chương trình bồi dưỡng được giao nhiệm vụ.
2. Tài liệu bồi dưỡng được cập nhật liên tục, cân xứng với trải nghiệm thực tế của tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp được bồi dưỡng.
1. Tiêu chuẩn chỉnh về phòng học tập với trang thiết bị: Bảo đảm có đủ số chỗ ngồi với trang sản phẩm tương xứng đến bài toán dạy với học.

Xem thêm: Một Người Trong Gia Đình Mua Bảo Hiểm Y Tế (Bhyt) Năm 2021 Hết Bao Nhiêu Tiền?


3. Ứng dụng technology thông tin: Có Trang báo cáo năng lượng điện tử hỗ trợ, cập nhật đủ ban bố về danh sách giáo viên, công tác, danh mục tài liệu của từng lịch trình tu dưỡng cùng bao gồm hệ thống đại lý dữ liệu, lưu trữ ban bố về những khóa đào tạo và huấn luyện, học tập viên.
Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh về tay nghề tổ chức huấn luyện, bồi dưỡngTrung tâm giảng dạy yêu cầu gồm tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tay nghề vào tổ chức đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng.
Điều 8. Điều khoản tham chiếu
Trong ngôi trường hòa hợp những văn uống phiên bản quy bất hợp pháp chế độ cùng những pháp luật được cứ liệu trong Thông bốn này còn có sự sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc được sửa chữa thì vận dụng theo vnạp năng lượng bản quy phạm pháp phương tiện mới.
1. Vụ Tổ chức cán cỗ, Sở Y tế có trách rưới nhiệm công ty trì phối hận phù hợp với những vụ, viên, tổng cục, đơn vị chức năng liên quan:
2. Cơ quan, tổ chức triển khai bao gồm tính năng tyêu thích mưu về công tác huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng viên chức chuyên ngành y tế trên các cỗ, phòng ban ngang bộ, cơ quan ở trong nhà nước, tổ chức chính trị - làng mạc hội sinh hoạt Trung ương, Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh căn cứ phương pháp tại Thông tứ này trình cung cấp gồm thđộ ẩm quyền giao trọng trách mang đến cửa hàng giảng dạy ở trong thđộ ẩm quyền cai quản được tổ chức triển khai công tác tu dưỡng rõ ràng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế với gửi list về Bộ Y tế nhằm tổng phù hợp, thống trị.
3. Thương hiệu huấn luyện và đào tạo được giao trách nhiệm tổ chức triển khai tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế có trách nhiệm triển khai Thông tư này; báo cáo tình trạng tiến hành về Sở Y tế, Bộ Nội vụ cùng cơ quan giao nhiệm vụ tổ chức tu dưỡng trước thời gian ngày 30 mon 11 từng năm.
4. Chánh Văn uống phòng Sở, Chánh Tkhô nóng tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng ở trong Sở Y tế và những cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể không giống bao gồm liên quan chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Thông tư này.Trong quy trình tiến hành ví như tất cả trở ngại, vướng mắc, các phòng ban, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Y tế nhằm chu đáo, giải quyết./.

Nơi nhận: - Ủy ban về các vụ việc làng hội của Quốc hội (nhằm giám sát); - VPCP.. (Phòng Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Sở trưởng (để b/c); - Các Thứ đọng trưởng BYT; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra vnạp năng lượng bản QPPL); - Sở, Cơ quan tiền ngang Sở, Cơ quan trực thuộc Chính phủ; - Các Vụ, Cục, Tổng viên, Văn phòng Sở, Thanh hao tra Bộ; - Ssống Y tế những tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong trung ương; - Các đơn vị trực trực thuộc Bộ; - Cổng báo cáo điện tử BYT; - Lưu: VPhường., PC, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến


Thuộc tính văn uống bản
Thông bốn 26/2018/TT-BYT của Bộ Y tế mức sử dụng về tổ chức tiến hành các chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo và huấn luyện, nghiên cứu
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao để thấy Số công văn. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!
Số hiệu: 26/2018/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đã biết
Vui lòng singin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng singin tài khoản giúp thấy Ngày áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản Quý khách đăng ký trên đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng singin thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc Nâng cao giúp xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản Quý khách hàng ĐK tại đây!
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Tóm tắt văn uống bản

Tổ chức tu dưỡng viên chức y tế tại các đại lý giảng dạy, nghiên cứu

Cụ thể, Thông bốn phép tắc các đại lý giảng dạy ngành y tế được tổ chức triển khai những loại chương trình bồi dưỡng tốt nhất định:

- Trường ĐH, học viện chuyên nghành bao gồm đào tạo và huấn luyện khối ngành sức mạnh trình độ chuyên môn đại học trlàm việc lên với đơn vị chức năng sự nghiệp y tế hạng đặc trưng được tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành y tế hạng I, II, III, IV;

- Đơn vị y tế hạng I cùng các trung trọng tâm huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân sinh có thể tổ chức triển khai lịch trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành y tế hạng II, III, IV;

- Trường cao đẳng tất cả đào tạo khối hận ngành sức mạnh và đơn vị chức năng sự nghiệp y tế hạng II chỉ được tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng III với IV.

Thông bốn cũng thử khám phá các đại lý huấn luyện và giảng dạy nêu bên trên phải có tối thiểu 03 năm tay nghề vào câu hỏi tổ chức triển khai giảng dạy mới được mở lớp tu dưỡng.