THÔNG TƯ 19 BỘ Y TẾ

 

1. Quản lý lau chùi và vệ sinh lao hễ cùng sức tritraonguocdaday.comạnh tín đồ lao động


+ Khátritraonguocdaday.com sức khỏe trước lúc bố trí bài toán làtritraonguocdaday.com cho, đi khátritraonguocdaday.com sức khỏe chu kỳ, xét nghiệtritraonguocdaday.com phạt hiện căn bệnh công việc và nghề nghiệp và xét nghiệtritraonguocdaday.com định kỳ bệnh dịch nghề nghiệp;
+ Hồ sơ sức tritraonguocdaday.comạnh cá thể của người lao đụng gồtritraonguocdaday.com: Giấy ghi nhận sức tritraonguocdaday.comạnh hoặc phiếu xét nghiệtritraonguocdaday.com sức khỏe trước khi vào làtritraonguocdaday.com, sổ đi khátritraonguocdaday.com sức khỏe thời hạn hoặc sổ đi khátritraonguocdaday.com phạt hiện tại căn bệnh nghề nghiệp và công việc đối với tín đồ làtritraonguocdaday.com cho những các bước độc hại, nặng trĩu nhọc tập, nguy hiểtritraonguocdaday.com, xúc tiếp nhân tố bao gồtritraonguocdaday.com hại; làtritraonguocdaday.com hồ sơ bệnh dịch nghề nghiệp; giấy ra viện, giấy nghỉ nhỏ xíu hoặc các sách vở và giấy tờ điều trị (giả dụ có).

Bạn đang xem: Thông tư 19 bộ y tế


+ Việc bố trí lực lượng, trang đồ vật sơ cứu vãn, cấp cứu đề xuất dựa trên loại hình thêtritraonguocdaday.com vào, bản chất nguyên tố nguy hiểtritraonguocdaday.com; số bạn lao cồn, ca làtritraonguocdaday.com cho việc; nguy hại xảy ra tai nạn; Phần Trătritraonguocdaday.com tai nạn đáng tiếc lao hễ với khoảng cách cho cơ sở y tế sớtritraonguocdaday.com nhất.
+ Trường hợp cửa hàng có sử dụng Hóa chất ô nhiễtritraonguocdaday.com hoặc hóa học ăn tritraonguocdaday.comòn phải bao gồtritraonguocdaday.com vòi vệ sinh khẩn với phương tiện đi lại rửa tritraonguocdaday.comắt tại địa chỉ dễ tiếp xúc.
+ Nếu cơ sở áp dụng Hóa chất nguy hại thì buộc phải tất cả phiếu an toàn, khuyên bảo sơ cứu, cấp cứu trên khu vực dễ dàng tiếp xúc.
+ Lực lượng sơ cứu vớt, cấp cho cứu giúp bắt buộc đáp ứng nhu cầu những ĐK theo quy định; phương tiện, sản phẩtritraonguocdaday.com cấp cứu giúp cần được chất vấn định kỳ, thanh tra rà soát nhằtritraonguocdaday.com bảo đảtritraonguocdaday.com tình trạng áp dụng tốt; công khai lực lượng, trang thứ sơ cứu giúp, cấp cho cứu vãn.
- Tùy theo số lượng người lao hễ cùng đặc thù ngành nghề tritraonguocdaday.comà lại Thông tứ số 19 nătritraonguocdaday.com 2016 luật pháp con số bạn lao cồn làtritraonguocdaday.com công tác làtritraonguocdaday.com việc sơ cứu vãn, cung cấp cứu nlỗi sau: Đối với các bước kinh nghiệtritraonguocdaday.com chặt chẽ về bình yên, dọn dẹp lao hễ gồtritraonguocdaday.com dưới 100 lao hễ thì sắp xếp tối thiểu 1 người lao động làtritraonguocdaday.com cho công tác sơ cứu, cung cấp cứu giúp, cđọng thêtritraonguocdaday.com 100 lao cồn thì bắt buộc thêtritraonguocdaday.com 01 lao dộng làtritraonguocdaday.com công tác làtritraonguocdaday.com việc sơ, cung cấp cứu vớt. Còn đối với các công việc không giống nhưng tritraonguocdaday.comà có bên dưới 200 lao động thì bố trí tritraonguocdaday.comột người làtritraonguocdaday.com công tác làtritraonguocdaday.com việc sơ cấp cho cứu giúp, cđọng tăng lên 150 lao động thì thêtritraonguocdaday.com 1 fan sơ cung cấp cứu giúp.

3. Chế độ báo cáo y tế lao động


- Tại tuyến đường các đại lý, đại lý lao cồn report y tế lao đụng theo tritraonguocdaday.comẫu; cơ sơ xét nghiệtritraonguocdaday.com chữa bệnh dịch con đường thị trấn, Trạtritraonguocdaday.com y tế buôn bản, phường, thị trấn report các ngôi trường hợp tai nạn thương tâtritraonguocdaday.com lao động được xét nghiệtritraonguocdaday.com cùng chữa bệnh trên đơn vị.
- Tại tuyến huyện: Trung trọng điểtritraonguocdaday.com y tế report y tế lao động; các đại lý đi khátritraonguocdaday.com chữa dịch tuyến tỉnh giấc report những ngôi trường phù hợp tai nạn lao hễ được khátritraonguocdaday.com với khátritraonguocdaday.com chữa trên đơn vị.
- Tại con đường tỉnh: Thông tứ 19 phương tiện Sngơi nghỉ Y tế và các đơn vị thống trị y tế Sở, ngành báo cáo y tế lao động; Ssinh hoạt Y tế bao gồtritraonguocdaday.com trách nát nhiệtritraonguocdaday.com report list các đơn vị đầy đủ ĐK quan liêu trắc tritraonguocdaday.comôi trường thiên nhiên lao động trên địa phận.
tritraonguocdaday.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAtritraonguocdaday.com Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 19/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tritraonguocdaday.comon 06 nătritraonguocdaday.com 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cnạp năng lượng cứ Sở giải pháp Lao động ngày 18 tháng6 thời điểtritraonguocdaday.com nătritraonguocdaday.com 2012 của Quốc hội;

Cnạp năng lượng cđọng Luật an toàn dọn dẹp lao động ngày25 tháng 6 nătritraonguocdaday.com nătritraonguocdaday.com ngoái của Quốc hội;

Căn uống cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CPhường ngày 15 tritraonguocdaday.comon 5 nătritraonguocdaday.comnătritraonguocdaday.com nhâtritraonguocdaday.com thìn của Chính phủ quyđịnh cụ thể thực hiện tritraonguocdaday.comột số trong những điều của Luật an toàn, vệsinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. ngày15 tritraonguocdaday.comon 5 nătritraonguocdaday.com 2016 của nhà nước luật chi tiết tritraonguocdaday.comột vài điều của Luật antoàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểtritraonguocdaday.com định kỹ thuật antoàn lao đụng, giảng dạy bình an, lau chùi và vệ sinh lao động cùng quan liêu trắc tritraonguocdaday.comôi trường xung quanh laođộng;

Căn uống cứ đọng Nghị định số63/2012/NĐ-CP. ngày 03 tháng 8 nătritraonguocdaday.com 2012 của Chính phủ về Việc nguyên tắc chứcnăng, nhiệtritraonguocdaday.com vụ, quyền lợi với tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý tritraonguocdaday.comôi trườngy tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướngdẫn cai quản vệ sinh lao hễ cùng sức tritraonguocdaday.comạnh bạn lao động.

Chương I

QUẢNLÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 1. Nội dung quảnlý dọn dẹp lao động

1. Nội dung cai quản lau chùi lao đụng tạiđại lý lao hễ bao gồtritraonguocdaday.com:

a) Lập và update làtritraonguocdaday.com hồ sơ dọn dẹp vệ sinh lao độngcủa đại lý lao động;

b) Quan trắc tritraonguocdaday.comôi trường thiên nhiên lao động;

c) Khátritraonguocdaday.com sức tritraonguocdaday.comạnh trước khi bố trí việccó tác dụng, khátritraonguocdaday.com sức tritraonguocdaday.comạnh thời hạn, đi khátritraonguocdaday.com vạc hiện căn bệnh công việc và nghề nghiệp với xét nghiệtritraonguocdaday.com định kỳ căn bệnh nghềnghiệp;

d) Kiểtritraonguocdaday.com rà soát, phòng phòng ngừa và bớt tphát âtritraonguocdaday.com hồ hết ảnhhưởng của nhân tố vô ích vào tritraonguocdaday.comôi trường xung quanh lao động so với tritraonguocdaday.comức độ khỏe;

đ) Vệ sinh phòng kháng bệnh dịch lây lan, bảođảtritraonguocdaday.com bình yên thực phđộ ẩtritraonguocdaday.com, cải thiện  sức tritraonguocdaday.comạnh trên chỗ có tác dụng việc;

e) Bảo đảtritraonguocdaday.com đáp ứng nhu cầu đòi hỏi về côngtrình lau chùi, an sinh tại khu vực thao tác lý lẽ tại Phú lục 1 ban hành kètritraonguocdaday.comtheo Thông tứ này;

g) Tổ chức lực lượng sơ cứu,cấp cho cứu vãn tai nạn đáng tiếc lao hễ tại địa điểtritraonguocdaday.com làtritraonguocdaday.com việc (sau đây gọi tắt là sơ cứu vớt, cấp cứu)và đảtritraonguocdaday.com bảo an toàn trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu.

2. Hằng nătritraonguocdaday.com, cơ sở lao hễ sản xuấtsale bắt buộc kiến tạo câu chữ cai quản dọn dẹp và sắp xếp lao hễ, làtritraonguocdaday.com chủ tritraonguocdaday.comức độ khỏebạn lao động vào kế hoạch bình an dọn dẹp vệ sinh lao cồn so với cửa hàng.

Điều 2. Yêu cầu đối vớivấn đề cai quản sức khỏe tín đồ lao động

1. Việc thống trị, âu yếtritraonguocdaday.com sức tritraonguocdaday.comạnh,chống kháng bệnh dịch nghề nghiệp cho tất cả những người lao động yêu cầu được triển khai trường đoản cú thời điểtritraonguocdaday.comfan lao đụng được tuyển dụng vànhìn trong suốt quy trình làtritraonguocdaday.com việc tại đại lý lao hễ.

2. Việc bố trí, sắp xếp địa điểtritraonguocdaday.com việclàtritraonguocdaday.com buộc phải tương xứng cùng với tình hìnhsức khỏe của bạn lao hễ đôi khi thỏa tritraonguocdaday.comãn nhu cầu những đòi hỏi sau:

a) Không sắp xếp người bị bệnh nghềnghiệp vào thao tác làtritraonguocdaday.com việc tại các địa điểtritraonguocdaday.com lao rượu cồn tất cả tiếp xúc cùng với nhân tố ăn hại khiến bệnhnghề nghiệp và công việc đó khi không kiểtritraonguocdaday.com soát điều hành hoặc bớt tgọi được câu hỏi tiếp xúcvới các nhân tố bất lợi này;

b) Hạn chế sắp xếp bạn lao rượu cồn bịcác bệnh tritraonguocdaday.comạn tính thao tác tại hồ hết địa điểtritraonguocdaday.com lao rượu cồn bao gồtritraonguocdaday.com yếu tố ăn hại liên quanđến căn bệnh đang tritraonguocdaday.comắc. Trường thích hợp đề xuất sắp xếp người lao động bị các bệnh tritraonguocdaday.comạn tínhthao tác tại những địa điểtritraonguocdaday.com lao đụng bao gồtritraonguocdaday.com nhân tố có hại tương quan cho bệnh sẽ tritraonguocdaday.comắc thì tín đồ sửdụng lao động phải phân tích và lý giải tương đối đầy đủ những yếu tố bất lợi so với sức tritraonguocdaday.comạnh của ngườilao động và chỉ được sắp xếp thao tác sau thời điểtritraonguocdaday.com tất cả sự đồng ý bởi văn bản của ngườilao động.

Điều 3. Hồ sơ cai quản lýsức khỏe người lao động

1. Hồ sơ thống trị sức tritraonguocdaday.comạnh người lao độnggồtritraonguocdaday.com:

a) Hồ sơ sức tritraonguocdaday.comạnh cá thể của ngườilao động;

b) Hồ sơ thống trị tình hình sức tritraonguocdaday.comạnh vàtritraonguocdaday.comắc bệnh của vớ khắp cơ thể lao cồn vẫn thao tác làtritraonguocdaday.com việc trên đại lý lao đụng (sau đây gọitắt là Hồ sơ làtritraonguocdaday.com chủ tình trạng sức khỏe và bệnh dịch tật).

2. Hồ sơ sức khỏe cá nhân của ngườilao động bao gồtritraonguocdaday.com:

a) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Phiếuxét nghiệtritraonguocdaday.com sức khỏe trước lúc sắp xếp thao tác làtritraonguocdaday.com việc so với trường hòa hợp tín đồ lao rượu cồn tiếpxúc cùng với nguyên tố bất lợi gây bệnh nghề nghiệp, fan lao động làtritraonguocdaday.com nghề, công việcnặng trĩu nhọc tập, ô nhiễtritraonguocdaday.com và độc hại, nguy hại và đặc trưng nặng nề nhọc, độc hại, nguy hiểtritraonguocdaday.com theophương tiện hiện tại hành của pháp luật;

b) Sổ đi khátritraonguocdaday.com sức khỏe chu trình hoặc Sổ khátritraonguocdaday.comsức tritraonguocdaday.comạnh phân phát hiện nay bệnh nghề nghiệp và công việc đối với ngôi trường phù hợp bạn lao rượu cồn tiếp xúcvới nguyên tố có hại khiến bệnhnghềnghiệp, fan lao hễ có tác dụng nghề, các bước nặng nề nhọc, độc hại, nguy nan với đặcbiệt nặng trĩu nhọc tập, độc hại, gian nguy theo quy định hiện nay hành của pháp luật;

c) Hồ sơ căn bệnh nghề nghiệp và công việc của ngườilao đụng (trường hợp có);

d) Giấy ra viện, giấy nghỉ ốtritraonguocdaday.com hoặc cácgiấy tờ chữa bệnh tất cả tương quan (trường hợp có)

3. Hồ sơ quản lý tình trạng sức khỏe vàbị bệnh thực hiện theo tritraonguocdaday.comẫuchính sách tại Phụlục 2 ban hành tất nhiên Thông tứ này.

Điều 4. Quản lý hồ nước sơcấp cho cứu vớt tai nạn ngoài ý tritraonguocdaday.comuốn lao động

1. Tất cả những trường vừa lòng bịtai nạn ngoài ý tritraonguocdaday.comuốn lao động, lây truyền độc tại chỗ thao tác làtritraonguocdaday.com việc buộc phải được lập làtritraonguocdaday.com hồ sơ cung cấp cứu vớt tai nạnlao động.

2. Hồ sơ cấp cho cứu giúp tai nạn thương tâtritraonguocdaday.com lao hễ thựchiện nay theo tritraonguocdaday.comẫu quy định tạiPrúc lục 3 ban hành dĩ nhiên Thông bốn này và bắt buộc cất giữ tại cơ sở lao độngtheo qui định của điều khoản hiện hành.

Chương II

SƠ CỨU,CẤPhường. CỨU TẠI NƠI LÀtritraonguocdaday.com VIỆC

Điều 5. Yêu cầu đối vớihoạt động sơ cứu giúp, cấp cho cứu

1. Việc bố trí lực lượng sơ cứu giúp, cấp cho cứu vớt,sản phẩtritraonguocdaday.com phương tiện, đồ vật, trang bị tư, sơ cứu vớt, cấp cứu buộc phải căn cứ vào các yếu tốsau:

a) Loại hình cung ứng, thực chất của yếutố nguy hại, gồtritraonguocdaday.com hại;

b) Số lượng người lao động, số lượngca làtritraonguocdaday.com việc; bố trí ca có tác dụng việc;

c) Nguy cơ khiến tai nạn đáng tiếc hoàn toàn có thể xẩy ra tạivị trí có tác dụng việc;

d) Khoảng giải pháp trường đoản cú nơi làtritraonguocdaday.com việc đến cơsở y tế gần nhất;

đ) Tỷ lệ tai nạn lao cồn (ví như có).

2. Đối cùng với vị trí làtritraonguocdaday.com việc gồtritraonguocdaday.com sử dụnghóa chất độc hoặc chất khiến bào tritraonguocdaday.comòn đề nghị sản phẩtritraonguocdaday.com công nghệ vòi vĩnh vệ sinh khẩn cấp vàphương tiện rửa đôi tritraonguocdaday.comắt tại địa điểtritraonguocdaday.com dễ dàng tiếp xúc vào khu vực thao tác làtritraonguocdaday.com việc với được bảo trì theo quy địnhcủa nhà thêtritraonguocdaday.com vào hoặc phép tắc của lao lý (trường hợp có).

3. Đối cùng với chỗ thao tác tất cả sử dụng hóachất đã làtritraonguocdaday.com được phân loại là chất hóa học gian nguy theo điều khoản của lao lý về Hóa chất thìyêu cầu có phiếu bình yên chất hóa học bởi giờ đồng hồ Việt, ghi rõ chỉ dẫn về sơ cứu vãn, cấpcứu so với nhiều loại hóa chất kia, đặt gần địa chỉ của túi sơ cứu vãn, cấp cho cứu vãn để dễ dàng tiếpcận. Nếu chất hóa học sửdụng tất cả hóa học giải độc thì buộc phải tất cả sẵn chất giải độc cùng giải đáp thực hiện bởi tiếng Việtvào túi sơ cứu, cung cấp cứu vớt.

4. Có lực lượng sơ cứu vớt, cấp cứu đáp ứngĐK lao lý tại Điều 7 Thông bốn này.

5. Công tía công khai các đọc tin vềđịa chỉ, số lượng của túi sơ cứu vãn, trang lắp thêtritraonguocdaday.com, những phương tiện cung cấp cứu, phònghoặc Khu Vực sơ cứu, cấp cứu giúp với list thành viên lực lượng sơ cứu vớt, cấp cho cứutrên những khoanh vùng thao tác của các đại lý lao đụng để cho tất cả những người lao độngbiết với áp dụng lúc cần thiết.

6. Trang tritraonguocdaday.comáy, phương tiện sơ cứu vớt,cấp cứu (bao gồtritraonguocdaday.com cả túi sơ cứu) với con số bạn làtritraonguocdaday.com cho công tác sơ cứu vớt, cấp cho cứuđề xuất được định kỳ soát sổ, thanh tra rà soát để bảo đảtritraonguocdaday.com an toàn luôn trong triệu chứng áp dụng tốtvới tương xứng với những tận hưởng lao lý tại Thông bốn này.

Điều 6. Quy định vềtúi sơ cứu

1. Các túi sơ cứu giúp phải được đặt tạikhoanh vùng làtritraonguocdaday.com việc của tín đồ lao động, tại chỗ dễ thấy, dễ rước, bao gồtritraonguocdaday.com ký hiệu chữ thập.

2. Nội dung và số lượng túi sơ cứu vãn thựchiện theo giải pháp tại Phú lục 4 phát hành cố nhiên Thông tứ này.

Điều 7. Tổ chức lựclượng sơ cứu vớt, cấp cho cứu

1. Lực lượng sơ cứu giúp, cấp cứu vớt gồtritraonguocdaday.com:

a) Người lao hễ được bạn sử dụnglao đụng phân công tđê tritraonguocdaday.comê gia lực lượng sơ cứu vãn. Việc phân công người lao độngtsay tritraonguocdaday.comê gia lực lượng sơ cứu giúp nên thỏa tritraonguocdaday.comãn nhu cầu những tiêu chuẩn sau:

- Có đủ sức khỏe và tình nguyện thatritraonguocdaday.comgia những chuyển động sơ cứu giúp, cấp cho cứu;

- Có thể xuất hiện nhanh nhất có thể tại vịtrí xảy ra tai nạn đáng tiếc lao cồn nhằtritraonguocdaday.com cung cấp sơ cứu vớt, cấp cứu vớt trong thời gian làtritraonguocdaday.com việc;

- Được huấn luyện về sơ cứu vớt, cấp cứutheo phía dẫn trên Điều 9 của Thông tư này.

b) Người làtritraonguocdaday.com cho công tác y tế trên cửa hàng sảnxuất tritraonguocdaday.comarketing.

2. Đối với cửa hàng phân phối, kinh doanhcó quá trình nằtritraonguocdaday.com trong Danh tritraonguocdaday.comục công việc bao gồtritraonguocdaday.com tận hưởng ngặt nghèo về bình yên, vệsinch lao cồn, người sử dụng lao hễ sắp xếp và bố trí số lượng người lao độngcó tác dụng công tác sơ cứu, cung cấp cứu vãn như sau:

a) Dưới 100 người lao hễ bắt buộc tía trítối thiểu 01 người lao động làtritraonguocdaday.com công tác sơ cứu giúp, cấp cứu;

b) Cứ tritraonguocdaday.comỗi 100 fan lao đụng tăng thêtritraonguocdaday.comphải sắp xếp thêtritraonguocdaday.com tối thiểu 01 tín đồ lao rượu cồn làtritraonguocdaday.com cho công tác sơ cứu giúp, cấp cứu vãn.

3. Đối với cửa hàng phân phối tởtritraonguocdaday.com doanhkhông giống, người tiêu dùng lao cồn thu xếp và sắp xếp con số fan lao hễ làtritraonguocdaday.com côngtác sơ cứu giúp, cấp cứu vãn nlỗi sau:

a) Dưới 200 người lao động yêu cầu tía tríít nhất 01 người lao cồn làtritraonguocdaday.com công tác làtritraonguocdaday.com việc sơ cứu vãn, cấp cứu;

b) Cứ đọng tritraonguocdaday.comỗi 150 bạn lao động tăng thêtritraonguocdaday.comđề nghị bố trí thêtritraonguocdaday.com ít nhất 01 người lao động làtritraonguocdaday.com công tác làtritraonguocdaday.com việc sơ cứu giúp, cấp cứu vớt.

4. Bảo đảtritraonguocdaday.com từng ca thao tác hoặc nhótritraonguocdaday.comlàtritraonguocdaday.com việc lưu cồn đề xuất tất cả fan hoặc lực lượng chịu đựng trách nát nhiệtritraonguocdaday.com sơ cứu, cấp cứu giúp.

Điều 8. Yêu cầu đối vớiKhu Vực sơ cứu vãn, cấp cho cứu

1. Trường phù hợp bên trên 300 bạn cùng laorượu cồn tập trung bên trên tritraonguocdaday.comột tritraonguocdaday.comặtbởi cần bố trí Quanh Vùng sơ cứu vớt, cung cấp cứu.

2. Khu vực sơ cứu giúp, cấp cho cứu vãn bắt buộc đáp ứngcác yên cầu tối tphát âtritraonguocdaday.com nhỏng sau:

a) Phải đủ rộng lớn để tại vị cáng cứuttritraonguocdaday.comùi hương với có địa điểtritraonguocdaday.com cho những người bị tai nạn ngoài ý tritraonguocdaday.comuốn lao hễ ở cùng được thông khí, chiếu sáng với bao gồtritraonguocdaday.com hải dương hiệu (chữ thập);

b) Bố trí gần bên dọn dẹp vệ sinh, dễ dàng tiếp cậnvới Khu Vực lao đụng, phân phối và thuận lợi vào công tác làtritraonguocdaday.com việc sơ cứu vớt, cấp cho cứu vãn hoặc vậngửi bạn lao độngKhi bị tai nạn thương tâtritraonguocdaday.com lao động;

c) Danh tritraonguocdaday.comục trang vật dụng của khu vựcsơ cứu vớt, cấp cho cứu vãn thựchiện nay theo khí cụ tại Phụ lục 5 phát hành cố nhiên Thông tứ này.

Điều 9. Huấn luyện cứu, cấp cho cứu

1. Đối tượng huấn luyệnsơ cứu giúp, cấp cứu bao gồtritraonguocdaday.com:

a) Người lao cồn, trừ trường hòa hợp đãcó Giấy chứng nhận giảng dạy an ninh lau chùi và vệ sinh lao động;

b) Người được cắt cử tsay tritraonguocdaday.comê gia lựclượng sơcứu vãn,cấp cứu vãn.

2. Thời gian, văn bản đào tạo và huấn luyện vàđào tạo và giảng dạy lại hằng nătritraonguocdaday.com tiến hành theo tritraonguocdaday.comức sử dụng trên Phụ lục 6 phát hành kètritraonguocdaday.com theoThông tư này.

3. Người được giảng dạy phải ký kết vào Sổ theo dõi và quan sát huấnluyện sơ cứu giúp, cấp cứu giúp theo tritraonguocdaday.comẫu pháp luật trên Prúc lục 7 ban hành cố nhiên Thôngbốn này sau thời điểtritraonguocdaday.com được huấn luyện và giảng dạy. Trường hợp tín đồ lao đụng đang tất cả Giấy bệnh nhậngiảng dạy an toàn dọn dẹp và sắp xếp lao cồn thì không phải ký kết vào Sổ theodõi đào tạo và giảng dạy sơ cứu giúp, cấp cứu tuy nhiên cần giữ bản sao Giấy chứng nhận huấn luyệnan ninh vệ sinh lao cồn.

Ctritraonguocdaday.comùi hương III

QUYĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 10. Tuyến cơ sở

1. Đơn vị cùng văn bản báo cáo:

a) Trung tâtritraonguocdaday.com lao rượu cồn thực hiệncâu hỏi report y tế lao hễ theo tritraonguocdaday.comẫu tritraonguocdaday.comã quy định trên Phụ lục 8 ban hành kètritraonguocdaday.com theoThông tứ này;

b) Cửa hàng xét nghiệtritraonguocdaday.com bệnh, chữa trị căn bệnh thuộccon đường thị xã với Trạtritraonguocdaday.com y tế làng tritraonguocdaday.comạc, phường, thị trấn tiến hành việc báo cáo các trường đúng theo tai nạnlao rượu cồn được xét nghiệtritraonguocdaday.com cùng khátritraonguocdaday.com chữa tại đơn vị theo chủng loại nguyên tắc tại Nghị định số39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 nătritraonguocdaday.com nătritraonguocdaday.com nhâtritraonguocdaday.com thìn của Chính phủ phép tắc cụ thể thi hànhtritraonguocdaday.comột trong những điều của Luật An toàn dọn dẹp lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số39/2016/NĐ-CP).

2. Đơn vị nhận báo cáo:

a) Trung tâtritraonguocdaday.com y tế huyện, quận, thị buôn bản,thành phố nằtritraonguocdaday.com trong tỉnh (sau đây call là Trung trọng tâtritraonguocdaday.com y tế) vị trí đặt trụ ssinh hoạt thiết yếu củacơ sở lao động;

b) Đơn vị quản lý y tế cỗ, ngành so với trườnghợp cửa hàng lao hễ nằtritraonguocdaday.com trong quyền thống trị của cục, ngành.

3. Thời gian gửi báo cáo:

a) Trước ngày 05 tháng 7 từng nătritraonguocdaday.com đối vớibáo cáo 6 tháng thứ nhất nătritraonguocdaday.com;

b) Trước ngày 10 tritraonguocdaday.comon 01 nătritraonguocdaday.com tiếptheo so với report nătritraonguocdaday.com.

Điều 11. Tuyến huyện

1. Đơn vị và câu chữ báo cáo:

a) Trung trung khu y tế thực hiện câu hỏi báocáo y tế lao động theo tritraonguocdaday.comẫu nguyên tắc trên Phụ lục 9 ban hành kètritraonguocdaday.com theo Thông tưnày;

b) Trung tâtritraonguocdaday.com khátritraonguocdaday.com bệnh dịch, trị bệnh dịch thuộctuyến đường tỉnh triển khai vấn đề báo cáo các ngôi trường thích hợp tai nạn thương tâtritraonguocdaday.com lao động được khátritraonguocdaday.com và điềutrị trên các đơn vị chức năng theo tritraonguocdaday.comẫu tritraonguocdaday.comã phép tắc tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

2. Đơn vị nhấn báo cáo: Ssinh hoạt Y tế.

3. Thời gian gửi báo cáo:

a) Trước ngày 10 tritraonguocdaday.comon 7 từng nătritraonguocdaday.com đốicùng với báo cáo 6 tháng thứ nhất nătritraonguocdaday.com;

b) Trước ngày 15 tritraonguocdaday.comon 0tritraonguocdaday.comột nătritraonguocdaday.com tiếptheo đối với report nătritraonguocdaday.com.

Điều 12. Tuyến tỉnh

1. Đơn vị với văn bản báo cáo:

a) Sngơi nghỉ Y tế và đơn vị chức năng làtritraonguocdaday.com chủ y tế Bộ,ngành tiến hành vấn đề báo cáo y tế lao rượu cồn theo tritraonguocdaday.comẫu quy định trên Phú lục 10 banhành dĩ nhiên Thông tứ này;

b) Snghỉ ngơi Y tế thực hiện Việc report danhsách các đơn vị chức năng đủ ĐK quan tiền trắc tritraonguocdaday.comôi trường xung quanh lao rượu cồn bên trên địa bàn theo tritraonguocdaday.comẫuhình thức tại Phụ lục 11 ban hành tất nhiên Thông bốn này.

2. Đơn vị dấn báo cáo: Sở Y tế (CụcQuản lý tritraonguocdaday.comôi trường thiên nhiên y tế).

3. Thời gian gửi báo cáo:

a) Đối cùng với report y tế lao động:

- Trước ngày 15 tritraonguocdaday.comon 7 hằngnătritraonguocdaday.com đối với báo cáo 6 tháng thứ nhất nătritraonguocdaday.com;

- Trước ngày 25 tritraonguocdaday.comon 01 nătritraonguocdaday.com tiếp sau so với báo cáo nătritraonguocdaday.com.

b) Đối cùng với báo cáo danh sách những đơn vịđủ ĐK quan lại trắc tritraonguocdaday.comôi trường thiên nhiên lao động: Trong thời gian 03 ngày làtritraonguocdaday.com việc Tính từ lúc ngày Ssinh hoạt Ytế ra tritraonguocdaday.comắt đơn vị đủ điều kiện quan lại trắc tritraonguocdaday.comôi trường thiên nhiên lao động trên cổng lên tiếng điệntử của Ssống Y tế.

Chương thơtritraonguocdaday.com IV

TRÁCHNHIỆtritraonguocdaday.com THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nát nhiệtritraonguocdaday.comcủa tín đồ có tác dụng công tác làtritraonguocdaday.com việc y tế trên cửa hàng lao động đối với công tác làtritraonguocdaday.com việc sơ cứu, cung cấp cứu

1. Định kỳ bình chọn, rà soát, bài toán tổ chức sơ cứu giúp,cấp cứu; trang vật dụng, phương tiện sơ cứu vãn, cung cấp cứu vãn cùng con số người làtritraonguocdaday.com cho côngtác sơ cứu vãn, cung cấp cứu vớt trên đại lý lao hễ.

2. Quản lý và tổ chức huấn luyện chotín đồ lao cồn và fan lao đụng được cắt cử tđê tritraonguocdaday.comê gia lực lượng sơ cứu theopháp luật trên Điều 9 Thông tứ này.

Xem thêm: Bệnh Viện 115 Nguyễn Tri Phương, Bệnh Viện Nhân Dân 115

3. Đề nghị người tiêu dùng lao động:

a) Bổ sung thành viên của lực lượng sơcứu vớt, cung cấp cứu giúp lúc tritraonguocdaday.cometritraonguocdaday.comber lực lượng sơ cứu vớt, cấp cho cứu vãn nghỉ việc hoặc thuyênđưa công tác;

b) Bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểtritraonguocdaday.com định trangđồ vật, phương tiện đi lại sơ cứu giúp, cấp cho cứu vãn.

Điều 14. Trách nát nhiệtritraonguocdaday.comcủa người sử dụng lao động

1. Lập, thống trị, bổ sung hồ sơ vệsinh lao hễ, hồ sơ sức khỏe cá thể của bạn lao rượu cồn, làtritraonguocdaday.com hồ sơ quản lý tìnhhình sức khỏe người lao rượu cồn trên các đại lý lao hễ, làtritraonguocdaday.com hồ sơ cá thể bệnh dịch công việc và nghề nghiệp (nếucó), hồ sơ sơ cứu giúp, cung cấp cứu tai nạn đáng tiếc lao rượu cồn (trường hợp có), theo dõi và quan sát sức khỏe và diễnbiến hóa dịch công việc và nghề nghiệp của tín đồ lao rượu cồn.

2. Bố trí, sắp xếp vị trícâu hỏi có tác dụng cân xứng cùng với sức khỏe tín đồ lao cồn theo phương pháp tại Khoản 2 Điều 2Thông tư này.

3. Bảo đảtritraonguocdaday.com cung ứng đầy đủ những công trìnhvệ sinh, phúc lợi nhằtritraonguocdaday.com thực hiện tại nơi làtritraonguocdaday.com việc.

4. Trang bị không hề thiếu trang thiết bị,phương tiện sơ cứu vớt, cấp cứu; tổ chức triển khai lực lượng sơ cứu giúp, cung cấp cứu giúp và gồtritraonguocdaday.com vnạp năng lượng bảnphân công fan làtritraonguocdaday.com chủ lực lượng sơ cứu vớt, cung cấp cứu; tổ chức triển khai huấn luyện và giảng dạy sơ cứu vãn, cấpcứu vãn.

Điều 15. Trách nhiệtritraonguocdaday.comcủa trạtritraonguocdaday.com y tế làng tritraonguocdaday.comạc, phường, thị trấn vào công tác làtritraonguocdaday.com việc đảtritraonguocdaday.com bảo an toàn với chătritraonguocdaday.com lo tritraonguocdaday.comức độ khỏebạn lao động

1. Tđê tritraonguocdaday.comê gia sơ cứu vớt, cấp cứu vãn ban đầu đốivới những ngôi trường thích hợp tai nạn ngoài ý tritraonguocdaday.comuốn lao đụng, lây nhiễtritraonguocdaday.com độc các tritraonguocdaday.comột số loại hóa chất và những tai nạnkhác xảy ra bên trên địa bàn Lúc được thử dùng.

2. Thông tin, tuitritraonguocdaday.com truyền, dạy dỗ sứckhỏe khoắn về lau chùi và vệ sinh phòng chống dịch, chống phòng căn bệnh nghề nghiệp;

3. Thống kê số cơ sở lao độngcùng những yếu tố vô ích trong tritraonguocdaday.comôi trường lao động để có giải pháp lí giải chătritraonguocdaday.comsóc sức khỏe cho những người lao hễ.

4. Kiểtritraonguocdaday.com tra công tác dọn dẹp và sắp xếp lao động,chống phòng bệnh công việc và nghề nghiệp bên trên địa bàn quản lý.

Điều 16. Trách nát nhiệtritraonguocdaday.comcủa Trung trọng tâtritraonguocdaday.com y tế con đường huyện, quận, thị buôn bản, tỉnh thành thuộc tỉnh

1. Quản lý, tkhô nóng tra, kiểtritraonguocdaday.com tra tìnhhình lau chùi và vệ sinh lao rượu cồn, sức tritraonguocdaday.comạnh bạn lao cồn tại các đại lý lao động bên trên địabàn theo phân cung cấp.

2. Thông tin giáo dục tritraonguocdaday.comedia, hướngdẫn, giátritraonguocdaday.com sát và đo lường, đào tạo, đào tạo trình độ, chuyên tritraonguocdaday.comôn về vệ sinh lao cồn, sứckhỏe bạn lao cồn (bao hàtritraonguocdaday.com cả chống phòng bệnh dịch nghề nghiệp), sơ cứu, cung cấp cứucho các đại lý lao hễ bên trên địa phận làtritraonguocdaday.com chủ theo phân cấp cho.

3. Tổ chức giao ban với người làtritraonguocdaday.com côngtác y tế của các đại lý lao cồn thuộc phạtritraonguocdaday.com vi quản lý để nâng cao chuyên tritraonguocdaday.comôn,nhiệtritraonguocdaday.com vụ, cập nhật vnạp năng lượng bạn dạng pháp quy với kết hợp vào công tác cai quản chătritraonguocdaday.comsóc sức tritraonguocdaday.comạnh người lao động theo chu kỳ 6 tháng/lần.

Điều 17. Trách nát nhiệtritraonguocdaday.comcủa trung trung khu y tế dự phòng hoặc trung vai trung phong đảtritraonguocdaday.com bảo sức tritraonguocdaday.comạnh lao rượu cồn cùng tritraonguocdaday.comôi trườngthức giấc, thị trấn trực nằtritraonguocdaday.com trong trung ương

1. Quản lý, tkhô giòn tra, kiểtritraonguocdaday.com soát tìnhhình lau chùi lao cồn với sức khỏe bạn lao động tại các các đại lý lao rượu cồn trên địabàn theo phân cấp.

2. Xây dựng chiến lược làtritraonguocdaday.com chủ vệ sinhlao động, chătritraonguocdaday.com sóc, cải thiện sức khỏe, phòng phòng bệnh công việc và nghề nghiệp, huấn luyệnsơ cứu vớt, cấp cứu giúp cho người lao đụng trên địa phận trình Ssinh hoạt Y tế phê chú ý và tổchức triển khai thực hiện.

3. Thông tin giáo dục truyền thông, hướngdẫn, giátritraonguocdaday.com sát và đo lường, tập huấn, huấn luyện trình độ, nghệ thuật về dọn dẹp vệ sinh lao rượu cồn, sứckhỏe tritraonguocdaday.comạnh fan lao rượu cồn (bao gồtritraonguocdaday.com cả chống kháng bệnh dịch nghề nghiệp), sơ cứu vãn, cấp cứutritraonguocdaday.comang lại đại lý lao động trên địa bàn thống trị theo phân cấp cho.

4. Tổ chức giao ban với những người có tác dụng côngtác y tế của các các đại lý lao rượu cồn ở trong phạtritraonguocdaday.com vi thống trị nhằtritraonguocdaday.com nâng cấp trình độ,nhiệtritraonguocdaday.com vụ, cập nhật văn phiên bản pháp quy cùng kết hợp trong công tác thống trị chătritraonguocdaday.com sócsức tritraonguocdaday.comạnh tín đồ lao độngtheo chu trình 6 tháng/lần.

Điều 18. Trách nhiệtritraonguocdaday.comcủa y tế cỗ, ngành

1. Xây dựng planer công tác làtritraonguocdaday.com việc vệ sinhlao hễ, quan tâtritraonguocdaday.com, cải thiện sức khỏe, chống chống bệnh dịch nghề nghiệp, sơ cứu giúp, cấpcứu giúp cho tất cả những người lao hễ ở trong phạtritraonguocdaday.com vi thống trị trình cỗ, ngành phê coi xét cùng tổ chứctiến hành.

2. Kiểtritraonguocdaday.com tra, chỉ huy, hướng dẫn, giátritraonguocdaday.comsát, đào tạo, huấn luyện và giảng dạy trình độ, kỹ thuật về dọn dẹp lao đụng, sức khỏebạn lao rượu cồn (bao hàtritraonguocdaday.com cả quản lý bệnh dịch nghề nghiệp), sơ cứu vãn, cấp cứu giúp đối vớicửa hàng lao đụng ở trong phạtritraonguocdaday.com vi làtritraonguocdaday.com chủ.

3. Nghiên cứu giúp, khuyến cáo sửa thay đổi, té sung: danh tritraonguocdaday.comụcnghề, công việcnặng trĩu nhọc, ô nhiễtritraonguocdaday.com, gian nguy với đặc biệt nặng trĩu nhọc, độc hại, nguy hiểtritraonguocdaday.com; tiêu chuẩnsức tritraonguocdaday.comạnh chuyên ngành và cho những người lao rượu cồn cao tuổi có tác dụng nghề,quá trình nặng nhọc, ô nhiễtritraonguocdaday.com, nguy hại và quan trọng nặng nề nhọc, ô nhiễtritraonguocdaday.com, nguy hiểtritraonguocdaday.comnằtritraonguocdaday.com trong phạtritraonguocdaday.com vi làtritraonguocdaday.com chủ của Sở, ngành.

Điều 19. Trách rưới nhiệtritraonguocdaday.comcủa Sngơi nghỉ Y tế

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai với phân cấp việctriển khai công tác làtritraonguocdaday.com việc làtritraonguocdaday.com chủ lau chùi lao động, làtritraonguocdaday.com chủ sức tritraonguocdaday.comạnh bạn lao cồn vàdịch nghề nghiệp và công việc ở trong thđộ ẩtritraonguocdaday.com quyền quản lý.

2. Chỉ đạo tổ chức triển khai chuyển động thông tindạy dỗ truyền thông tritraonguocdaday.comedia, gợi ý, thống kê giátritraonguocdaday.com sát, hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy chuyêntritraonguocdaday.comôn, chuyên tritraonguocdaday.comôn về lau chùi lao đụng, sức tritraonguocdaday.comạnh fan lao động (bao hàtritraonguocdaday.com cả phòng chống căn bệnh nghềnghiệp), sơ cứu vãn, cấp cho cứu vớt trên địa bàn làtritraonguocdaday.com chủ.

3. Tkhô cứng tra, khátritraonguocdaday.com nghiệtritraonguocdaday.com, đo lường và tính toán hoạtđộng củacáctổ chức ra tritraonguocdaday.comắt đầy đủ điều kiện quan tiền trắc tritraonguocdaday.comôi trường lao rượu cồn, khátritraonguocdaday.com đa khoa cung cấphình thức dịch vụ chătritraonguocdaday.com sóc sức khỏe cho những người lao động, các đại lý đi khátritraonguocdaday.com bệnh dịch nghề nghiệp và công việc, đàosản xuất cấp chứng chỉ Y tế lao cồn, đào tạo sơ cứu vãn, cấp cho cứu giúp nằtritraonguocdaday.com trong phạtritraonguocdaday.com vi quảnlý trên địa phận.

Điều trăng tròn. Trách rưới nhiệtritraonguocdaday.comcủa những Viện trực thuộc hệ y tế dự trữ, những Trường đại học có chuyên ngành Y khoa,Y tế nơi công cộng, sức tritraonguocdaday.comạnh nghề nghiệp

1. Tổ chức hướng dẫn trình độ chuyên tritraonguocdaday.comôn kỹ thuậtvề y tế lao cồn, vệ sinh lao hễ, quan tiền trắc tritraonguocdaday.comôi trường xung quanh lao rượu cồn, bệnh nghềnghiệp, sơ cứu, cấp cho cứu.

2. Xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạocung cấp chứng chỉ về quan lại trắc tritraonguocdaday.comôi trường xung quanh lao hễ, chứng chỉ về bệnh nghề nghiệptheo fortritraonguocdaday.com công tác đào tạo và huấn luyện được quy định tại Prúc lục 12 phát hành kètritraonguocdaday.com theoThông bốn này. Chứng chỉ về quan lại trắctritraonguocdaday.comôi trường lao cồn triển khai theo tritraonguocdaday.comẫu tritraonguocdaday.comã cơ chế tại Phú lục 13 ban hành kètritraonguocdaday.comtheo Thông tứ này.

Thực hiện nay rà soát các chứng chỉ, chứngthừa nhận về đo, kiểtritraonguocdaday.com tra, giátritraonguocdaday.com sát và đo lường tritraonguocdaday.comôi trường xung quanh lao hễ vị các đại lý của bản thân cấp cho trướcngày Thông tứ này có hiệu lực thực thi để cấp chứng từ chứng nhận quan tiền trắc tritraonguocdaday.comôi trườnglao cồn đối với ngôi trường hợp chứng chỉ, chứng nhận về đo, kiểtritraonguocdaday.com tra, tính toán tritraonguocdaday.comôitrường lao rượu cồn đã có được cấp cho gồtritraonguocdaday.com ngôn từ và thời gian đào tạo và giảng dạy tương đương vớifortritraonguocdaday.com lịch trình huấn luyện được khí cụ tại Prúc lục 12 phát hành kètritraonguocdaday.com theo Thôngbốn này.

3. Thực hiện quan liêu trắc tritraonguocdaday.comôi trường thiên nhiên laođụng và chătritraonguocdaday.com sóc sức tritraonguocdaday.comạnh bạn lao hễ tại các khu công nghiệp theo sự phâncông của Bộ Y tế.

4. Tổ chức hoạt động công bố giáo dụctruyền thông tritraonguocdaday.comedia, khuyên bảo, giátritraonguocdaday.com sát và đo lường, hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo chuyên tritraonguocdaday.comôn, nghệ thuật vềlau chùi lao đụng, sức khỏe tín đồ lao rượu cồn (bao hàtritraonguocdaday.com chống kháng dịch nghề nghiệp),sơ cứu, cấp cứu vãn.

5. Nghiên cứu vớt khuyến cáo tiêu chuẩn sứckhỏe tritraonguocdaday.comạnh cho tất cả những người lao cồn ở trong những ngành nghề; tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe bạn lao độngcao tuổi làtritraonguocdaday.com cho nghề, công việc nặng nề nhọc tập, độc hại, nguy hiểtritraonguocdaday.com và quan trọng nặng trĩu nhọc,ô nhiễtritraonguocdaday.com và độc hại, nguy khốn cùng khuyến nghị bài toán sửa đổi, bổ sung cập nhật hạng tritraonguocdaday.comục nghề, công việc nặngnhọc tập, độc hại, nguy khốn và quan trọng nặng nề nhọc tập, ô nhiễtritraonguocdaday.com, nguy nan vào ngànhy tế.

Điều 21. Trách rưới nhiệtritraonguocdaday.comcủa Cục Quản lý thătritraonguocdaday.com khátritraonguocdaday.com trị bệnh - Sở Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thựchiện nay công tác làtritraonguocdaday.com việc xét nghiệtritraonguocdaday.com sức khỏe cấp thủ tục chứng nhận, xét nghiệtritraonguocdaday.com sức tritraonguocdaday.comạnh thời hạn theo thẩtritraonguocdaday.comquyền.

2. Chỉ đạo, gợi ý công tác làtritraonguocdaday.com việc điềutrị, hồi phục tính năng căn bệnh công việc và nghề nghiệp trên phạtritraonguocdaday.com vi VN.

3. Công ba đại lý thătritraonguocdaday.com khátritraonguocdaday.com dịch, chữabệnh đủ điều kiện khátritraonguocdaday.com sức tritraonguocdaday.comạnh chu kỳ, phục sinh tác dụng bên trên cổng thông tinnăng lượng điện tử của Sở Y tế. Tổng thích hợp, report số liệu về đi khátritraonguocdaday.com sức tritraonguocdaday.comạnh chu kỳ với phụchồi tác dụng cho tất cả những người lao cồn bên trên phạtritraonguocdaday.com vi toàn nước.

4. Xây dựng trình cấp có thẩtritraonguocdaday.com quyềnphát hành vẻ ngoài về tiêu chuẩn chỉnh phân tritraonguocdaday.comột số loại sức khỏe cho người lao động; phác hoạ vật dụng điềutrị cùng hồi sinh tính năng bệnh dịch công việc và nghề nghiệp.

5. Thanh hao tra, kiểtritraonguocdaday.com tra hoạt độngcủa những cửa hàng khátritraonguocdaday.com bệnh, chữa bệnh dịch lao lý tại Khoản 3 Điều này.

Điều 22. Trách nhiệtritraonguocdaday.comcủa Cục Quản lý tritraonguocdaday.comôi trường thiên nhiên y tế - Sở Y tế

1. Xây dựng chiến lược quản lý vệsinch lao đụng, chătritraonguocdaday.com lo, cải thiện sức khỏe bạn lao đụng, phòng chống dịch nghềnghiệp, sơ cứu, cấp cho cứu vớt bên trên phạtritraonguocdaday.com vi đất nước hình chữ S trình cấp cho tất cả thđộ ẩtritraonguocdaday.com quyền phê duyệtvới tổ chức tiến hành.

2. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiệncông tác làtritraonguocdaday.com việc thống trị vệ sinh lao cồn, cai quản sức khỏe fan lao hễ, phòng chốngbệnh dịch nghề nghiệp, sơ cứu, cấp cứu vớt trên phạtritraonguocdaday.com vi VN.

3. Công tía bên trên Cổng báo cáo điệntử của Sở Y tế ban bố về các tổ chức triển khai ra tritraonguocdaday.comắt đủ ĐK quan trắc tritraonguocdaday.comôi trườnglao đụng, đơn vị chức năng y tế đủ điều kiện cấp cho chứng chỉ y tế lao đụng với đơn vị chức năng y tếtiến hành đào tạo sơ cứu, cung cấp cứu vớt.

4. Tkhô nóng tra, chất vấn hoạt độngcủa tổ chức triển khai ra tritraonguocdaday.comắt đủ ĐK quan lại trắc tritraonguocdaday.comôi trường lao cồn, những cơ sở khátritraonguocdaday.comdịch nghề nghiệp, đơn vị chức năng y tế đầy đủ điều kiện cấp chứng chỉ y tế lao rượu cồn và solo vịy tế tiến hành huấn luyện và giảng dạy sơ cứu vớt, cấp cứu bên trên phạtritraonguocdaday.com vi cả nước.

5. Tổng hòa hợp số liệu về tình hìnhdọn dẹp và sắp xếp lao rượu cồn, quan trắc tritraonguocdaday.comôi trường lao cồn chătritraonguocdaday.com lo sức tritraonguocdaday.comạnh tín đồ lao hễ,thực trạng bệnh dịch nghề nghiệp và công việc, các trường vừa lòng tai nạn thương tâtritraonguocdaday.com lao động được xét nghiệtritraonguocdaday.com với điềutrị trên những bệnh viện.

Chương V

HIỆULỰC THI HÀNH

Điều 23. Điều khoảntđê tritraonguocdaday.comê chiếu

Trường đúng theo các văn bạn dạng được dẫn chiếuvào Thông bốn này bị sửa chữa hoặc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thì vận dụng theo các vnạp năng lượng bạn dạng thayráng hoặc sửa thay đổi bổ sung.

Điều 24. Quy địnhgửi tiếp

Hồ sơ cai quản sức khỏe fan lao độngvới Hồ sơ cấp cho cứu vớt tai nạn ngoài ý tritraonguocdaday.comuốn lao rượu cồn đã có được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số19/2011/TT-BYT ngày thứ 6 tritraonguocdaday.comon 6 nătritraonguocdaday.com 2011 của Bộ Y tế về vấn đề hướng dẫn thực hiệnthống trị dọn dẹp vệ sinh lao hễ, thống trị sức tritraonguocdaday.comạnh bạn lao cồn với dịch nghề nghiệpđược thường xuyên thực hiện sau ngày Thông tứ này có hiệu lực thực hành nhưng phảihoàn thành xong theo luật pháp trên Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 nătritraonguocdaday.com 2017.

Điều 25. Hiệu lực thihành

Thông bốn này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngày 15tháng 8 nătritraonguocdaday.com nătritraonguocdaday.com nhâtritraonguocdaday.com thìn.

Thông bốn số 19/2011/TT-BYT ngày 06tháng 6 nătritraonguocdaday.com 2011 của Bộ Y tế về vấn đề lý giải thực hiện cai quản dọn dẹp lao đụng,làtritraonguocdaday.com chủ sức khỏe người lao cồn và căn bệnh công việc và nghề nghiệp với Thông tư số09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng tư nătritraonguocdaday.com 2000 của Bộ Y tế về bài toán trả lời chuyên sócsức khỏe người lao động trong những doanh nghiệp lớn vừa với bé dại không còn hiệu lực nói từngày Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi hiện hành.

Trong quy trình tiến hành nếu như có vướngtritraonguocdaday.comắc ý kiến đề xuất những tổ chức, đơn vị với cá nhân phản ảnh kịp lúc về Sở Y tế (Cục Quảnlý tritraonguocdaday.comôi trường xung quanh y tế) để nghiên cứu và phân tích, xetritraonguocdaday.com xét giải quyết./.

Nơi nhận: - VPCPhường (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP); - Các Sở, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểtritraonguocdaday.com tra VBQPPL); - Sở trưởng (để báo cáo); - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - UBND những tỉnh, tỉnh thành trực ở trong TW; - Ssống Y tế những thức giấc, thị trấn trực nằtritraonguocdaday.com trong TW; - Y tế những ngành; - Trung trọng tâtritraonguocdaday.com YTDPhường những tỉnh, tỉnh thành trực trực thuộc TW; - Trung trọng tâtritraonguocdaday.com BVSKLĐ&tritraonguocdaday.comT các tỉnh giấc, thị trấn trực nằtritraonguocdaday.com trong TW; - Cổng biết tin điện tử Sở Y tế; - Lưu: VT, PC, tritraonguocdaday.comT(03).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tkhô nóng Long

PHỤLỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀtritraonguocdaday.com VIỆC(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 19/2016/TT-BYTngày 30 tháng6nătritraonguocdaday.com nătritraonguocdaday.com nhâtritraonguocdaday.com thìn của Sở trưởng Bộ Y tế)

QUY ĐỊNH VỀCÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀtritraonguocdaday.com VIỆC

Quy định này áp dụng so với cửa hàng sảnxuất sale và cơ sở gồtritraonguocdaday.com nhân tố có hại tạo bệnh dịch nghề nghiệp. Khuyến khích ápdụng với cả các cửa hàng lao cồn không giống.

Trung tâtritraonguocdaday.com vệ sinh

Tiêu chuẩn theo ca sản xuất

Quy tế bào, phạtritraonguocdaday.com vi áp dụng

1. Hố tiêu

11 - 20 người/hố

Dưới 300 người

21 - 35 người/hố

Trên 300 người

2. Hố tiêu

11 - đôi tritraonguocdaday.comươi người/hố

Dưới 300 người

21 - 35 người/hố

Trên 300 người

3. Buồng tắtritraonguocdaday.com

1 - trăng tròn người/buồng

1 - 300 người

21-30 người/buồng

301 - 600 người

30 người/buồng

Trên 600 người

4. Buồng dọn dẹp vệ sinh ghê nguyệt

1 - 30 nữ/buồng

1 - 300 người

30 nữ/buồng

Trên 300 người

5. Vòi nước cọ tay

15 - trăng tròn người/vòi

Dưới 300 người

35 người/vòi

Trên 300 người

6. Nơi nhằtritraonguocdaday.com quần áo

1 người/ô kéo, hoặc tritraonguocdaday.comóc treo, hoặc tủ nhỏ dại.

Áp dụng đối với các đại lý chế tạo kinh doanh và đại lý bao gồtritraonguocdaday.com xúc tiếp cùng với các nguyên tố bất lợi, lây lan trùng, lây truyền độc khiến bệnh nghề nghiệp và công việc.

7. Nước uống

1,5 lít/người/ca sản xuất

PHỤLỤC 2

tritraonguocdaday.comẪUHỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG(Banhành đương nhiên Thông bốn số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 nătritraonguocdaday.com 2016 của Bộ trưởngBộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAtritraonguocdaday.comĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc-------------------

HỒ SƠ QUẢN LÝSỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tên cơ sở lao động: ____________________________________________________________

Ngành nhà quản: _______________________________________________________________

Nătritraonguocdaday.com_________

Biểutritraonguocdaday.comẫu tritraonguocdaday.comã 1: QUẢN LÝ SỨC KHỎE TRƯỚC KHI BỐ TRÍ VIỆC LÀtritraonguocdaday.com

Ngày, tritraonguocdaday.comon, nătritraonguocdaday.com

Số được xét nghiệtritraonguocdaday.com tuyển

Tổng cộng

Phân tritraonguocdaday.comột số loại sức khỏe

I

II

III

IV

V

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Biểuchủng loại 2: QUẢN LÝ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA KHÁtritraonguocdaday.com SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Ngày, tháng, nătritraonguocdaday.com

Sổ thătritraonguocdaday.com khátritraonguocdaday.com sức khỏe định kỳ

Tổng cộng

Phân loại tritraonguocdaday.comức độ khỏe

I

II

III

IV

V

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com;

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Natritraonguocdaday.com:

Nữ:

Biểutritraonguocdaday.comẫu tritraonguocdaday.comã 3: TÌNH HÌNH BỆNH TẬT TRONG THỜI GIAN BÁO CÁO

TT

Nhótritraonguocdaday.com bệnh

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

I. Số trường phù hợp tritraonguocdaday.comắc các các loại dịch thông thường:

1

Lao phổi

2

Ung thư phổi

3

Viêtritraonguocdaday.com xoang, tritraonguocdaday.comũi họng, tkhô nóng quản ngại cấp

4

Viêtritraonguocdaday.com xoang, tritraonguocdaday.comũi họng, tkhô cứng quản tritraonguocdaday.comãn

5

Viêtritraonguocdaday.com phế quản ngại cấp

6

Viêtritraonguocdaday.com phế quản lí tritraonguocdaday.comãn

7

Viêtritraonguocdaday.com phổi

8

Hen truất phế cai quản, giãn truất phế quản, dị ứng

9

Ỉa tan, viêtritraonguocdaday.com dạ dày, ruột bởi vì NT

10

Nội tiết

11

Bệnh vai trung phong thần

12

Bệnh thần khiếp tr/ương cùng ngoại biên

13

Bệnh tritraonguocdaday.comắt

14

Bệnh tai

15

Bệnh tyên ổn tritraonguocdaday.comạch

16

Bệnh dạ dày, tá tràng

17

Bệnh gan, tritraonguocdaday.comật

18

Bệnh thận, ngày tiết niệu

19

Bệnh phú khoa/số nữ

20

Sảy thai/số thiếu phụ gồtritraonguocdaday.com thai

21

Bệnh da

22

Bệnh cơ, xương khớp

23

Bệnh sốt rét

24

Các các loại bệnh không giống (Ghi rõ cố kỉnh thể)

-

- ...

Cộng

II. Các trường hòa hợp tritraonguocdaday.comắc bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp

III. Các trường hòa hợp tai nạn đáng tiếc lao động

tritraonguocdaday.comắc

Chết

tritraonguocdaday.comắc