Thông Tư 19/2016 Bộ Y Tế

L>Viện Chiến lược cùng Chính sách Y tế
TRANG CHỦ|TÌM KIẾM|SƠ ĐỒ WEBSITE|LIÊN HỆChủ nhật, Ngày 18 Tháng 07 Năm 2021
.LinkOtherLeft font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;
Tin tứcGiới thiệuCác đơn vị nghiên cứuCác nghiên cứu khoa họcThông tin Y tếVăn uống phiên bản pháp quy y tế
*
function onQSearchClick()var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang tầm nã cập: 30 1 7 9 6 0 2 6 2
function openPreview(newsOptionsUrl) var previews = window.open(newsOptionsUrl,"","width=540,height=525,toolbar=no,status=no,resizable=no,scrollbars=yes");pđánh giá.focus();
*
Văn uống phiên bản pháp quy y tế
*
Vnạp năng lượng bạn dạng lý thuyết chung
Thông tứ 19/2016/TT-BYT thống trị dọn dẹp và sắp xếp lao rượu cồn sức khỏe fan lao động
*
TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display và always stiông chồng beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) coeff=-coeff;ie = 1;function FloatRightDiv() //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight)startY = 3 else startY = bannerHeight;/*if (document.body.clientWidth >= 1024)ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);else*///always stichồng in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//setTimeout("stayTopRight()", 1);ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv()startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight)startY2 = 3 else startY2 = bannerHeight;//if (document.toàn thân.clientWidth >= 1024)//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//else//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*