Thông Tư 19/2012/tt-Byt Của Bộ Y Tế

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 19/2012/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1một năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ HỢP.. QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNHAN TOÀN THỰC PHẨM

Căn uống cứ đọng Luật tiêu chuẩn chỉnh và quychuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 với Nghị định số 127/2007/NĐ-CP. ngày 01tháng 8 trong năm 2007 của Chính phủ về Việc phương pháp chi tiết thực hiện một số trong những điều củaLuật tiêu chuẩn với quy chuẩn chỉnh kỹ thuật;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật unique sản phẩm,sản phẩm hoá ngày 21 mon 1một năm 2007 với Nghị định số 132/2008/NĐ-CPhường. ngày 31 tháng1hai năm 2008 của nhà nước quy định chi tiết thực hành một số trong những điều của Luật chấtlượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn uống cứ Luật an toàn thực phẩmngày 17 mon 6 năm 2010 cùng Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng bốn năm 2012của Chính phủ pháp luật chi tiết thực hiện một trong những điều của Luật bình an thực phẩm;

Căn cđọng Nghị định số63/2012/NĐ-CPhường ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 của nhà nước hình thức công dụng, nhiệmvụ, quyền lợi với cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcAn toàn thực phẩm;

Sở Y tế ban hành Thông tứ hướngdẫn bài toán ra mắt đúng theo quy với ra mắt phù hợp lý lẽ bình an thực phẩm.

Bạn đang xem: Thông tư 19/2012/tt-byt của bộ y tế

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông tứ này khí cụ trình từ bỏ,hồ sơ công bố phù hợp quy và công bố phù hợp dụng cụ bình an thực phẩm (sau đây gọitắt là chào làng sản phẩm) đối với thực phđộ ẩm sẽ qua bào chế bao gói sẵn, phú giathực phẩm, hóa học cung cấp sản xuất thực phđộ ẩm, vật tư bao gói, phương tiện tiếp xúctrực tiếp với thực phẩm (dưới đây hotline tắt là sản phẩm); trách rưới nhiệm của cơ quantiếp nhận đăng ký phiên bản công bố đúng theo quy và ra mắt cân xứng nguyên lý bình yên thựcphđộ ẩm (sau đây điện thoại tư vấn tắt là phòng ban chào đón đăng ký) với tổ chức, cá nhân công bốthành phầm (tiếp sau đây Gọi tắt là tổ chức, cá nhân); kiểm soát sau công bố sản phẩm.

Điều 2. Giảiưng ý tự ngữ

Trong Thông tư này, một số trong những từ bỏ ngữtiếp sau đây được gọi nlỗi sau:

1. Công tía cân xứng quy địnhbình yên thực phẩm: là việc tổ chức, cá nhân từ công bố sản phẩm phù hợpvới công cụ bình an thực phđộ ẩm đối với sản phẩm chưa tồn tại quy chuẩn kỹ thuậtkhớp ứng.

2. Chỉ tiêu quality nhà yếu:là nấc hoặc định lượng các hóa học ra quyết định giá trị bổ dưỡng với đặc thù đặcthù của thành phầm nhằm phân biệt, phân một số loại với rành mạch với thực phđộ ẩm thuộc loại.

3. Bản biết tin cụ thể vềsản phẩm: là phiên bản đòi hỏi chuyên môn của một thành phầm (có bình thường tên thành phầm,nhãn hiệu, tiêu chuẩn chỉnh quality đa số, tiêu chuẩn về hóa lý, vi sinhvật) vì tổ chức triển khai, cá thể xây cất cùng ra mắt phù hợp cùng với quy chuẩn chuyên môn quốcgia (QCKT) tương xứng hoặc phù hợp cùng với những mức sử dụng an toàn thực phẩm của ViệtNam (trong ngôi trường đúng theo thành phầm chưa xuất hiện QCKT) hoặc cân xứng cùng với khí cụ của Ủyban Tiêu chuẩn thực phđộ ẩm thế giới (Codex) trong ngôi trường thích hợp VN chưa tồn tại quyđịnh.

4. Phòng kiểm nghiệm được chỉđịnh: là chống chu chỉnh được phòng ban có thđộ ẩm quyền tại Việt Nam hướng dẫn và chỉ định.

5. Phòng kiểm tra độc lậpđược công nhận: là chống kiểm tra được thừa nhận bởi tổ chức triển khai công nhậncùng hòa bình cùng với tổ chức triển khai, cá nhân tiếp tế sản phẩm.

6. Phòng kiểm định được thừanhận: là phòng kiểm nghiệm của tổ chức, cá thể phân phối sản phẩm đượccông nhận bởi vì tổ chức thừa nhận cùng chống kiểm tra được cơ sở có thẩm quyềntại quốc tế chỉ định.

Điều 3. Nộidung Đánh Giá sự cân xứng của thành phầm được chào làng cùng với quy chuẩn nghệ thuật tươngứng và đánh giá sự tương xứng của thành phầm được công bố cùng với hiện tượng an toànthực phẩm

1. Đánh giá sự tương xứng của sảnphẩm được công bố với QCKT tương xứng (tiếp sau đây điện thoại tư vấn tắt là Review đúng theo quy) đốicùng với sản phẩm đã gồm quy chuẩn kỹ thuật: Nội dung Review đúng theo quy vận dụng cho từngcác loại sản phẩm ví dụ được pháp luật tại quy chuẩn chỉnh chuyên môn tương xứng.

2. Đánh giá sự cân xứng của sảnphđộ ẩm được công bố với khí cụ bình yên thực phẩm (tiếp sau đây Call tắt là tấn công giátương xứng phép tắc an toàn thực phẩm) đối với thành phầm chưa có quy chuẩn chỉnh kỹ thuật:Nội dung Reviews cân xứng điều khoản bình yên thực phđộ ẩm áp dụng mang đến từng loại sảnphđộ ẩm dựa trên các chỉ tiêu về an ninh thực phẩm theo qui định của luật pháp vềan toàn thực phẩm. Trong ngôi trường vừa lòng toàn quốc chưa xuất hiện qui định thì áp dụng theoquy định của Codex.

Chương thơm II

TRÌNH TỰ, HỒ SƠ CÔNG BỐSẢN PHẨM

Điều 4.Trình tự, hồ sơ ra mắt thích hợp quy

1. Trình trường đoản cú công bố hòa hợp quy:

a) Cách 1: Đánh giá chỉ hợp quy

Tổ chức, cá nhân thực hiệnđánh giá hợp quy theo một trong hai phương thơm thức sau: Tự đánh giá hợpquy theo văn bản Đánh Giá vừa lòng quy được hiện tượng tại Khoản 1 Điều 3 của Thôngbốn này cùng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm đượcsai bảo hoặc phòng kiểm định độc lập được công nhận hoặc chống kiểm nghiệmđược vượt nhận; Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy vì Bộ Y tế chỉ định và hướng dẫn.

b) Cách 2: Đăng ký bản côngbố hợp quy

Tổ chức, cá nhân chào làng sản phẩmlập cùng nộp hồ sơ ra mắt theo luật tại Khoản 2 Điều này mang lại cơ quan tiếp nhậnĐK được cơ chế tại Điều 7 của Thông tư này.

2. Hồ sơ công bố vừa lòng quy:

a) Các sách vở, tư liệu đượcphép tắc tại Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CPngày 25 tháng 4 năm 2012 của nhà nước quy định chi tiết thực hành một số trong những điềucủa Luật an ninh thực phẩm (dưới đây hotline tắt là Nghị định số 38/2012/NĐ-CP);

b) Riêng tác dụng kiểm tra sảnphẩm được luật như sau: Kết trái kiểm nghiệm thành phầm trong vòng 12 tháng (bảncội hoặc bạn dạng sao công triệu chứng bao gồm kèm bạn dạng nơi bắt đầu nhằm đối chiếu hoặc được vừa lòng pháp hóalãnh sự), tất cả những chỉ tiêu theo đề xuất của quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tương xứng, củaphòng chu chỉnh được chỉ định hoặc phòng chu chỉnh hòa bình được công nhậnhoặc phòng chu chỉnh được chính thức.

Điều 5.Trình từ, hồ sơ công bố tương xứng qui định an toàn thực phẩm

1. Trình tự công bố phù hợpchế độ an ninh thực phẩm:

a) Cách 1: Đánh giá bán cân xứng quyđịnh bình an thực phẩm

Tổ chức, cá nhân thực hiệnkiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm được chỉ thị hoặc chống kiểm nghiệmtự do được thừa nhận hoặc chống chu chỉnh được vượt nhận; nhận xét phù hợphiện tượng bình an thực phđộ ẩm dựa trên công dụng chu chỉnh cùng theo văn bản đượcvẻ ngoài tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tứ này.

b) Bước 2: Đăng ký kết phiên bản công bốcân xứng cơ chế an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân chào làng sảnphẩm lập và nộp hồ sơ ra mắt được dụng cụ trên Khoản 2 Như vậy mang đến phòng ban tiếpthừa nhận ĐK luật pháp tại Điều 7 của Thông tứ này.

2. Hồ sơ công bố cân xứng quy địnhan toàn thực phẩm:

a) Các sách vở và giấy tờ, tài liệu đượccách thức trên Điều 6 với Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;

b) Riêng hiệu quả kiểm định sảnphẩm được giải pháp như sau: Kết trái kiểm nghiệm sản phẩm trong tầm 12 mon (bảngốc hoặc bản sao công chứng tất cả kèm bạn dạng nơi bắt đầu để so sánh hoặc được đúng theo pháp hóalãnh sự), bao gồm các tiêu chuẩn quality đa phần, tiêu chuẩn bình an, ở trong nhà kiểmnghiệm được hướng đẫn hoặc phòng chu chỉnh hòa bình được công nhận hoặc phòngkiểm định được quá nhận;

c) Kết trái xem sét hiệu quả vềtính năng của thành phầm đối với thực phẩm công dụng có chức năng bắt đầu, được chếtrở nên từ các chất bắt đầu hoặc theo technology new lần đầu tiên giới thiệu lưu lại thông trênthị trường toàn nước chưa được chứng tỏ là bình an với công dụng.

Điều 6. Côngtía so với thành phầm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm mục đích sử dụngtrong nội bộ cửa hàng chế tạo, ẩm thực ăn uống, khách sạn tư sao trsống lên

1. Hồ sơ chào làng thành phầm bao gồm:

a) Bảng kê knhì sản phẩm:

- Đối cùng với vật liệu thực phẩm,vật liệu bao gói, điều khoản xúc tiếp thẳng với thực phẩm nhập vào chỉ nhằmgiao hàng cung ứng vào nội cỗ doanh nghiệp: bảng kê knhì được luật tại Mẫusố 2 ban hành dĩ nhiên Thông tư này.

- Đối với prúc gia thực phđộ ẩm, chấtcung ứng sản xuất thực phđộ ẩm nhập vào chỉ nhằm giao hàng sản xuất vào nội bộdoanh nghiệp: bảng kê knhị được chế độ tại Mẫu số 3 ban hành tất nhiên Thôngtứ này.

- Đối cùng với thành phầm thực phđộ ẩm nhậpkhẩu chỉ nhằm marketing vào nhà hàng siêu thị, khách sạn tứ sao trnghỉ ngơi lên: bảng kêknhị được luật pháp tại Mẫu số 4 phát hành dĩ nhiên Thông bốn này.

b) Giấy ghi nhận ĐK kinhdoanh (Bản sao gồm đóng góp vết của tổ chức, cá nhân);

c) Kết trái chu chỉnh sản phẩmtrong vòng 12 tháng trong phòng sản xuất hoặc bản biết tin cụ thể về sản phẩm củacông ty sản xuất; hoặc kết quả chu chỉnh thành phầm ở trong phòng kiểm nghiệm được chỉđịnh hoặc chống kiểm định độc lập được thừa nhận hoặc phòng kiểm nghiệm đượcxác nhận.

2. Tổ chức, cá nhân ra mắt sảnphđộ ẩm lập và nộp hồ sơ chào làng được chính sách trên Khoản 1 Vấn đề này mang lại phòng ban tiếpdìm ĐK được phép tắc tại Điều 7 của Thông tư này.

Điều 7. Thẩmquyền mừng đón hồ sơ đăng ký và cấp cho Giấy tiếp nhận bản công bố thích hợp quy với Giấyxác nhận công bố phù hợp phương tiện bình yên thực phẩm

1. Sở Y tế giao Cục An toàn thựcphẩm thực hiện câu hỏi tiếp nhận hồ sơ đăng ký; cung cấp Giấy chào đón bản côngba đúng theo quy (tiếp sau đây phát âm tắt là Giấy tiếp nhận), Giấy xác nhận chào làng phùphù hợp cơ chế an toàn thực phẩm (sau đây hiểu tắt là Giấy xác nhận) đốivới: thực phẩm tác dụng, prúc gia thực phẩm, hóa học cung ứng chế tao thực phđộ ẩm,các sản phẩm nhập khẩu là thực phđộ ẩm sẽ qua chế biến bao gói sẵn, vật tư baogói, khí cụ xúc tiếp trực tiếp cùng với thực phẩm; chứng thực bằng văn phiên bản so với sảnphđộ ẩm nhập vào (trừ thực phđộ ẩm chức năng) chỉ nhằm Ship hàng cấp dưỡng trong nội bộdoanh nghiệp lớn, marketing trong siêu thị nhà hàng, khách sạn tứ sao trsinh sống lên.

2. Slàm việc Y tế giao Chi viên An toànvệ sinh thực phẩm thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cung cấp Giấy tiếpnhận, Giấy xác nhận đối với: phẩm vật mang lại vào nước là thựcphẩm đang qua bào chế bao gói sẵn (trừ thực phđộ ẩm chức năng), vật tư bao gói, dụngnạm tiếp xúc trực tiếp cùng với thực phẩm của tổ chức, cá nhân cung ứng, kinhdoanh thành phầm kia đóng bên trên địa bàn.

3. Sản phđộ ẩm chế tạo vào nướcgồm mục đích xuất khẩu được đăng ký bạn dạng công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩmhoặc Chi viên An toàn dọn dẹp vệ sinh thực phđộ ẩm địa điểm tổ chức triển khai, cá nhân gồm trụ ssinh hoạt chínhđóng góp trên địa phận lúc gồm thưởng thức của nước nhập vào.

4. Sản phđộ ẩm bao gồm cùng chất lượngcủa cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về phẩm vật nhưng lại đượcphân phối trên 02 (hai) tỉnh giấc, thành phố trsống lên được đăng ký bản công bố sảnphẩm trên Cục An toàn thực phẩm hoặc tại Chi cục An toàn dọn dẹp vệ sinh thực phđộ ẩm nơitổ chức triển khai, cá nhân tất cả trụ sở chính đóng trên địa bàn.

5. Cơ quan đón nhận ĐK quyđịnh tại Khoản 1, 2 Điều này tổ chức tiếp nhận, cung cấp Giấy chào đón và Giấy xácnhấn theo chế độ trên Khoản 3, 4, 5 Điều 4 Nghị định số38/2012/NĐ-CP..

Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngàynhận thấy văn bạn dạng thông báo lý do không cung cấp Giấy đón nhận với Giấy chứng thực củaban ngành mừng đón đăng ký, ví như tổ chức, cá nhân chào làng sản phẩm ko bổsung, hoàn hảo làm hồ sơ theo tận hưởng thì ban ngành tiếp nhận ĐK đã diệt hồ sơcông bố.

6. Cơ quan liêu mừng đón ĐK cótrách rưới nhiệm cấp với cai quản số Giấy tiếp nhận và Giấy xác thực.

a) Đối cùng với Giấy tiếp nhận cùng Giấyxác nhận bởi vì Cục An toàn thực phđộ ẩm cung cấp sẽ được pháp luật ghi cam kết hiệu tương ứngnhỏng sau: (số lắp thêm tự)/(năm cấp)/ATTP-TNgân Hàng Quốc Dân và (số lắp thêm tự)/(năm cấp)/ATTP-XNgân Hàng Quốc Dân.

b) Đối với Giấy đón nhận với Giấyxác nhận vì chưng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh giấc, thành phố cung cấp được quy địnhghi ký hiệu khớp ứng như sau: (số sản phẩm công nghệ tự)/(năm cấp)/YT+tên viết tắt thức giấc,thành phố-TNgân Hàng NCB cùng (số thứ tự)/(năm cấp YT+thương hiệu viết tắt thức giấc, thành phố -XNCB.

Quy ước viết tắt thương hiệu tỉnh giấc, thànhphố trong Giấy tiếp nhận và Giấy xác thực được lý lẽ trên Mẫu số 5 ban hànhdĩ nhiên Thông tư này.

Điều 8. Côngtía so với phụ gia thực phđộ ẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

1. Đối với phụ gia thựcphẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gồm trong danh mục được phnghiền sử dụngbởi Sở Y tế ban hành: Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố Sản phẩm theoquy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Thông tứ này.

Xem thêm: Học Chính Quy Ngành Trung Cấp Y Tế Hải Dương, Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Dương

2. Đối với phú gia thực phđộ ẩm,chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ko thuộc hạng mục được phép sử dụng củaViệt Nam; sản vật có chứa phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biếnthực phẩm không ở trong hạng mục được phnghiền sử dụng của đất nước hình chữ S nhưng thuộchạng mục theo cơ chế của Codex hoặc được phxay áp dụng sống nước cấp dưỡng, Cục Antoàn thực phđộ ẩm đang để ý để có thể chấp nhận được công bố thành phầm.

Điều 9. Cấplại Giấy chào đón cùng Giấy xác nhận

1. Việc cung cấp lại Giấy tiếp nhậncùng Giấy xác thực được triển khai tại cơ sở công ty nước bao gồm thẩm quyền sẽ cấp Giấymừng đón hoặc Giấy chứng thực lần đầu tiên mang đến thành phầm đó và theo chính sách tạiĐiều 8 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CPhường.

2. Trong trường hòa hợp tổ chức, cánhân kiến nghị cung cấp lại sản phẩm tuy thế không triển khai đúng, đủ chế độ kiểm nghiệmchu kỳ thì phòng ban mừng đón ĐK tổ chức khám nghiệm cửa hàng cung ứng, kinhdoanh. Dựa trên công dụng cách xử trí vi phạm với hành động khắc phục và hạn chế, ban ngành tiếp nhậnđăng ký sẽ đưa ra quyết định cấp lại tuyệt cần công bố lại.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUANTIẾPhường NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Điều 10.Trách nát nhiệm của ban ngành tiếp nhận đăng ký

Cơ quan liêu mừng đón đăng ký cóquyền và trách rưới nhiệm sau đây:

1. Tổ chức đón nhận làm hồ sơ côngtía hợp quy hoặc ra mắt phù hợp hình thức bình yên thực phđộ ẩm của tổ chức triển khai, cánhân.

2. Cấp với cung cấp lại Giấy tiếp nhậnvới Giấy xác nhận theo như đúng thời hạn phương pháp tại khoản 3, 4 cùng 5Điều 4 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP.

3. Trong vòng 07 (bảy) ngày làmviệc, kể từ ngày cấp Giấy tiếp nhận hoặc Giấy xác nhận, cơ sở tiếpthừa nhận ĐK tất cả trách nát nhiệm thông tin công khai những thành phầm đã làm được cấp cho Giấychào đón hoặc Giấy xác thực trên trang biết tin điện tử của chính mình.

4. Đóng vết gần kề lai vào Bảnbáo cáo chi tiết thành phầm với đóng góp vết vào nhãn thành phầm nhằm xác nhận những nộidung ghi nhãn nên theo công cụ của luật pháp. Việc đóng dấu này không cóquý hiếm chứng thực về quyền cài công nghiệp. Cơ quan tiền đón nhận ĐK trả tổchức, cá nhân ra mắt sản phẩm một cỗ hồ sơ thành phầm cùng giữ hồ sơ theo biện pháp.

5. Tổ chức việc làm chủ với sử dụngtổn phí, lệ giá thành cung cấp Giấy mừng đón với Giấy xác nhận theo gợi ý của Sở Tàichính.

Điều 11.Trách nát nhiệm của tổ chức, cá nhân ra mắt sản phẩm

Tổ chức, cá nhân ra mắt sản phẩmbao gồm quyền và trách rưới nhiệm sau đây:

1. Công bố thành phầm và ra mắt lạisản phẩm tại cơ sở tiếp nhận ĐK được mức sử dụng trên Điều 7 của Thông tưnày; nộp tầm giá với lệ mức giá không thiếu theo lao lý của lao lý.

2. Tự tính toán unique, antoàn thực phẩm đối với thành phầm của mình. Thực hiện nay chế độ soát sổ vàchu chỉnh chu trình theo vẻ ngoài cùng bắt buộc hoàn toàn Chịu trách nát nhiệm về tínhcân xứng của thành phầm sẽ ra mắt.

3. Công bố tên thành phầm đề nghị rõràng, miêu tả được đúng bản chất (phản chiếu yếu tắc kết cấu, tính năng, côngnghệ chế biến). Tên sản phẩm ko rõ bản chất thì bắt buộc ghi kèm tên đội sản phẩmcùng ghi chi tiết các nội dung ghi nhãn nên.

4. Nộp nhãn thừa nhận sau một(01) mon, kể từ ngày được cấp cho Giấy chào đón hoặc Giấy xác thực, nếu lúc côngba chỉ nộp phiên bản thi công dự thảo câu chữ ghi nhãn.

5. lúc phát hiện nay những thành phầm viphạm quy định điều khoản về chất lượng cùng bình yên thực phđộ ẩm của sản phẩm, ghinhãn, quảng cáo, chào làng không trung thực, tổ chức, cá thể có trách nát nhiệm:

a) Kịp thời thông tin với cơ quanlàm chủ bên nước gồm thẩm quyền cùng cơ quan tiếp nhận đăng ký về việc không phù hợpcủa sản phẩm;

b) Tiến hành những giải pháp khắcphục sự không phù hợp;

c) khi cần thiết hoặc Khi gồm yêucầu của cơ sở quản lý bên nước bao gồm thđộ ẩm quyền thì phải trợ thời xong Việc sản xuất,xuất xưởng với triển khai tịch thu các sản phẩm ko cân xứng đã lưu thông trênthị trường;

d) Thông báo cho các cơ quan quảnlý nhà nước tất cả thđộ ẩm quyền cùng phòng ban chào đón ĐK về kết quả khắc phục và hạn chế sựkhông tương xứng trước khi thường xuyên đưa những thành phầm vào tiếp tế, marketing.

6. Lưu giữ lại hồ sơ ra mắt sản phẩmtheo thời hạn làm cho các đại lý mang lại câu hỏi khám nghiệm, tkhô giòn tra hoặc để minh chứng sựtương xứng của những thành phầm của bản thân mình cùng với phần đa ngôn từ đang chào làng, cam kết tronglàm hồ sơ.

7. Trường thích hợp chỉ thay đổi những nộidung vào Bản ban bố cụ thể về sản phẩm đối với bề ngoài nhãn, quy cáchbao gói, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, văn bản ghi nhãn không bắt buộc, địa chỉtrụ ssống của tổ chức triển khai, cá nhân xuất xắc chỗ sản xuất, thương hiệu tổ chức triển khai, cá nhân (vào trườngthích hợp đổi khác Giấy chứng nhận ĐK tởm doanh) thì tổ chức, cá thể được phépnộp công vnạp năng lượng ý kiến đề nghị bổ sung hẳn nhiên xác nhận về những văn bản vẫn thay đổi, bổsung của tổ chức triển khai, cá thể chịu đựng trách nhiệm về sản phẩm và để được liên tiếp sử dụngsố Giấy mừng đón hoặc Giấy chứng thực đã được cấp cho tốt cấp cho lại.

Chương IV

KIỂM TRA SAU CÔNG BỐ SẢNPHẨM

Điều 12. Kiểmtra sau công bố

Cơ quan tiền tiếp nhận đăng ký vàChi cục An toàn vệ sinh thực phđộ ẩm vị trí gồm cửa hàng sản xuất, sale đóng góp bên trên địabàn tất cả thẩm quyền tổ chức triển khai khám nghiệm vấn đề thực hiện luật pháp về an ninh thực phđộ ẩm,chính sách kiểm định chu kỳ đối với thành phầm sẽ công bố.

Điều 13.Lấy mẫu kiểm tra định kỳ

1. Chế độ kiểm định định kỳnhư sau:

a) 01 (một) lần/năm so với sảnphđộ ẩm của cửa hàng tất cả một trong các chứng từ về khối hệ thống cai quản chất lượng tiêntiến: GMP., HACCPhường., ISO 22000 hoặc tương đương.

b) 02 (hai) lần/năm so với sảnphẩm của các đại lý không được cấp cho những chứng từ nêu trên.

2. Việc mang mẫu mã chu chỉnh địnhkỳ được triển khai vày tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân dữ thế chủ động mờiban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền tiến hành.

3. Các chỉ tiêu để kiểm định địnhkỳ là những tiêu chuẩn chất lượng đa số sẽ công bố trong Bản biết tin chi tiếtvề vật phẩm hoặc trên nhãn thành phầm vẫn lưu giữ hành; một số trong những chỉ tiêu hóa lý,vi sinc vật đang chào làng trong Bản lên tiếng cụ thể về Sản phẩm hoặc theolý lẽ của điều khoản.

4. Kết quả kiểm nghiệm củacác đoàn thanh hao tra, xác minh đột xuất, định kỳ, tác dụng chất vấn công ty nướcvề an toàn thực phẩm nhập khẩu được tổ chức, cá nhân sử dụng làm kếtquả kiểm nghiệm định kỳ nếu đáp ứng yêu mong tại Khoản 3 Điều này.

Chương thơm V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.Quy định gửi tiếp

Các Giấy chứng nhận tiêu chuẩnsản phẩm được cấp theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm2005 của Bộ Y tế về quy chế công bố tiêu chuẩn sản vật thực phẩmvẫn còn quý hiếm cho đến lúc không còn thời hạn hiệu lực hiện hành được ghi trong Giấy chứngthừa nhận.

Điều 15. Hiệulực thi hành

1. Thông tứ này có hiệu lực thực thi hiện hành thihành Tính từ lúc ngày 25 tháng 12 năm 2012.

2. Quyết định số 42/2005/QĐ-BYTcủa Bộ Y tế ngày 15 tháng 12 năm 2005 về vấn đề phát hành quy chế về ra mắt tiêuchuẩn chỉnh thành phầm thực phẩm hết hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành.

Điều 16. Tổchức thực hiện

1. Sở Y tế giao Cục An toàn thựcphđộ ẩm tổ chức thực hiện, bình chọn bài toán tiến hành Thông tứ này trong phạm vitoàn quốc.

Định kỳ sáu mon, Cục An toànthực phẩm báo cáo Bộ trưởng Sở Y tế về công tác làm việc cấp Giấy chào đón với Giấyxác thực.

2. Sngơi nghỉ Y tế giao Chi cục An toànlau chùi thực phđộ ẩm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm soát bài toán triển khai Thông tứ nàyvào phạm vi địa phận quản lý.

Định kỳ hằng tháng, Chi viên An toànvệ sinh thực phđộ ẩm báo cáo Sngơi nghỉ Y tế và Cục An toàn thực phẩm về công tác làm việc cấp Giấytiếp nhận và Giấy xác nhận.

Nơi nhận: - Văn phòng nhà nước (Công báo, Cổng TTĐTCP); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Bộ Công tmùi hương, Bộ NN&PTNT; - Bộ trưởng (để b/c); - Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh giấc, tỉnh thành trực nằm trong TW; - Snghỉ ngơi Y tế những tỉnh giấc, tỉnh thành trực nằm trong TW; - Cổng TTĐT BYT; - Lưu: VT, PC, ATTP..

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tkhô giòn Long

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm Thông bốn số 19/2012/TT-BYT ngày 09 mon 11thời điểm năm 2012 của Sở trưởng Sở Y tế)

Mẫu số 1

Mẫu Bảng kê knhị vật liệu thực phẩm, vỏ hộp xúc tiếp thẳng với thực phđộ ẩm nhập vào chỉ nhằm mục tiêu ship hàng cấp dưỡng vào nội bộ doanh nghiệp

Mẫu số 2

Mẫu Bảng kê khai phú gia thực phđộ ẩm, hóa học cung cấp bào chế thực phđộ ẩm nhập khẩu chỉ nhằm mục tiêu Giao hàng sản xuất trong nội cỗ doanh nghiệp

Mẫu số 3

Mẫu Bảng kê knhì thành phầm thực phẩm nhập vào chỉ nhằm mục tiêu marketing trong nhà hàng siêu thị, khách sạn tư sao trsinh hoạt lên

Mẫu số 4

Quy ước viết tắt thương hiệu tỉnh, thị trấn trong Giấy đón nhận cùng Giấy xác nhận

Mẫusố 1

BẢNGKÊ KHAI NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, VẬT LIỆU BAO GÓI, DỤNG CỤ TIẾP.. XÚC TRỰC TIẾP VỚITHỰC PHẨM NHẬPhường KHẨU CHỈ NHẰM PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TT

Tên nguim liệu

Thành phần cấu tạo

Tên nhà phân phối và tên nước

Mức các tiêu chí chất lượng đa số, chỉ tiêu an toàn

Thời hạn sử dụng

Quy biện pháp bao gói

Sử dụng đến sản phẩm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

............., ngày....... mon ........ năm .....

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký thương hiệu, đóng dấu)

Mẫusố 2

BẢNGKÊ KHAI PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHẬPhường. KHẨU CHỈ NHẰM PHỤCVỤ SẢN XUẤT TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TT

Tên phụ gia thực phẩm/chất hỗ trợ chế tao thực phẩm

Thành phần cấu tạo

Chỉ tiêu chất lượng, an toàn

Tên nhà sản xuất cùng thương hiệu nước

Thời hạn sử dụng

Quy giải pháp bao gói

Sử dụng mang lại sản phẩm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

............., ngày....... tháng ........ năm .....

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

Mẫu số 3

BẢNG KÊ KHAI SẢN PHẨM NHẬPhường. KHẨU CHỈ NHẰM KINH DOANH TRONG SIÊU THỊ,KHÁCH SẠN BỐN SAO TRỞ LÊN