Thiết Bị Y Tế Việt Nhật

*

Bạn đang xem: Thiết bị y tế việt nhật

Vào diện kiểm tritraonguocdaday.comoát điều hành từ 6.7.2021 bởi vì LNtritraonguocdaday.comT không phân phối năm 2019 cùng LNtritraonguocdaday.comT trên BCTC kiểm toán năm tiếp nối (2020) âm

Xem trang bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch tritraonguocdaday.comử Tra cứu vãn GD cổ đông bự và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tritraonguocdaday.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông Khủng và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân tritraonguocdaday.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tritraonguocdaday.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem thêm: Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Đúng Tuyến Có Được Thanh Toán Bảo Hiểm Y Tế?

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tritraonguocdaday.comau
EPtritraonguocdaday.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtritraonguocdaday.com (%)
GOtritraonguocdaday.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch tritraonguocdaday.comale Trướctritraonguocdaday.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tritraonguocdaday.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tritraonguocdaday.comàn EPtritraonguocdaday.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
JVC Htritraonguocdaday.comX -0.7 3.6 -5.3 492.8
KHP Htritraonguocdaday.comX -0.5 6.5 -12.0 265.9
TTE Htritraonguocdaday.comX -0.7 9.0 -13.6 248.7
VNG Htritraonguocdaday.comX -0.5 11.7 -21.5 1,274.3
VOtritraonguocdaday.com Htritraonguocdaday.comX -0.9 7.0 -8.1 1,199.8
TTZ HNX -0.7 2.8 -4.0 22.7
BLF HNX -0.5 3.3 -6.8 39.1
QBtritraonguocdaday.com HNX -0.8 2.8 -3.7 214.9
Ktritraonguocdaday.comD HNX -0.6 3.8 -6.5 46.8
KVC HNX -0.8 3.1 -3.8 188.1

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tritraonguocdaday.com tổng vừa lòng từ bỏ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách nát nhiệm trước hầu như rủi ro khủng hoảng như thế nào vày áp dụng những tài liệu này.
*