Tận dụng “giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng” để dập dịch nhanh nhất, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng và tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Đang xem: Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành y tế

*
Ảnh minh họa

Theo đó, viên chức chuyên ngành y tế được đăng ký tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1- Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng (trừ thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III) .

2- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

5- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Xem thêm: Bác Sĩ Tư Vấn Sức Khỏe Phụ Khoa Trực Tuyến Qua Điện Thoại, Khám Phụ Khoa

6- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp

Dự thảo nêu rõ, viên chức thăng hạng từ chức danh bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính, y tế công cộng chính, dược sĩ chính (hạng II) lên chức danh bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp, y tế công cộng cao cấp, dược sĩ cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm, trong đó có 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính, y tế công cộng chính, dược sĩ chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ chức danh bác sĩ (hạng III) lên chức danh bác sĩ chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học; 06 năm đối với người có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ y học hoặc bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú; trong đó có thời gian gần nhất giữ chức danh bác sĩ (hạng III) tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức chuyên ngành y tế tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tương ứng phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 9 năm, trong đó có thời gian gần nhất giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng của các chức danh nghề nghiệp: Từ chức danh bác sĩ y học dự phòng (hạng III) lên bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II); từ chức danh dược sĩ (hạng III) lên dược sĩ chính (hạng II); từ chức danh y tế công cộng (hạng III) lên y tế công cộng chính (hạng II); từ chức danh điều dưỡng hạng III lên điều dưỡng hạng II; từ chức danh kỹ thuật y hạng III lên kỹ thuật y hạng II; từ chức danh hộ sinh hạng III lên hộ sinh hạng II; từ chức danh dinh dưỡng hạng III lên dinh dưỡng hạng II; từ chức danh dân số viên hạng III lên dân số viên hạng II.

Xem thêm: 6+ Cách Trị Bệnh Hôi Miệng Hiệu Quả, Hôi Miệng Nặng, Làm Thế Nào

Viên chức chuyên ngành y tế thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp trung cấp tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *