Sở Y Tế Điện Biên

*

TỈNH ĐIỆN BIÊN

THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤPhường CẤPhường tritraonguocdaday.com-19


Tính cho ngày 11/7:43ngày thường xuyên không tồn tại ca mắc bắt đầu bên trên địa phận thức giấc.

Bạn đang xem: Sở y tế điện biên

Tính mang đến ngày 10/7:42ngày liên tục không có ca mắc bắt đầu bên trên địa phận tỉnh giấc.

Tính mang đến ngày 09/7:41ngày tiếp tục không có ca mắc mới trên địa phận tỉnh giấc.

Tính cho ngày 08/7:40ngày thường xuyên không tồn tại ca mắc bắt đầu bên trên địa phận tỉnh giấc.

Tính mang đến ngày 07/7:39 ngày tiếp tục không tồn tại ca mắc new bên trên địa bàn thức giấc, tất cả 01 người bị bệnh ngoài căn bệnh và ra viện, toàn bô ca khỏi căn bệnh trên địa bàn tỉnh giấc là 51.

Tính cho ngày 06/7:38 ngày thường xuyên không có ca mắc new bên trên địa phận tỉnh giấc,gồm 02 người bị bệnh ngoài căn bệnh và được xuất viện, tổng cộng ca ngoài bệnh bên trên địa phận tỉnh là 50.

Tính đến ngày 05/7:37 ngày tiếp tục không tồn tại ca mắc bắt đầu trên địa phận tỉnh giấc.

Tính mang lại ngày 04/7:36 ngày liên tiếp không có ca mắc bắt đầu bên trên địa phận tỉnh, có 03 người bệnh khỏi bệnh với được xuất viện, toàn bô ca khỏi bệnh trên địa phận thức giấc là 48.

Tính mang đến ngày 03/7:35 ngày tiếp tục không tồn tại ca mắc new trên địa phận tỉnh giấc, gồm 02 bệnh nhân ngoài dịch với được xuất viện, toàn bô ca khỏi bệnh dịch bên trên địa bàn thức giấc là 45.

Tính mang đến ngày 02/7:34 ngày thường xuyên không tồn tại ca mắc mới trên địa phận thức giấc.

Tính đến ngày 01/7:33 ngày liên tục không tồn tại ca mắc new trên địa bàn tỉnh giấc,bao gồm 02 người bị bệnh khỏi bệnh dịch cùng ra viện, toàn bô ca ngoài bệnh bên trên địa bàn thức giấc là 43.

Tính đến ngày 30/6:32 ngày liên tiếp không có ca mắc bắt đầu bên trên địa phận thức giấc.

Ngày 29/6: Điện Biên không ghi nhấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu, gồm 02 bệnh nhân ngoài căn bệnh với ra viện, toàn bô ca khỏi bệnh bên trên địa bàn thức giấc là 41.

Ngày 28/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới, gồm 02 bệnh nhân khỏi bệnh dịch cùng ra viện, tổng thể ca khỏi bệnh bên trên địa bàn thức giấc là 39.

Ngày 27/6: Điện Biên ko ghi thừa nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới, gồm 02 người mắc bệnh khỏi dịch và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh dịch trên địa bàn tỉnh là 37.

Ngày 26/6:Điện Biên không ghi dìm ca mắc bắt đầu, cóthêm 01 người bị bệnh ngoài dịch, tổng số ca ngoài bệnh là 35.

Ngày 25/6: Điện Biên không ghi nhấn ca mắc new, cóthêm 04 bệnh dịch nhânngoài bệnh dịch,tổng cộng ca ngoài dịch là 34.

Tính từ bỏ 18h ngày 23/6 mang lại 21h ngày 24/6: Điện Biêncóthêm 04 bệnh nhânkhỏi dịch, tổng thể ca ngoài bệnh dịch là 30.

Tính tự 12h ngày 22/6 mang lại 18h ngày 23/6:15người bị bệnh đã ngoài dịch cùng được xuất viện, tổng cộng ca khỏi bệnh bên trên địa phận tỉnh là 26.

Tính cho 12h ngày 22/6: 07 người bị bệnh được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm tritraonguocdaday.com-19 hầu hết đến kết quả âm tính.

Tính tự 06h ngày 21/6 mang lại 06h ngày 22/6 trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên ko ghi dấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính từ bỏ 06h ngày 20/6 mang lại 06h ngày 21/6 trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên ko ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính từ 06h ngày 19/6 mang đến 06h ngày 20/6 trên địa phận tỉnh Điện Biên không ghi nhấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính trường đoản cú 06h ngày 18/6 mang lại 06h ngày 19/6 bên trên địa bàn thức giấc Điện Biên không ghi thừa nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính từ bỏ 06h ngày 17/6 đến 06h ngày 18/6 trên địa phận tỉnh giấc Điện Biên ko ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính trường đoản cú 06h ngày 16/6 mang lại 06h ngày 17/6 bên trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính trường đoản cú 06h ngày 15/6 mang đến 06h ngày 16/6 trên địa bàn thức giấc Điện Biên ko ghi thừa nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính từ bỏ 18h ngày 14/6 mang đến 06h ngày 15/6 trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên ko ghi dìm ca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính tự 06h ngày 14/6 cho 18h ngày 14/6:Bệnh nhân BN4129 vẫn ngoài bệnh dịch cùng đã tạo ra viện sau 3 lần xét nghiệm tritraonguocdaday.com-19 hồ hết mang lại công dụng âm tính.

Tính từ 06h ngày 13/6 mang đến 06h ngày 14/6 bên trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên ko ghi dấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang chữa bệnh là 58.

Tính tự 06h ngày 12/6 mang lại 06h ngày 13/6 trên địa phận thức giấc Điện Biên không ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, sẽ điều trị là 58.

Tính tự 06h ngày 11/6 cho 06h ngày 12/6 bên trên địa phận tỉnh Điện Biên ko ghi dấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang chữa bệnh là 58.

Tính từ bỏ 06h ngày 10/6 mang đến 06h ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ko ghi thừa nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang chữa bệnh là 58.

Tính từ bỏ 06h ngày 09/6 cho 06h ngày 10/6 trên địa phận tỉnh Điện Biên ko ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, sẽ điều trị là 58.

Tính từ bỏ 06h ngày 08/6 đến 06h ngày 09/6 bên trên địa bàn thức giấc Điện Biên ko ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, vẫn khám chữa là 58.

Tính từ 18h ngày 07/6 mang đến 06h ngày 08/6 bên trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên không ghi thừa nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang chữa bệnh là 58.

Tính từ bỏ 18h ngày 06/6 cho 18h ngày 07/6 bên trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên không ghi dấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, vẫn điều trị là 58.

Tính từ 18h ngày 05/6 đến 18h ngày 06/6 bên trên địa phận thức giấc Điện Biên ko ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đã chữa bệnh là 58.

Tính từ 18h ngày 04/6 mang đến 18h ngày 05/6 trên địa bàn thức giấc Điện Biên ko ghi nhấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đã khám chữa là 58.

Tính từ bỏ 18h ngày 03/6 mang lại 18h ngày 4/6 bên trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên ko ghi thừa nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, vẫn khám chữa là 58.

Tính từ 18h ngày 02/6 cho 18h ngày 03/6 bên trên địa bàn thức giấc Điện Biên không ghi nhấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang khám chữa là 58.

Tính từ bỏ 18h ngày 01/6 mang đến 18h ngày 02/6 bên trên địa phận tỉnh Điện Biên ko ghi nhận ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, vẫn điều trị là 58.

Tính tự 18h ngày 31/5 đến 18h ngày 01/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi dấn ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

Tính từ 6h ngày 31 tháng 5 mang lại 18 h ngày 301/05 bên trên địa bàn tỉnh giấc Điện Biên ko ghi dìm ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới; Luỹ tích số ca mắc, đã khám chữa là 58

Tính từ 12h00 ngày 29/5mang lại 06h00 ngày 31/5, Điện Biênkhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Sáng ngày 20/5, Điện Biên ghi nhận04ca dương tính với SARS-CoV-2: 01 ca trên huyện Điện Biên, 01 ca trên thị thôn Mường Lay với 02 ca liên quan mang lại những ca bệnh dịch tại buôn bản Si Pa Phìn, thị trấn Nậm Pồ.

Sáng ngày 18/5, Điện Biênliên tục ghi thừa nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút ít SARS-CoV-2: 01 ca sinh sống Thành phố Điện Biên Phủ, 03 ca ở làng Si Pa Phìn, thị xã Nậm Pồ. Cả 04 ca trước này đều đã được khu vực cùng biện pháp ly.

Chiều ngày 17/5, Điện Biênliên tiếp ghi thừa nhận thêm 02 ca dương tính cùng với vi rút SARS-CoV-2, hồ hết tương quan cho tới chùm ca bệnh sinh hoạt làng mạc Si Pa Phìn, thị trấn Nậm Pồ.

Sáng ngày 17/5, Điện Biênthường xuyên ghi dấn thêm 03 ca dương tính cùng với vi rút SARS-CoV-2, các tương quan tới chùm ca căn bệnh sinh hoạt buôn bản Si Pa Phìn, thị xã Nậm Pồ.

Điện Biên ghi nhấn thêm 04ca dương tính với vi rút ít SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh sinh sống làng mạc Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, nâng số ca dịch trong thời gian ngày lên11 trường phù hợp.

Điện Biên ghi thừa nhận 07 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (02 ca địa bàn TP.. Điện Biên Phủ, 05 ca tương quan cho tới chùm ca căn bệnh nghỉ ngơi làng Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) nâng toàn bô ca bệnh dịch toàn thức giấc từ ngày 07/05 tới thời điểm này lên 17 ngôi trường vừa lòng.

Điện Biên ghi nhấn thêm 05 ngôi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút ít SARS-CoV-2 đông đảo liên quan đếnBN3758trên làng Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Điện Biên ghi dìm thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 tương quan mang lại BN 3758: Cả 2 BN3837 trú tại bạn dạng Nậm Chim 1, BN3838 trú trên bạn dạng Tân Lập, xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồsẽ tất cả kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Điện Biên ghi nhấn thêm 01 ca dương tính cùng với SARS-CoV-2: BN 3758 (trú tại Phường Tkhô giòn Bình, TP Điện Biên Phủ) sẽ bao gồm kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Tính mang đến ngày 14/05: Tỉnh Điện Biên khôngghi dấn thêm ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang lại ngày 13/05: Tỉnh Điện Biên khôngghi nhấn thêm ca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính đến ngày 12/05: Tỉnh Điện Biên khôngghi dìm thêm ca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3353 (trú tại làng Tkhô giòn Xương, thị trấn Điện Biên) tương quan tới BN 3147 tại Thành Phố Bắc Ninh chiều 9/5 đã bao gồm hiệu quả xét nghiệm lần 1 dương tính cùng với SARS-COV-2.

Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính cùng với SARS-CoV-2:BN 3096 (trú trên phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ), là F1 bay trên chuyến cất cánh số VN160 ngày 29/4 con đường Thành Phố Đà Nẵng - Hà Thành.

Tính đến ngày 06/05: Tỉnh Điện Biênhơn 90 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 05/05: Tỉnh Điện Biênhơn 89 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 04/05: Tỉnh Điện Biênhơn 87 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 03/05: Tỉnh Điện Biênhơn 86 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 02/05: Tỉnh Điện Biênrộng 85 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 01/05: Tỉnh Điện Biênhơn 84 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 30/04: Tỉnh Điện Biênrộng 83 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 29/04: Tỉnh Điện Biênrộng 82 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 28/04: Tỉnh Điện Biênhơn 8một ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 27/04: Tỉnh Điện Biênhơn 80 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 26/04: Tỉnh Điện Biênhơn 79 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 25/04: Tỉnh Điện Biênrộng 78 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 24/04: Tỉnh Điện Biênhơn 77 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 23/04: Tỉnh Điện Biênhơn 76 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 22/04: Tỉnh Điện Biênrộng 75 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 21/04: Tỉnh Điện Biênhơn 74 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính đến ngày 20/04: Tỉnh Điện Biênrộng 73 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 19/04: Tỉnh Điện Biênhơn 72 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Xem thêm: Đưa Vào Hoạt Động Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tây Ninh, Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á

Tính đến ngày 18/04: Tỉnh Điện Biênrộng 7một ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang lại ngày 17/04: Tỉnh Điện Biênhơn 70 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 16/04: Tỉnh Điện Biênrộng 69 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 15/04: Tỉnh Điện Biênrộng 68 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 14/04: Tỉnh Điện Biênrộng 67 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 13/04: Tỉnh Điện Biênrộng 66 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 12/04: Tỉnh Điện Biênhơn 65 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang đến ngày 11/04: Tỉnh Điện Biênhơn 64 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 10/04: Tỉnh Điện Biênrộng 63 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 09/04: Tỉnh Điện Biênrộng 62 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 08/04: Tỉnh Điện Biênhơn 6một ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 07/04: Tỉnh Điện Biênrộng 60 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang lại ngày 06/04: Tỉnh Điện Biênhơn 59 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 05/04: Tỉnh Điện Biênhơn 58 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang đến ngày 04/04: Tỉnh Điện Biênrộng 57 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 03/04: Tỉnh Điện Biênrộng 56 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang lại ngày 02/04: Tỉnh Điện Biênhơn 55 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang lại ngày 01/04: Tỉnh Điện Biênhơn 54 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 31/03: Tỉnh Điện Biênhơn 53 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 30/03: Tỉnh Điện Biênhơn 52 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 29/03: Tỉnh Điện Biênhơn 51 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 28/03: Tỉnh Điện Biênrộng 50 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 27/03: Tỉnh Điện Biênhơn49 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 26/03: Tỉnh Điện Biênhơn48 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 25/03: Tỉnh Điện Biênhơn47 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 24/03: Tỉnh Điện Biênhơn46 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 23/03: Tỉnh Điện Biênhơn45 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 22/03: Tỉnh Điện Biênhơn44 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính đến ngày 21/03: Tỉnh Điện Biênhơn43 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang lại ngày 20/03: Tỉnh Điện Biênhơn42 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang đến ngày 19/03: Tỉnh Điện Biênhơn4một ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 18/03: Tỉnh Điện Biênhơn40 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính đến ngày 17/03: Tỉnh Điện Biênhơn40 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính đến ngày 16/03: Tỉnh Điện Biênhơn 39 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 15/03: Tỉnh Điện Biênhơn 38 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 14/03: Tỉnh Điện Biênrộng 37 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 13/03: Tỉnh Điện Biênrộng 36 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính đến ngày 12/03: Tỉnh Điện Biênhơn 35 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 11/03: Tỉnh Điện Biênhơn 34 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang lại ngày 10/03: Tỉnh Điện Biênrộng 33 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang lại ngày 09/03: Tỉnh Điện Biênrộng 32 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang đến ngày 08/03: Tỉnh Điện Biênrộng 31ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 7/03: Tỉnh Điện Biênhơn30 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 06/03: Tỉnh Điện Biênhơn29 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 05/03: Tỉnh Điện Biênhơn 28 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 04/03: Tỉnh Điện Biênhơn 27 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang lại ngày 03/03: Tỉnh Điện Biênhơn 26 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang lại ngày 02/03: Tỉnh Điện Biênhơn 25 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Chiều ngày 01/03: Bệnh nhân BN1972 được công bố khỏi bệnh dịch sau 8 lần xét nghiệm âm thế cùng với SARS-CoV-2

Tính mang đến ngày 01/03: Tỉnh Điện Biênhơn 24 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày28/02: Tỉnh Điện Biênrộng 23 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính đến ngày27/02: Tỉnh Điện Biênhơn 22 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang lại ngày26/02: Tỉnh Điện Biênrộng 2một ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày25/02: Tỉnh Điện Biênhơn đôi mươi ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày24/02: Tỉnh Điện Biênhơn 19 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang lại ngày23/02: Tỉnh Điện Biênhơn 18 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính đến ngày22/02: Tỉnh Điện Biênhơn 17 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang lại ngày21/02: Tỉnh Điện Biênhơn 16 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính đến ngày20/02: Tỉnh Điện Biênhơn 15 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang lại ngày 19/02: Tỉnh Điện Biênrộng 14 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 18/02: Tỉnh Điện Biênhơn 13 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 17/02: Tỉnh Điện Biênrộng 12 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 16/02: Tỉnh Điện Biênhơn 1một ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính mang đến ngày 15/02: Tỉnh Điện Biênrộng 10 ngày quakhôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 14/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 200h khôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính mang đến ngày 13/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 174h khôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính đến ngày 12/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 150h khôngghi nhậnca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 11/02: Tỉnh Điện Biên qua 126h không tồn tại ca mắc tritraonguocdaday.com-19 bắt đầu.

Tính cho ngày 10/02: Tỉnh Điện Biên qua 104h không tồn tại ca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

Tính cho ngày 09/02: Tỉnh Điện Biên qua 78h không có ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính mang đến ngày 08/02: Tỉnh Điện Biên qua 56h không tồn tại ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

134 ngôi trường thích hợp F1 của 3 người bệnh 1970, 1971, 1972 mang đến kết quả xét nghiệm âm thế cùng với SARS-CoV-2.

Tính cho ngày 07/02: Tỉnh Điện Biên qua 32h không có ca mắc tritraonguocdaday.com-19 mới.

Tính cho ngày 06/02: Tỉnh Điện Biên qua 8h00 không có ca mắc tritraonguocdaday.com-19 new.

03 trong những 04 ca nghi nghiễm tại thức giấc Điện Biên mang đến tác dụng âm thế. do đó, Điện Biên ghi nhấn tất cả 03 mẫu mã dương tính cùng với SARS-CoV-2.

Điện Biên ghi dìm 06 ca dương tính lần 1: Thành phố Điện Biên Phủghi nhấn thêm 01 ca dương tính lần 1, Huyện Mường Nhé ghi dấn 02 ca dương tính lần 1. Trong đó: 02 ca dương tính, 04 ca dương tính yếu đuối.

Huyện Mường Ảng (làng Ẳng Tở) ghi dìm 02 ca dương tính lần 1, Thành phố Điện Biên Phủ (làng Nà Tấu) ghi nhấn 01 ca dương tính lần 1