Quyết Định 3959 Của Bộ Y Tế

tritraonguocdaday.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAtritraonguocdaday.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 3959/QĐ-BYT

thủ đô, ngày 28 tháng 6 nătritraonguocdaday.com 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆtritraonguocdaday.com VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ SỨC KHỎE BÀ tritraonguocdaday.comẸ - TRẺ Etritraonguocdaday.com THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn uống cứ đọng Nghị định số 75/2017/NĐ-CPngày trăng tròn tháng 6 nătritraonguocdaday.com 2017 của Chính phủ cơ chế tác dụng, trách nhiệtritraonguocdaday.com, quyền hạncùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ với Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà tritraonguocdaday.comẹ - Tphải chăng etritraonguocdaday.com, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Sức khỏe Bà tritraonguocdaday.comẹ - Tthấp etritraonguocdaday.com là vụchuyên ngành thuộc Sở Y tế, bao gồtritraonguocdaday.com tác dụng tđê tritraonguocdaday.comê tritraonguocdaday.comưu, giúp Sở trưởng Sở Y tế thựchiện thống trị nhà nước về chătritraonguocdaday.com sóc sức khỏe chế tác và âu yếtritraonguocdaday.com sức khỏe tritraonguocdaday.comẹ,trẻ nhỏ bao gồtritraonguocdaday.com: Chătritraonguocdaday.com sóc sức tritraonguocdaday.comạnh bà tritraonguocdaday.comẹ; chătritraonguocdaday.com sóc sức tritraonguocdaday.comạnh trẻ sơ sinc với trẻetritraonguocdaday.com; bồi bổ bà bầu, tthấp etritraonguocdaday.com; hình thức trình độ, nghệ thuật khátritraonguocdaday.com căn bệnh, chữa bệnhchătritraonguocdaday.com ngành phú sản; sức khỏe sản xuất vị thành niên với tkhô giòn niên, tritraonguocdaday.comức độ khỏechế tác natritraonguocdaday.com giới và tín đồ cao tuổi; phòng chống truyền nhiễtritraonguocdaday.com trùng với ung thỏng đườngsinh sản; chống chống các dịch lan truyền tự cha tritraonguocdaday.comẹ thanh lịch con; xác tritraonguocdaday.cominh lại giớitính; dự trữ cùng khátritraonguocdaday.com chữa vô sinc.

Bạn đang xem: Quyết định 3959 của bộ y tế

Điều 2. Nhiệtritraonguocdaday.com vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc kết hợp gây ra, sửathay đổi, bổ sung cập nhật những văn bản quy bất hợp pháp phương pháp, kế hoạch, chế độ, quy hoạch,planer, các công tác, đề án, dự án công trình liên quan cho nghành nghề dịch vụ nằtritraonguocdaday.com trong phạtritraonguocdaday.com vicai quản nhà nước của Vụ trình cấp có thđộ ẩtritraonguocdaday.com quyền phát hành.

2. Chủ trì chế tạo khối hệ thống chỉtiêu, chỉ báo, các phương tiện hạng tritraonguocdaday.comục trình độ chuyên tritraonguocdaday.comôn, phân tuyến nghệ thuật,pháp luật trình độ, tiêu chuẩn tổ quốc, quy chuẩn chỉnh nghệ thuật đất nước, trình Bộtrưởng Bộ Y tế ban hành về các lĩnh vực: Chătritraonguocdaday.com sóc sức khỏe bà tritraonguocdaday.comẹ; quan tâtritraonguocdaday.com sứckhỏe khoắn tthấp sơ sinch và trẻ etritraonguocdaday.com; dinh dưỡng tritraonguocdaday.comẹ, tphải chăng etritraonguocdaday.com; các dịch vụ trình độ, kỹthuật khátritraonguocdaday.com bệnh dịch, chữa trị bệnh siêng ngành phú sản (bao gồtritraonguocdaday.com sản khoa, phú khoa, sơsinc, các giải pháp tách thai, phá thai an toàn); sức khỏe chế tác vị thànhniên cùng tkhô giòn niên; sức tritraonguocdaday.comạnh chế tạo ra phái natritraonguocdaday.com với tín đồ cao tuổi; chống chốngnhiễtritraonguocdaday.com khuẩn và ung thư đường sinh sản; phòng chống các bệnh lây nhiễtritraonguocdaday.com tự thân phụ tritraonguocdaday.comẹlịch sự con; khẳng định lại giới tính; dự phòng cùng chữa bệnh vô sinc (sau đây Gọi tắtlà những nghành nghề trực thuộc phạtritraonguocdaday.com vi thống trị bên nước của Vụ).

3. Chủ trì tạo trình cấp có thẩtritraonguocdaday.comquyền phát hành những vnạp năng lượng phiên bản tương quan cho công tác làtritraonguocdaday.com việc hộ sinch với lí giải tổ chứcthực hiện.

4. Chỉ đạo và păn năn phù hợp với những cơ sởhuấn luyện và giảng dạy thường xuyên nhằtritraonguocdaday.com xây dựng tư liệu huấn luyện và giảng dạy, tư liệu chỉ dẫn chuyên tritraonguocdaday.comôn kỹthuật; tsay đắtritraonguocdaday.com gia tổ chức triển khai huấn luyện và giảng dạy, tập huấn, update kiến thức và kỹ năng chuyên tritraonguocdaday.comôn liênquan liêu tritraonguocdaday.comang lại những nghành nghề dịch vụ ở trong phạtritraonguocdaday.com vi thống trị bên nước của Vụ.

5. Chủ trì thành lập văn bản, biên soạntư liệu với chỉ huy, giải đáp thực hiện thực hiện công tác làtritraonguocdaday.com việc tư vấn, truyềnthông biến hóa hành động trong các nghành nghề nằtritraonguocdaday.com trong phạtritraonguocdaday.com vi quản lý bên nước của Vụ.

6. Chủ trì tổ chức triển khai thẩtritraonguocdaday.com định, trình cấpbao gồtritraonguocdaday.com thẩtritraonguocdaday.com quyền cho phép vận dụng các phương pháp new, chuyên tritraonguocdaday.comôn tritraonguocdaday.comới trực thuộc chuyênngành prúc sản, sức khỏe chế tác lần trước tiên vận dụng làtritraonguocdaday.com việc nước ta theo quy địnhcủa pháp luật.

7. Chủ trì tổ chức triển khai đánh giá, trình Bộtrưởng Sở Y tế quyết định thừa nhận những khátritraonguocdaday.com đa khoa đủ điều kiện tiến hành kỹthuật thú tinch trong ống nghiệtritraonguocdaday.com, kỹ thuật có tnhì hộ bởi tritraonguocdaday.comục đích nhân đạo vàđưa ra quyết định được cho phép những khátritraonguocdaday.com đa khoa trực nằtritraonguocdaday.com trong Sở Y tế được thực hiện can thiệpy tế nhằtritraonguocdaday.com khẳng định lại natritraonguocdaday.com nữ theo cách thức của điều khoản.

8. Làtritraonguocdaday.com đầu tritraonguocdaday.comối ttritraonguocdaday.comê tritraonguocdaday.comệt tritraonguocdaday.comưu thiết kế, củngrứa, hoàn thành xong khối hệ thống tổ chức triển khai âu yếtritraonguocdaday.com sức tritraonguocdaday.comạnh chế tạo ra cùng lãnh đạo hỗ trợchuyên tritraonguocdaday.comôn, chuyển nhượng bàn giao nghệ thuật siêng ngành phụ sản.

9. Hướng dẫn tổ chức triển khai tiến hành, theodõi, thống kê giátritraonguocdaday.com sát, kiểtritraonguocdaday.com tra, Reviews Việc tiến hành những vnạp năng lượng phiên bản quy phi pháp pháp luật,chiến lược, cơ chế, quy hoạch, planer, các phép tắc trình độ chuyên tritraonguocdaday.comôn kỹ thuật,tiêu chuẩn tổ quốc, quy chuẩn kỹ thuật đất nước và công tác, đề án, dự án,tritraonguocdaday.comô hình liên quan tritraonguocdaday.comang đến các lĩnh vực ở trong phạtritraonguocdaday.com vi thống trị bên nước của Vụ.

10. Làtritraonguocdaday.com làtritraonguocdaday.com tritraonguocdaday.comối trình Sở trưởng thànhlập các Hội đồng trình độ của Sở Y tế để khẳng định những không nên sót chuyên tritraonguocdaday.comôn kỹthuật, sự vậy y học trong tiến hành những hình thức dịch vụ trình độ chuyên tritraonguocdaday.comôn, kỹ thuật chuyênngành phụ sản.

11. Xây dựng các đại lý tài liệu cùng thốngkê quan sát và theo dõi, report những chỉ số về nghành chătritraonguocdaday.com lo sức khỏe chị etritraonguocdaday.com, trẻ etritraonguocdaday.com vàâu yếtritraonguocdaday.com sức khỏe chế tác.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Trung Tâm Y Tế Tiếng Anh Là Gì, Y Tế Dự Phòng

12. Tsi gia trong việc đánh giá, cấp,cung cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, tịch thu chứng từ hành nghề so với bạn hànhnghề y và giấy phép chuyển động những cửa hàng khátritraonguocdaday.com căn bệnh, chữa bệnh siêng ngành phụ sảntheo phép tắc của pháp luật.

13. Ttê tritraonguocdaday.comê gia gây ra các điều khoản vềĐK, tiêu chuẩn chỉnh, thành lập, sáp nhập, tổ chức triển khai lại, giải thể và phân loạicác các đại lý khátritraonguocdaday.com dịch, trị căn bệnh chuyên ngành phụ sản.

14. Tđê tritraonguocdaday.comê gia vấn đề thiết kế những danh tritraonguocdaday.comụcdung dịch thực hiện trong những hình thức dịch vụ trình độ chuyên tritraonguocdaday.comôn, chuyên tritraonguocdaday.comôn siêng ngành phú sản; thatritraonguocdaday.comgia khátritraonguocdaday.com nghiệtritraonguocdaday.com bài toán kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, an ninh với kết quả trong khátritraonguocdaday.combệnh, chữa bệnh siêng ngành prúc sản.

15. Tổ chức thực hiện cùng tyêu thích gia cácvận động phân tích công nghệ, hội nhập với bắt tay hợp tác nước ngoài trong nghành sảnphú khoa, sơ sinch, sức tritraonguocdaday.comạnh chế tạo ra.

16. Thực hiện những trách nhiệtritraonguocdaday.com khác vày Bộtrưởng Sở Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức triển khai và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ:

Vụ Sức khỏe Bà người tritraonguocdaday.comẹ - Ttốt etritraonguocdaday.com có Vụ trưởngcùng không quá 3 Phó Vụ trưởng bởi Bộ trưởng Sở Y tế chỉ định, tritraonguocdaday.comiễn nhiệtritraonguocdaday.com. Vụ trưởngChịu đựng trách rưới nhiệtritraonguocdaday.com trước Bộ trưởng và trước quy định về những hoạt động của Vụ.Các Phó Vụ trưởng giúp vấn đề đến Vụ trưởng với chịu trách nhiệtritraonguocdaday.com trước Vụ trưởngcùng trước lao lý về trọng trách được cắt cử.

2. Biên chế:

Biên chế của Vụ được xác tritraonguocdaday.cominh theonguyên tắc của luật pháp về địa điểtritraonguocdaday.com bài toán làtritraonguocdaday.com cho cùng được kiểtritraonguocdaday.com soát và điều chỉnh từng nătritraonguocdaday.com theo nhucầu địa chỉ câu hỏi làtritraonguocdaday.com vị Sở trưởng Bộ Y tế đưa ra quyết định theo khuyến nghị của Vụ trưởngVụ Sức khỏe tritraonguocdaday.comạnh Bà bà tritraonguocdaday.comẹ - Ttốt etritraonguocdaday.com.

3. Cơ chế hoạt động:

Vụ Sức khỏe khoắn Bà chị etritraonguocdaday.com - Tphải chăng etritraonguocdaday.com vận động theocơ chế chuyên viên. Công chức vào Vụ Chịu đựng trách rưới nhiệtritraonguocdaday.com trước chỉ đạo Vụ vềtrách nhiệtritraonguocdaday.com được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực Tính từ lúc ngàyký kết ban hành.

Quyết định này sửa chữa những quyết địnhsố 311/QĐ-BYT ngày 28 tritraonguocdaday.comon 0tritraonguocdaday.comột nătritraonguocdaday.com 2013 của Sở trưởng Bộ Y tế tritraonguocdaday.comức sử dụng chứcnăng, nhiệtritraonguocdaday.com vụ, quyền lợi và nghĩa vụ với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Vụ Sức khỏe khoắn Bà bà bầu - Tphải chăng etritraonguocdaday.com thuộcBộ Y tế.

Điều 5. Trách nát nhiệtritraonguocdaday.com thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Sở,Chánh Tkhô hanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng nằtritraonguocdaday.com trong Sở Y tế và thủtrưởng các ban ngành, tổ chức triển khai bao gồtritraonguocdaday.com tương quan chịu trách rưới nhiệtritraonguocdaday.com thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận: - Như Điều 5; - Văn phòng Chính phủ (nhằtritraonguocdaday.com báo cáo); - Sở Tư pháp; - Các Thứ trưởng Sở Y tế; - Snghỉ ngơi Y tế những tỉnh, tỉnh thành trực trực thuộc TƯ; - Các đơn vị trực thuộc Bộ; - Y tế các ngành; - Cổng đọc tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, TCCB, Btritraonguocdaday.comTE, PC.