Niên Giám Thống Kê Y Tế 2015

*

Bạn đang xem: Niên giám thống kê y tế 2015

showDateViet()
*
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XV

*

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Khi Sử Dụng Bếp Từ Có Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe Không ?

*

*

Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO(Niên giám thống kê lại năm 2015)
*

1. Số bệnh viện, chóng căn bệnh cùng cán cỗ y tế (Nhà nước)

2. Số khám đa khoa, nệm dịch cùng cán bộ y tế năm năm ngoái phân theo cấp cho quản lý

3. Số cơ sở y tế Nhà nước năm năm ngoái phân theo thị trấn, thị buôn bản, thành phố

4. Số giường căn bệnh Nhà nước năm 2015 phân theo huyện, thị xã, thành phố

5. Một số tiêu chuẩn về âu yếm mức độ khỏe

6. Số huy cmùi hương thể thao đã có được trong những kỳ thi đấu nước ngoài năm 2015 phân theo môn thể thao

1. Số khám đa khoa, giường căn bệnh cùng cán cỗ y tế (Nhà nước)

2010

2012

2013

2014

2015

Cửa hàng y tế (Cơ sở)

183 189 192 194 200

- Bệnh viện

9 9 9 9 9

- Phòng khám nhiều khoa khu vực

5 6 6 7 7

- Nhà hộ sinh

- - - - -

- Trạm y tế làng, phường

159 159 159 159 159

- Trạm y tế của cơ quan xí nghiệp

- - 3 3 8

- Cửa hàng y tế khác

10 15 15 16 17

Giường bệnh dịch (Giường)

2.571 2.680 2.783 2.921 3.161

- Bệnh viện

1.635 1.766 1.811 1.939 2.120

- Phòng thăm khám nhiều khoa khu vực

80 100 100 105 95

- Nhà hộ sinh

- - - - -

- Trạm y tế buôn bản, phường

846 814 815 820 851

- Trạm y tế của ban ngành xí nghiệp

- - 57 57 85

- Cơ sở y tế khác

10 - - - -

Cán bộ ngành Y (Người)

2.435 2.753 2.880 2.906 2.963

- Bác sỹ với bên trên đại học

577 667 661 696 727

- Y sỹ

458 565 559 607 653

- Y tá

753 930 992 1.027 1.079

- Hộ sinh

372 396 392 395 392
Cán bộ ngành Dược (Người) 298 337 334 348 385

- Dược sỹ (của cả TS, thạc sĩ, siêng khoa)

37 39 38 40 52

- Dược sỹ trung cấp

223 274 284 296 323

- Dược tá

38 24 12 12 10

Đầu trang

2. Số bệnh viện, chóng bệnh với cán bộ y tế năm năm ngoái phân theo cung cấp cai quản lý

Tổng số

Chia ra

Bộ Y tế Bộ, ngành khác Địa phương

Cơ sở y tế (Cơ sở)

200 1 8 191

- Bệnh viện

9 1 - 8

- Phòng thăm khám nhiều khoa khu vực

7 - - 7

- Nhà hộ sinh

- - - -

- Trạm y tế làng mạc, phường

167 8 159

- Cơ sở y tế không giống

17 - - 117

Giường bệnh dịch (Giường)

3.161 680 85 2.396

- Bệnh viện

2.120 680 - 1.440

- Phòng khám đa khoa quần thể vực

95 - - 95

- Nhà hộ sinh

- - - -

- Trạm y tế làng, phường

936 - 85 851

- Trung tâm y tế khác

10 - - 10

Cán bộ ngành Y (Người)

2.963 508 118 2.337

- Bác sỹ và bên trên đại học

727 159 12 556

- Y sỹ

653 3 58 592

- Y tá

1.079 262 45 772

- Hộ sinh

392 38 - 354
Cán cỗ ngành Dược (Người) 385 23 14 348

- Dược sỹ (tất cả tiến sỹ, thạc sĩ, chuyên khoa)

52 9 - 43

- Dược sỹ trung cấp

323 11 11 301

- Dược tá

10 3 3 4

Đầu trang

3. Số khám đa khoa Nhà nước năm 2015 phân theo huyện, thị xóm, thành phố

Tổng số

Chia ra

Bệnh viện

Phòng thăm khám Quanh Vùng

Nhà hộ sinh

Trạm y tế thôn, phường, cơ quan nhà máy

TỔNG SỐ

200

9

7

-

167

Thành phố Đồng Hới

34

3

1

-

20

Thị buôn bản Ba Đồn

18

1

-

-

16

Huyện Minh Hóa

21

1

1

-

18

Huyện Tuyên Hóa

24

1

2

-

20

Huyện Quảng Trạch

19

-

-

-

18

Huyện Bố Trạch

34

1

-

-

31

Huyện Quảng Ninc

18

1

1

-

15

Huyện Lệ Thủy

32

1

1

-

29

Đầu trang

4. Số nệm dịch Nhà nước năm năm ngoái phân theo thị xã, thị thôn, thành phố

Tổng số

Chia ra

Bệnh viện

Phòng thăm khám khu vực

Nhà hộ sinh

Trạm y tế xóm, phường, cơ quan xí nghiệp

TỔNG SỐ

3.161

2.120

95

-

936

Thành phố Đồng Hới

1.243

1040

30

-

163

Thị buôn bản Ba Đồn

448

365

-

-

83

Huyện Minc Hóa

218

115

-

-

103

Huyện Tuyên Hóa

201

100

20

-

81

Huyện Quảng Trạch

123

-

-

-

123

Huyện Bố Trạch

351

210

5

-

136

Huyện Quảng Ninc

206

90

20

-

96

Huyện Lệ Tbỏ

371

200

20

-

151

Đầu trang

5. Một số tiêu chuẩn về âu yếm mức độ khỏe

2010

2012

2013

2014

2015

Bác sĩ bình quân 1 vạn dân (Người)

7,31 8,27 8,41 8,63 9,54

Giường căn bệnh tính trung bình 1 vạn dân (Giường)

30,25 31,18 34,78 36,27 39,11

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn gồm bác bỏ sĩ (%)

86,2 91,1 94,9 94,9 100,00

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có chị em hộ sinh (%)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ những nhiều loại vắc xin (%)

94,4 99,0 45,2 74,3 99,82

Tỷ lệ trẻ sơ sinc tất cả trọng lượng bên dưới 2500 gram (%)

1,52 1,96 2,66 1,81 2,19

Tỷ lệ trẻ nhỏ bên dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (%)

23,6 trăng tròn,4 19,8 19,0 17,3

Đầu trang

6. Số huy cmùi hương thể thao đã đạt được trong số kỳ thi đấu thế giới năm 2015 phân theo môn thể thao