…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…

Đang xem: Nghị quyết 46 của bộ chính trị về y tế

*

Sơ đồ WebSite

*

Giới thiệu

*

Hướng dẫn sử dụng

*

Rss

*

Homepage

*

Widget

*

Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

46/NQ-TW

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

*

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 105571 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

46-NQ/TW,Nghị quyết 46-NQ 2005,Bộ Chính trị,Thể thao – Y tế BỘ CHÍNH TRỊ ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 46-NQ/TW Hà Nội , ngày 23 tháng 02 năm 2005 NGHỊ QUYẾTCỦABỘ CHÍNH TRỊ SỐ 46-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

2

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU thực hiện Kết luận 118-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Sơn La ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

3

Kết luận 118-KL/TW năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tháng 01 năm 2016 KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯVỀVIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNGTÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚIVừa qua, sau khi nghe Ban Tuyêngiáo Trung ương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

4

Quyết định 71/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Gia Lai ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

5

Quyết định 2631/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ngày 06 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ÐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂNDÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚIỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

6

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND triển khai Chương trình hành động 25-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

7

Kết luận 43-KL/TW về 3 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

43-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Nâng cao sức khỏe nhân dân,3 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ,5 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ,Củng cố hoàn thiện,Mạng lưới y tế cơ sở,Thể thao – Y tế,Văn hóa – Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

8

Quyết định 3443/2005/QĐ-UBND về chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW 2005 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hạnh phúc ————— Số: 3443/2005/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 22 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 02NĂM 2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

9

Quyết định 46/2005/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và Kế hoạch 65-KH/TU “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tháng 9 năm 2005 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 65 -KH/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ “VỀCÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

10

Quyết định 243/2005/QĐ-TTG về chương trình hành động của Chình phủ để thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNHBANHÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TW NGÀY23 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAOSỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚITHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

11

Quyết định 560/QĐ-BYT thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

12

Kết luận 46-KL/TW năm 2019 về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

46-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Đề án thí điểm,Xây dựng mô hình chính quyền đô thị ,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng – Đô thị BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 46-KL/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 4

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

13

Nghị quyết 02-NQ/TW năm 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

02-NQ/TW,Nghị quyết 02-NQ 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Đổi mới tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Lao động – Tiền lương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

14

Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2020 về Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

60-NQ/TW,Nghị quyết 60-NQ 2020,Ban chấp hành Trung ương Đảng,Tổ chức Hội nghị lần thứ 13,Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,Tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Văn hóa – Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

15

Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trương ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

59-NQ/TW,Nghị quyết 59-NQ 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phát triển thành phố Cần Thơ,Xây dựng thành phố Cần Thơ,Phát triển Cần Thơ đến năm 2030,Xây dựng – Đô thị BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————- Số: 59-NQ/TW

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

16

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Đan Mạch về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế do Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2021,Chính phủ,Hiệp định về vấn đề lao động Việt Nam Đan Mạch,Lao động của thân nhân thành viên cơ quan ngoại giao,Hiệp định lao động của thân nhân thành viên ngoại giao,Lao động – Tiền lương CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

17

Nghị quyết 55-NQ/TW năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

55-NQ/TW,Nghị quyết 55-NQ 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Định hướng chiến lược ,Phát triển năng lượng quốc gia,Phát triển kinh tế xã hội ,Tài nguyên – Môi trường BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 55-NQ/TW Hà Nội,

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

18

Nghị quyết 54-NQ/TW năm 2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

54-NQ/TW,Nghị quyết 54-NQ 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Xây dựng ,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hạ tầng kinh tế xã hội ,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa – Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 54-NQ/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

19

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

46/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2020,Tỉnh Cao Bằng,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Cao Bằng,Quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng,Quyết toán chi ngân sách địa phương Cao Bằng năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

20

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

46/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2020,Tỉnh Lai Châu,Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách tỉnh Lai Châu,Quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Lai Châu 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Trang sau

Chú thích

Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Khám Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Nguyễn Du, Website Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Lược đồ: Giúp Bạn có được “Gia Phả” của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhập

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.tritraonguocdaday.com Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là sản phẩm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ đầu tháng 5/2021.

Xem thêm: Khám Sức Khỏe Toàn Diện – Dịch Vụ Khám Sức Khỏe Tổng Quát

Sứ mệnhcủaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồngDân Luật Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.tritraonguocdaday.com

Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ

*

Khai thác hơn 366.000 văn bản Pháp Luật

*

Nhận Email văn bản mới hàng tuần

*

Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến

*

Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất

*
*

TRA CỨU NHANH

HỖ TRỢ NHANH

*

tritraonguocdaday.com

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

*
*
*

IP: 185.151.51.254

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:

Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng.

Mật khẩu cũ:

Mật khẩu mới:

Nhập lại:
Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên.

E-mail:

Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:

Nếu quý khách có yêu cầu Văn Bản hay Tiêu Chuẩn Việt Nam, vui lòng nhập vào bên dưới để Thư Viện Pháp Luật hỗ trợ bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *