Mẫu hợp đồng hỗ trợ chuyên môn y tế

*

...các loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, thay cơ hội làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng hỗ trợ chuyên môn y tế


*
Sơ đồ gia dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP.. LUẬT
*

*
Mẫu thích hợp đồng

………1……….……2……..-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số:      /HĐTH -......3.....

……4…… , ngày    tháng    năm 20…

 

HỢP ĐỒNG

THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Sở lý lẽ Dân sự ngày 14 mon 6 năm 2005;

Căn cứ Luật đi khám căn bệnh, trị dịch ngày 23 mon 1một năm 2009;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ dụng cụ chi tiết cùng hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật thăm khám bệnh dịch, trị bệnh;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông bốn số 41/2015/TT-BYT ngày 16 mon 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng từ hành nghề đối với người hành nghề cùng cấp thủ tục phxay chuyển động đối với cửa hàng khám dịch, trị bệnh;

Hôm ni, ngày…..tháng…..năm.......... trên.....5....., Shop chúng tôi gồm:

BÊN A: 6 ........................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: 7 .....................................................................................................

Chức vụ:  .......................................................................................................................

BÊN B: 8 .......................................................................................................................

Ông/Bà:  .......................................................................................................................

Sinc ngày ......... mon ......... năm ......... trên .................................................................

Văn bằng chuyên môn:  9 .............................................................................................

Chỗ ngơi nghỉ hiện tại nay: 10   ......................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………… Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:………

Thỏa thuận ký kết phối kết hợp đồng thực hành thực tế đi khám bệnh dịch, trị bệnh theo những lao lý sau đây:

Điều 1. Thời hạn cùng nhiệm vụ thích hợp đồng

- Ông/bà............ có văn uống bởi chuyên môn…...... được thực hành từ ngày........ tháng

........ năm ......... đến ngày ......... tháng ........ năm .........

- Địa điểm thực hành: 11   ...............................................................................................

- Nhiệm vụ:   12   .............................................................................................................

Điều 2. Chế độ có tác dụng việc

- Thời giờ đồng hồ thao tác :  13   ................................................................................................

- Được đồ vật gần như phương tiện đi lại thao tác gồm:  ......................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Điều Trị Bệnh Quai Bị Ở Người Lớn, Những Điều Cần Biết Về Quai Bị Ở Người Lớn

Điều 3. Nghĩa vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ của Bên B

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành các trách nhiệm đang cam đoan vào thích hợp đồng thực hành thực tế.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ qui định thao tác và các chế độ của các đại lý khám căn bệnh, trị căn bệnh.

- Chấp hành vấn đề xử trí kỷ luật pháp cùng đền bù thiệt sợ theo hình thức của quy định.

- Trả giá tiền thực hành thực tế theo thỏa thuận: 14  ………….……………………………………..…..

2. Quyền lợi:

- Được xét nghiệm căn bệnh, chữa căn bệnh, chăm lo người bệnh dịch sau sự thống kê giám sát của bạn khuyên bảo thực hành thực tế.

- Được hỗ trợ phương tiện đi lại, trang bị bảo lãnh thao tác làm việc gồm:  ......................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Được hưởng những chế độ trực, ô nhiễm (giả dụ có):  .........................................................

- Được cấp thủ tục xác thực thời gian thực hành.

- Có quyền khuyến cáo, năng khiếu vật nài, thay đổi, đề xuất chấm dứt vừa lòng đồng theo vẻ ngoài của điều khoản.

- Những thỏa thuận hợp tác khác:  …………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ với quyền hạn của Bên A

1. Nghĩa vụ:

- Xác dìm quy trình thực hành theo chính sách của Luật khám bệnh dịch, trị bệnh dịch ngày 23 mon 11 năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 mon 9 năm 2011 của nhà nước dụng cụ cụ thể và trả lời thực hiện một trong những điều của Luật đi khám dịch, chữa trị bệnh dịch cùng Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 1một năm 2011 của Sở trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề so với bạn hành nghề cùng cấp giấy phnghiền hoạt động đối với đại lý khám dịch, chữa trị dịch.

- Bản đảm câu hỏi làm cho cùng thực hiện không hề thiếu phần nhiều điều đang khẳng định trong vừa lòng đồng làm việc.

- Thanh toán thù không hề thiếu, đúng thời hạn các chính sách cùng nghĩa vụ và quyền lợi của fan tsi gia thực hành thực tế đã cam kết vào hòa hợp đồng thao tác làm việc.

2. Quyền hạn:

- Điều hành fan ttê mê gia thực hành thực tế chấm dứt các bước theo phù hợp đồng (Bố trí, điều rượu cồn, tạm đình chỉ quá trình …)

- Chấm xong xuôi Hợp đồng thao tác làm việc, kỷ cách thức người tđê mê gia thực hành theo giải pháp của Pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hai bên cam đoan tiến hành đúng phần đông quy định vào phù hợp đồng, mọi vấn đề phát sinh không giống quanh đó vừa lòng đồng, bao gồm cả Việc kéo dãn hoặc kết thúc đúng theo đồng trước thời hạn sẽ tiến hành 2 bên thuộc bàn bạc giải quyết (biểu lộ bởi các prúc lục kèm theo vừa lòng đồng).

- Hợp đồng này làm thành nhị bạn dạng có mức giá trị ngang nhau, từng mặt giữ một bạn dạng cùng có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ......... tháng ........ năm ......... mang lại ngày ….. tháng ........ năm ........