Kinh dược sư trị bệnh

LỄ PHẬT

* Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam tế bào Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương thơm Chỏng Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư trị bệnh

* Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn định SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linc Sơn Hội ThượngPhật Bồ Tát (1 lạy).

* Chí trung khu đhình họa lễ: Nam mô Đông pmùi hương Giáo công ty Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượngPhật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới bố ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vãn trằn gian

Ttách fan trong trắng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo sự đóa sen xoàn.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của chổ chính giữa đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, bởi Ngài có đầy đủ sức khỏe của chổ chính giữa đại bi. Conxin quy y cùng với đấng cứu giúp loài bạn ra khỏi tai nạn đáng tiếc. Vì Ngài gồm đầy đủ thần lựcnên người ta gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần crúc tạo cho bọn chúng sanh được an vui tác dụng. Thần crúc rất là thùthắng, bởi vì nó tạo cho ác ma bắt buộc tới gần; thật là linh nghiệm bởi vì nó hoàn toàn có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chụ như sau: Cúixin Đấng sáng sủa chói, Đấng gồm trí tuệ sáng chói, Đấng hết sức thoát thế gian, Bậc sưtử vương vãi, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm crộng ngôn, trì tụng chơnngôn, làm cho chơn ngôn linc nghiệm.

Đấng tối win, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài tạo cho thần crúc linc nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài đẩy mạnh sức khỏe đại trường đoản cú trên.

Đấng ko ô nhiễm và độc hại, Đấng xa rờiè cấu, Đấng tất cả thân hình không ô nhiễm! Hãy mang lại, xin Ngài mở ra.

Đấng từ tại vào đời! Xin Ngàitrừ độc tmê say lam, trừ độc sân hận, trừ độc dở người yêu thích tsi mê ái, trừ sạch pnhân từ nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến nhanh, hãy tiến tới.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài có tác dụng chochúng sinh giác ngộ.

Đấng tất cả không thiếu thốn lòng từ! Chúng conước ao được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, đông đảo điều mongước số đông được thành quả.

Bậc thành công đệ nhất! Xin banmang lại con tnhân hậu định an vui, sức khỏe cực kì.

Đấng thành quả vĩ đại! Người mặcgiáp Black, mình choàng da hổ, tay nạm hoa sen, tay cố kyên cang, tay ráng pháploa giác ngộ đều tín đồ, tay nỗ lực tích trượng chiến tranh với cũng thành công, bêntả thì gồm mãnh thú, bên hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban mang lại con an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, toàn bộ ước mong hồ hết được thắng lợi.

Thật linc nghiệm, thần chú thậtlinc nghiệm, thần crúc của Đấng toàn năng thiệt là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đhình họa lễ clỗi Phậtnói pháp thanh khô tịnh vi diệu.

Này Hư không! Hãy uống cạn tất cảhọa tai, hãy có tác dụng không bẩn tất cả họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phân phát hỏa, pháthỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt không bẩn tai ương.

Này Tinc tú! Hãy lộ diện, xuấthiện tại để tiêu trừ họa tai tăm tối, tạo cho bầu trời trong sạch, an lành, thật anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén mộc rán đàn

Khói thơm ngát mọi trần gian

Ba nlẩn thẩn thế giới số đông thanh hao tịnh

Mười pmùi hương clỗi Phật hiện nay thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức Thế Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con ni phát đại nguyện

Tbọn họ trì kinh Dược Sư

Trên đền tư ơn nặng

Dưới cứu vãn khổ tam đồ

Nếu bao gồm kẻ thấy nghe

Đều phân phát vai trung phong Bồ đề

khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe nhỏng vọc, một thusinh hoạt nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa cho thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ đồng hồ nhạc, cùng rất támngàn Tỳ kheo, ba vạn sáu nđần độn Bồ tát, bát cỗ Thiên long, fan cùng với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương vãi, đại thần cung kính thỉnh Phật tngày tiết pháp.

Bấy tiếng Vnạp năng lượng Thù Bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối lẹo tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xinphân tích thương hiệu, bổn định nguyện, công đức thù chiến thắng của những Đức Phật, để cho mọingười theo đó tu hành, được sanh công đức với nêu gương tốt cho việc đó đời sau”.

Đức Phật ngay lập tức bảo: "Hay rứa, haycụ, Văn uống Thù Sư Lợi! Ông mong mỏi Ta nói thương hiệu, bổn định nguyện, công đức chỏng Phậtcho việc đó hữu tình khỏi bị nghiệp cphía buộc ràng, luôn được bình an vào đời Tượng pháp. Ông cần lóng nghe và xem xét kỹ, ta đã bởi vì ông nhưng mà nói”.

Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng:"Chúng nhỏ hy vọng nghe. Cúi xin Thế Tôn msống lòng chỉ giáo”.

Đức Phật ngay tức thì bảo: "Này Vnạp năng lượng ThùSư Lợi, trường đoản cú đây đào bới phương thơm Đông phương pháp mười muôn ức cõi nước clỗi Phật có mộtthế giới thương hiệu là Tịnh Lưu Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly QuangVương Nlỗi Lai. Mọi tín đồ tôn kính, vị Ngài biết rõ thật tướng tá những pháp, giảiđược đầy đủ việc xảy ra vào đời cùng thừa khó khăn, làm Thầy Ttách tín đồ, là bậctôn quý. Khi còn tu hạnh Bồ tát, có vạc Mười nhị Đại nguyện để cho hữu tìnhcầu đưa ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, hào quang của Ta chiếu mọi vô lượng vô biêntrái đất, khiến cho chúng thơ mộng thấy ánh quang đãng này, thân trung ương thanh khô tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, tách biển khơi trằn khổ, vào vùng Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, thân Ta nlỗi ngọc giữ ly, vào không tính hữu hiệu, tinch sạchhoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu mọi mười phương thơm. Các chúng thơ mộng ở nơimờ ám cũng thấy thân Ta và được lành mạnh, tùy trọng điểm đồng tình.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, dùng trí phương tiện dạy dỗ bọn chúng hữu tình khiến tin cho nhau,tạo cho dân nhiều nước mạnh mẽ.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, giả dụ có lãng mạn tu theo tả đạo, thì Ta khiến cho họ trngơi nghỉ vềchánh đạo. Nếu theo nhị vượt, thì Ta khiến họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như gồm thơ mộng làm việc vào giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến chúng ta không thiếu thốn Tam tụ tịnh giới. Nếu ai diệt phạm nhưng nghe danh Ta, trung khu ngay lập tức thanh khô tịnh, ko đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp có hữu tình toàn thân hèn kém, không đủ sáu căn uống, xấuxí, khù khờ, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu đựng các nhức đầu khó xử. Nghe được danh Ta, liền được khỏi dịch,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt.

Xem thêm: Cách Điều Trị Bệnh Táo Bón Ở Trẻ Em, Các Phương Pháp Điều Trị Táo Bón Trẻ Em

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, giả dụ tất cả thơ mộng sở hữu bệnh dịch hiểm ác, không fan cứuchữa, ko vị trí cậy dựa vào, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, ngay tắp lự được khỏibệnh dịch, thân trọng tâm thanh tịnh, quyến thuộc họp mặt.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, ví như tất cả thơ mộng có thân đàn bà Chịu nhiều âu sầu,mong cầu thoát ra khỏi, nghe được danh Ta, thân chổ chính giữa tkhô giòn tịnh, đầy đủ tướng trượng phu,tiến đến Vô thượng Bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như bao gồm thơ mộng sa vào lưới ma, tả đạo buộc ràng, Tacần sử dụng phương tiện đi lại khai thị mang đến họ, khiến cho ngoài đường mê, tu hạnh Bồ tát, chứngquả Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như gồm thơ mộng vì chưng vì chưng vô minch phạm nên sai lầm, bắt buộc bịgiam cầm, Chịu đựng nhiều khổ sở. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy ngay tức thì được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi bệnh Vô thượng Bồ đề, giả dụ gồm fan nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn uống cơ mà tạo thành nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng tchúng ta trì, thì Ta khiếnhọ có đủ thiết bị thực cùng dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, lúc hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có fan nào nghèo cùng hèn mạt, khôngcó áo mang, con muỗi mòng cắm đốt, lạnh lạnh lẽo dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòngthọ trì, thì Ta khiến họ tất cả đủ vật dụng, y phục tốt đẹp nhất, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư cần yếu nghĩ bàn. Vì cố gắng các ông buộc phải khulặng chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, khu đất bằng lưu ly, cây báuthẳng mặt hàng tương tự như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là địa điểm tái ngộ của không ít Bồ tátNhứt sinh té xứ đọng, dưới sự hướng dẫn của nhị Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, NguyệtQuang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Ở quả đât nàylại có tương đối nhiều bạn băn khoăn lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hụt hẳn đức tin,không ưa bố thí, tmê mẩn lam, íchkỷ, giật chiếm của tín đồ. Saulúc chết thật, sinh làm cho ngạ quỷ, đói khát, đau khổ, ghi nhớ niệm danh hiệu của PhậtDược Sư, sinh lại có tác dụng fan. Nhờ công đức ấy, ghi nhớ khổ ngạ quỷ, cần hành ba thí,giúp kẻ nghèo thuộc, tăng trưởng thiện tại căn, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất đi chánh loài kiến, khen bản thân, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm bạncùng với ma, Khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, ngay thức thì khỏicon đường mê, bờ giác trở lại, xuống tóc học tập đạo, kính thờ Tam Bảo, học tập rộng lớn nghenhững, thành công Lục độ cao thâm, cngóng lên bờ giác.

"Tại trường hợp khác, nếu bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hay những phù thủy, yếm đối trù ẻo, buồn bã hết sức. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung tàn cũng nên hiền khô và phát lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu bao gồm Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, dẫu vậy chưa quyết vai trung phong, mang lại thời gian mạng tầm thường nhưng nghe tên tuổi NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồtát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, từ bỏ khắp mười pmùi hương chỉ lối chuyển đườngmang đến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi ttránh, đời đờitận hưởng phước. Tuổi trời Lúc hết, sanh lại có tác dụng cõi tục, làm Chuyển luân vương vãi,được fan tôn thờ. Bốn phương yên ổn tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa đông đảo nhàsiêng tu thập thiện nay, ba nghiệp thanh hao tịnh, đủ tướng tá trượng phu.

"Lại này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttrung ương đại tự, ngay thức thì vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, tmáu Đà la ni Thần chụ Tiêu tai, khiến cho bacõi bốn loại không hề phần đông bệnh quái ác. Nếu chư Bồ tát sinh sống đời sau, gặpbệnh nan y, cần trì crúc này vào bát nước sạch, không tồn tại vi trùng, đến bệnh dịch nhâncần sử dụng, ngay thức thì được trẻ khỏe. Bồ tát nhiều hạnh làm cho thuốc cứu vãn bạn, phước những vôlượng, hiện đời được người kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, vẫn thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy giờ Văn uống Thù Bồ tát xin Phậttruyền tay ghê này, giải ách trừ tai, cứu vãn đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu bao gồm ngườinào cúng nhường cầu phước, thì trước phải tạo bảy tượng của Phật Dược Sư để trêntòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trọng điểm tkhô hanh tịnh, ko giận,không bi đát, tmùi hương xót bọn chúng sanh, khởi trung khu cứu hộ cứu nạn. Luôn lưu giữ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, phát âm tụng, suy tứ, dạy dỗ bạn có tác dụng phước, thì được công đứckhông thể nghĩ bàn.

"Nếu sinh sống trần thế, vượt núi băngnlẩn thẩn, luôn gặp gỡ tai nạn thương tâm, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, bên dưới đại dương cákình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi khu vực, hết mặt đường chạy bay. Nhờ bao gồm căn uống lành đời trước, nênlưu giữ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp đáp niệm thọ trì, tất cảtội này theo phía trên tung mất.

"Nếu tất cả Phật tử lỡ phạm cnóng giới,sợ hãi đọa tam đồ gia dụng, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, ngoài mặt đường sinh tử.

"Nếu bao gồm thanh nữ Chịu khổ dịp sanh,sức lực xua tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nhỏng Lai, ngay tắp lự hết thống khổ, hạ sinh maulẹ, bà mẹ nhỏ bình an”.

Phật hỏi A Nan gồm tin việc ấy? A Nan đứng dậy cơ mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng dần lên, mặttrời lạnh lại, lời nói Như Lai ko khi nào sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh haytự thị, không tin lời Phật, sẽ bị đọa lạc sinh sống vùng tam đồ”.

Bấy giờ đồng hồ, trong chúng hội này cómột Bồ tát thương hiệu là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! Sau lúc Nlỗi Lai khử độ, những người buồn bã, bệnh nặng, tí hon gầy; bà nhỏ, bằng hữu hết lòng cứu trị,mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ đọng đưa Diêm Ma sau khoản thời gian khám nghiệm chuyển hồn về địa phủsẽ ngóng xét xử. Nếu bao gồm Phật tử bởi vì người bệnh dịch này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, hết lòng nguyện cầu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai. Thần thức bạn này rất có thể trở về,ghi nhớ rõ những Việc sống vùng âm ty; cho nên vì thế từ phía trên cần mẫn tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược nhưng vẫn an lành”.

Bấy tiếng, A Nan muốn hiểu rõ ràngvề đèn cứu mạng cùng rất thầnphan, làm sao tẩy oan cho những người vẫn chết.

Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan,ngơi nghỉ vào trần gian nếu như có kẻ bệnh dịch, ước ao được bình an, vớ từ đầu đến chân thân yêu cầu giữtám phần trai giới, msinh sống kho ba thí, cúng dường chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy hình mẫu của Phật Dược Sư, tứ mươi chín hôm mai đốt đèn bổnmạng. Chỏng Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đủvấn đề ấy, căn bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy giờ đồng hồ, A Nan nói mạng đã mất,làm thế nào không chết, mà lại được sống thêm?

Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: "ThếTôn bao gồm dạy chín loại hoạnh hồn, do đó ta khuyên làm phan và đèn tục mạng, đểngoài tai nạn, được sinh sống lâu dài hơn. Chín máy hoạnh này thiệt chưa hết số, tuy nhiên vìquá khổ, bắt buộc bắt buộc bị tiêu diệt oan.

"Thđọng nhứt, fan bệnh dịch không đủthuốc thang, ko tín đồ quan tâm, căn bệnh không đáng chết nhưng phải tắt thở. Thứnhị, các kẻ chơi bời, say mê tửu sắc đẹp. Thứ ba, bị tóm gọn, bị xử tử hình. Thứ tư,chết chìm. Thứ năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ đọng bảy, rơi trường đoản cú bên trên cao. Tám,bị đau khổ vày lầm thuốc độc. Thđọng chín, mai một do thiếu thức ăn, phải bị chếtoan, nên làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở bên trên cố kỉnh gianthường thao tác ác, Diêm vương xử pphân tử, phải giảm tuổi đời. Ta khuyên ổn các ngườipngóng sinh, tu phước, để được thọ mạng thọ dài”.

Bấy giờ đồng hồ, vào chúng hội này,mười nhị Dược Xoa đại tướng tá với thần binh, toàn bộ vạc trung ương quy y Tam Bảovà nguyện vì đạo, tương hỗ người đời. Bất cứ nơi nào kinh này giữ ba, quyếtlòng ủng hộ fan trì ghê này thoát khỏi nàn tai, cầu bỏ ra được nấy. Và tronglúc ấy, cần sử dụng chỉ năm color gút ít thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyệnkhá đầy đủ, mới toá dây ra. Tên của chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng tá, Pphân tử ChiếtLa đại tướng tá, Mê Súy La đại tướng mạo, An Để La đại tướng tá, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng tá, Nrộng Đạt La đại tướng mạo, Ba Di La đại tướng tá, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng tá, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng tá thường sinh sống Tabà.

Đức Phật Thích Ca tức thời khen mườinhị Dược Xoa đại tướng tá cùng với thần binc cứu khổ độ sinc, thường ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh Call thương hiệu gì, làm sao thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy dỗ rõ tởm hotline Dược SưLưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn định Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần Tướng NhiêuÍch Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chụ, cũng điện thoại tư vấn Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Cphía, mà tchúng ta trì.

Phật nói lời này, chư đại Bồ tát,chén cỗ Thiên long, tất cả thế gian, Đại đức A Nan, tám nđần Thánh Tăng gần như rấtvui mắt, tín tchúng ta phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phạt đế bệ giáp xả,lủ rô say đắm lưu lại ly bác lặt bà hắc ra xà trả. Đát tha yết nhiều gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ liền kề thệ, bệ gần kề xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp chướng bao đời phần đông giải hết

Rửa sạch sẽ lòng nai lưng phát thực lòng kính

Đối trước Phật đài, khẩn khoản giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên tchúng ta Dược Sư Phật

Tùy trọng điểm vừa ý Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhị thần tướng đại Dược Xoa

Trợ tuyên ổn Chánh pháp trên Ta bà

Thiên long Bát bộ hồ hết tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo nên tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁPhường CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày lành mạnh, đêm an lành,hôm sớm sáu thời phần nhiều an lành. Xin nguyện Từ bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm lành mạnh,sớm hôm sáu thời rất nhiều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày lành mạnh, đêm mạnh khỏe,đêm ngày sáu thời phần đông mạnh khỏe. Nguyện clỗi Hộ Pháp thường cỗ vũ.

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sinh, thể theo đạo cả,phân phát lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ gớm tạng,trí huệ nhỏng biển khơi. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh,thống lý đạibọn chúng, tất cả không lo ngại (1 lạy)