Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Y Tế

Hình thức, nội dung xét thăng hạng CDNN viên chức ngành y tế


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BYT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 06 tháng 5 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THI, XÉT THĂNGHẠNG VÀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, VIỆC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT THĂNGHẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Căn uống cđọng Nghị định số115/2020/NĐ-CPhường ngày 25 mon 9 năm 20đôi mươi của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng vàcai quản viên chức:

Căn cđọng Nghị định số75/2017/NĐ-CP ngày 20 mon 6 năm 2017 của Chính phủ công cụ công dụng, nhiệmvụ, quyền lợi với tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư mức sử dụng tiêu chuẩn chỉnh, điều kiện thi, xétthăng hạng với nội dung, hiệ tượng, Việc xác định fan trúng tuyển chọn vào kỳ xétthăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế.

Bạn đang xem: Hạng chức danh nghề nghiệp y tế

Điều 1. Phạmvi kiểm soát và điều chỉnh cùng đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông tứ này pháp luật về tiêuchuẩn chỉnh, ĐK thi, xét thăng hạng cùng ngôn từ, hiệ tượng, Việc xác định ngườitrúng tuyển vào kỳ xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyênngành y tế.

2. Thông bốn này áp dụng đối vớiviên chức siêng ngành y tế tham gia những kỳ thi, xét thăng hạng chức vụ nghềnghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Điều 2. Tiêuchuẩn chỉnh, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyênngành y tế

Viên chức siêng ngành y tế đượcđăng ký tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc Khi có đầy đủ cáctiêu chuẩn chỉnh, điều kiện sau:

1. Đang duy trì chức vụ nghề nghiệpbao gồm cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệpđăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng (trừ ngôi trường thích hợp thi hoặc xét thăng hạnglên chức vụ nghề nghiệp và công việc cơ mà chức danh nghề nghiệp và công việc kia không có hạng bên dưới liềnkê).

2. Được xếp loại unique nghỉ ngơi mứcchấm dứt giỏi nhiệm vụ trsinh sống lên trong năm công tác làm việc ngay cạnh trước năm tham gia dự thi hoặcxét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tất cả phẩm chất bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệptốt; ko vào thời hạn xử trí kỷ cách thức, ko vào thời gian triển khai cácluật pháp liên quan mang lại kỷ phép tắc viên chức hình thức trên Điều 56 LuậtViên chức được sửa thay đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửathay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Cán bộ, công chức cùng Luật Viên chức.

3. Có năng lực, chuyên môn chuyênmôn, nhiệm vụ nhằm đảm nhận chức danh công việc và nghề nghiệp sinh hoạt hạng cao hơn liền kề hạng chứcdanh nghề nghiệp hiện nay duy trì trong cùng nghành nghề dịch vụ nghề nghiệp.

5. Được ban ngành, tổ chức, đối chọi vịbao gồm thđộ ẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp và công việc.

6. Đáp ứng từng trải về thời gian giữhạng chức danh nghề nghiệp và công việc.

7. Được chỉ định chức danh Giáo sưhoặc Phó GS siêng ngành tương xứng với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc dựxét đối với viên chức dự xét thăng hạng tự hạng II lên hạng I.

8. Được cấp cho bởi siêng khoa cấpII hoặc tiến sĩ siêng ngành cân xứng cùng với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc dựxét đối với viên chức dự xét thăng hạng tự hạng III lên hạng II.

Xem thêm: Bệnh Viện An Sinh Quận Phú Nhuận, Bệnh Viện An Sinh Ngày Nay Ra Sao

9. Có đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh của chức danhcông việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng III so với viên chức dự xét thănghạng từ bỏ hạng IV lên hạng III.

Điều 3. Hìnhthức, văn bản xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức siêng ngành y tế

1. Việc xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành y tế được triển khai trải qua Hội đồng xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp theo công cụ của điều khoản.

2. Hình thức xét thăng hạng chứcdanh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm câu hỏi thẩm định và đánh giá làm hồ sơ dựxét theo mức sử dụng về tiêu chuẩn chỉnh, ĐK xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành y tế.

3. Nội dung xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành y tế bao hàm thẩm định bài toán đáp ứng yêucầu về tiến hành trách nhiệm, tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn giảng dạy, bồi dưỡng, năng lựctrình độ, nhiệm vụ của chức danh công việc và nghề nghiệp dự xét thăng hạng.

Điều 4. Xác địnhbạn trúng tuyển vào kỳ xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chứcsiêng ngành y tế

1. Viên chức trúng tuyển trong kỳxét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp siêng ngành y tế là viên chức được Hội đồngxét thăng hạng đánh giá và thẩm định đạt vừa đủ tiêu chuẩn chỉnh của chức vụ công việc và nghề nghiệp dự xétthăng hạng.

2. Trường phù hợp con số tín đồ đủtiêu chuẩn chỉnh, ĐK dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhiều hơn nữa số lượngbạn thao tác của chức vụ nghề nghiệp và công việc này được xác định theo cơ cấu tổ chức chức danhcông việc và nghề nghiệp trong Đề án vị trí câu hỏi làm của đơn vị chức năng sự nghiệp y tế công lập đãđược cung cấp có thẩm quyền phê phê duyệt, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệplựa chọn 1 trong số vẻ ngoài sau:

a) Xem xét theo các trang bị từ bỏ ưutiên: các kết quả nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, áp dụng hiệu quả nghiên cứu và phân tích công nghệ vàothực tiễn đơn vị công tác; số thời gian duy trì hạng chức danh công việc và nghề nghiệp hiện giữ; kếtquả nhận xét, xếp các loại quality viên chức 02 năm tiếp giáp năm tổ chức xétthăng hạng.

Điều 5. Điềukhoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành kể từ ngày thứ nhất tháng 7 năm 2021.

2. Các Thông tứ, Thông tứ liên tịchdưới đây hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Thông bốn này có hiệu lực:

Điều 6. Tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện

1. Sở trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Sở, Thủ trưởng ban ngành thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban quần chúng thức giấc, thị thành trực trực thuộc Trung ương, tín đồ Tiên phong các đơn vị sựnghiệp trực nằm trong Sở Y tế cùng những cơ quan, tổ chức, cá thể gồm tương quan chịutrách nhiệm thi hành Thông bốn này.

2. Trong quá trình thực hiện nếutất cả vướng mắc, ý kiến đề xuất phản ảnh về Sở Y tế sẽ được hướng dẫn hoặc chăm chú, giảiquyết./.

Nơi nhận: - Ủy ban về những vụ việc xóm hội của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Sở, Cơ quan liêu nằm trong Chính phủ; - UBND tỉnh giấc, thị trấn trực ở trong TW; - Ssinh hoạt Y tế tỉnh giấc, thành phố trực ở trong TW; - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; cổng TTĐT BYT; - Sở Y tế: Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; - Các đơn vị chức năng sự nghiệp trực trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, TCCB (20b).