Diện chẩn bùi quốc châu suc khoe vang

 GS.TSKH Bùi Quốc ChâuBnóng vào các con đường Link dưới để xemDiện Chẩn sơ cấp - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - 14 VideoDiện Chẩn cấp cho III - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - 09 Video ( Youtube - Bồ Đề Tâm)

Vị trí những huyệt Diện Chẩn xung quanh - GS.TSKH Bùi Quốc Châu

Vị trí các huyệt Diện Chẩn cùng bề mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD01Vị trí các huyệt Diện Chẩn xung quanh - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD02Vị trí các huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD03Vị trí các huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD04Vị trí các huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD05 (Youtube - Bồ Đề Tâm)

Diện Chẩn từng ngày phát trên kênh tivi VBC - GS.TSKH Bùi Quốc Châu 

*
 GS.TSKH Bùi Quốc Châu lý giải xác minh huyệt
 Diện Chẩn mỗi ngày phát trên kênh tivi VBC - CD01Diện Chẩn từng ngày phân phát bên trên kênh truyền ảnh VBC - CD02Diện Chẩn mỗi ngày phân phát trên kênh truyền hình VBC - CD03Diện Chẩn hằng ngày phạt trên kênh vô tuyến VBC - CD04Diện Chẩn từng ngày phân phát trên kênh vô tuyến VBC - CD05Diện Chẩn mỗi ngày vạc bên trên kênh truyền hình VBC - CD06Diện Chẩn mỗi ngày phân phát bên trên kênh truyền ảnh VBC - CD07Diện Chẩn mỗi ngày phát trên kênh truyền hình VBC - CD08(Youtube - Jay Lee)

Điều trị một vài căn bệnh bởi Diện Chẩn - GS.TSKH Bùi Quốc Châu

Điều trị một vài bệnh dịch bằng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu - 30 video(Youtube -VietYDao DeanTrinh)

Diện Chẩn trên truyền ảnh sức mạnh tiến thưởng VBC

*
Diện chẩn bên trên truyền hình
Diện chẩn bên trên kênh tivi VBC (8 video)Pchờ sự về Diện Chẩn vạc trên kênh truyền ảnh VTVGiới thiệu Diện Chẩn trên kênh truyền họa SCTV6

Diện Chẩn và Bấm Huyệt - Lương y Lý Phước Lộc

*
Lương Y Lý Phước Lộc
Diện Chẩn với Bấm Huyệt - Lý Phước Lộc - 65 Video(youtube - Loan Nguyen)

Diện Chẩn Bùi Quốc Châu - Lương y Trần Dũng Thắng

*
Lương Y Trần Dũng Thắng
Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD01Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD02Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD03Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD04Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD05(Youtube - bufflegris)

Diện Chẩn chữa cận thị