Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ ------- Số: 14/2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯBAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAMCăn cứ Nghị định" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ ------- Số: 14/2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯBAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAMCăn cứ Nghị định" />

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ gia dụng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản tritraonguocdaday.com giới và ĐK áp dụng Phần mềm tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Danh mục trang thiết bị y tế

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ Y TẾ -------

Số: 14/2018/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

TP Hà Nội, ngày 15 mon 05 năm 2018


THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP. KHẨU VIỆT NAM


Căn uống cđọng Nghị định số 75/2017/NĐ-CP. ngày trăng tròn mon 6 năm 2017 của Chính phủ phép tắc chức năng, trọng trách, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Y tế;

Căn uống cđọng Nghị định số 08/2015/NĐ-CPhường ngày 21 tháng 0một năm năm ngoái của Chính phủ hiện tượng đưa ra Tiết với biện pháp thi hành cách thức thương chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, đo lường, kiểm soát và điều hành hải quan;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 36/2016/NĐ-CPhường ngày 15 mon 5 năm 2016 của nhà nước về quản lý trang vật dụng y tế;


Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Trang vật dụng với Công trình y tế;

Sở trưởng Bộ Y tế phát hành Thông bốn ban hành Danh mục trang trang bị y tế được khẳng định mã số sản phẩm & hàng hóa theo Danh mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập vào VN.


Điều 1. Ban hành danh mụcBan hành hẳn nhiên Thông bốn này Danh mục trang đồ vật y tế nằm trong diện thống trị chăm ngành của Bộ Y tế được xác định mã hàng hóa (tiếp sau đây Điện thoại tư vấn tắt là mã hàng) theo Danh mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu toàn quốc ban hành kèm theo Thông tứ số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu.
1. Danh mục bao gồm những mặt hàng đã được khẳng định là trang thiết bị y tế với quản lý theo phép tắc tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm nhâm thìn của Chính phủ về quản lý trang đồ vật y tế, Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Y tế hiện tượng Việc nhập khẩu trang thứ y tế cùng các văn uống bản quy phi pháp cách thức khác về trang trang bị y tế.
2. Danh mục trang trang bị y tế đang xác minh mã hàng ban hành cố nhiên Thông tư này là cửa hàng để tổ chức triển khai, cá nhân tiến hành khai báo hải quan Lúc xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế vào Việt Nam.
3. lúc xuất khẩu, nhập khẩu trang đồ vật y tế đã làm được cấp số lưu lại hành hoặc cấp thủ tục phnghiền nhập khẩu theo chế độ nhưng lại chưa có mã mặt hàng vào Danh mục phát hành kèm theo Thông tứ này, vấn đề khai báo thương chính tiến hành theo thể hiện thực tế hàng hóa cùng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nước ta. Sau khi thông quan liêu các tổ chức triển khai, cá nhân bao gồm vnạp năng lượng bạn dạng gửi về Sở Y tế (Vụ Trang đồ vật và Công trình y tế) nhằm phối hận phù hợp với Bộ Tài chính (Tổng viên Hải quan) chăm chú thống duy nhất, cập nhật và phát hành Danh mục bổ sung cập nhật.
4. Trường hợp gây ra vướng mắc hoặc gồm sự khác hoàn toàn vào Việc xác minh mã sản phẩm trong Danh mục phát hành cố nhiên Thông tứ này, Bộ Y tế (Vụ Trang lắp thêm với Công trình y tế) phối hợp với Bộ Tài bao gồm (Tổng cục Hải quan) cẩn thận lại nhằm thống độc nhất vô nhị trên đại lý hình thức luật trên Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 mon 0một năm 2015 của nhà nước chế độ đưa ra Tiết cùng phương án thực hành Luật thương chính về giấy tờ thủ tục thương chính, bình chọn, tính toán, điều hành và kiểm soát thương chính để tạo ra Điều kiện đến sản phẩm & hàng hóa được thông quan tiền dễ dàng, bên cạnh đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh Mục.
Điều 3. Điều khoản tđắm say chiếuTrong trường vừa lòng các vnạp năng lượng bạn dạng quy bất hợp pháp vẻ ngoài và những điều khoản được cứ liệu vào Thông tư này có sự chuyển đổi, bổ sung cập nhật hoặc được thay thế sửa chữa thì vận dụng theo vnạp năng lượng phiên bản quy bất hợp pháp hiện tượng bắt đầu.

Xem thêm: Mẫu Trang Phục Y Tế Mới - Thông Tư 45 Quy Định Về Đồng Phục Y Tế


Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông bốn này còn có hiệu lực thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm 2018.
2. Danh mục mã sản phẩm ban hành tại Prúc lục số I cố nhiên Thông tứ số 30/2015/TT-BYT ngày 12 mon 10 năm 2015 của Sở trưởng Bộ Y tế cách thức Việc nhập khẩu trang chống bụi máy y tế không còn hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày Thông bốn này còn có hiệu lực.
Điều 5. Trách rưới nhiệm thi hànhVụ trưởng Vụ Trang trang bị cùng Công trình y tế, Chánh Văn uống phòng Sở, Chánh Tkhô hanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng những Vụ, thủ trưởng các đơn vị ở trong cùng trực trực thuộc Sở Y tế, Ssinh sống Y tế những tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong Trung ương, các đơn vị chức năng y tế ngành, tổ chức triển khai, cá nhân bao gồm vận động trong nghành nghề xuất khẩu, nhập khẩu trang y tế sản phẩm y tế và tổ chức triển khai cá thể không giống tất cả liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Thông bốn này.Trong quá trình triển khai, giả dụ gồm khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá nhân phản chiếu về Vụ Trang sản phẩm công nghệ với Công trình y tế (Bộ Y tế) nhằm xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:- Ủy ban những sự việc xã hội của Quốc hội;- Vnạp năng lượng chống nhà nước (Vụ Khoa giáo - Văn làng mạc, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);- Bộ trưởng (để báo cáo);- Các Thứ đọng trưởng Bộ Y tế;- Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);- Các Sở, phòng ban ngang Sở, ban ngành nằm trong Chính phủ;- UBND những tỉnh giấc, thành phố trực trực thuộc TW;- Sở Y tế các thức giấc, thành phố trực thuộc TW;- Các Vụ, Cục, Tổng viên, Văn chống Bộ, Tkhô giòn tra Bộ;- Các đơn vị trực nằm trong Bộ Y tế;- Y tế những ngành;- Tổng viên Hải quan liêu - Sở Tài chính;- Hội thứ y tế Việt Nam;- Cổng TTĐT Sở Y tế;- Lưu: VT, PC (02b), TB-CT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Viết Tiến


DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPhường KHẨU VIỆT NAM (Kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 mon 5 năm 2018 của Sở trưởng Bộ Y tế)

STT

Mô tả trang vật dụng y tế

Mã hàng

1

Bộ thử chẩn đoán thù bệnh dịch sốt rét

3002.11.00

2

Các sản phẩm đang hoặc chưa xáo trộn sử dụng mang lại chống căn bệnh hoặc chữa trị bệnh (ví dụ: hỗn hợp xịt hoặc kem chống dự phòng loét vì chưng tì đè; dung dịch muối biển lớn dọn dẹp và sắp xếp mũi; xịt mũi nước biển; phun tai, xịt họng; nước mắt nhân tạo; nhũ tương bé dại mắt; gel hoặc dung dịch có tác dụng ẩm, có tác dụng mượt vết thương thơm, gel sử dụng mang lại vệt tmùi hương sống miệng; dịch thanh lọc thận...)

3004.90.99

3

Băng dán với các sản phẩm tất cả một lớp bám đã tchũm che hoặc thnóng tđộ ẩm dược chất

3005.10.10

4

Băng dán với những thành phầm có một tấm dính ko tcố gắng đậy hoặc không thnóng tđộ ẩm dược hóa học (ví dụ: miếng dán gần kề khuẩn; tấm miếng dán hạ sốt; miếng dán lạnh; tấm miếng dán giữ lại nhiệt...)

3005.10.90

5

Băng y tế

3005.90.10

6

Gạc y tế

3005.90.20

7

Bông y tế

3005.90.90

8

Chỉ từ bỏ tiêu vô trùng cần sử dụng cho các nha khoa hoặc phẫu thuật; miếng chắn dính, miếng đệm vô trùng dùng vào các nha khoa hoặc phẫu thuật, gồm hoặc không từ bỏ tiêu

3006.10.10

9

Chỉ không tự tiêu, sản phẩm cầm máu từ tiêu vô trùng vào phẫu thuật hoặc nha khoa; vật liệu nỗ lực máu; tnóng nâng phẫu thuật; lưới Điều trị bay vị; keo dán giấy dán sinc học; màng ngăn hấp thụ sinc học; keo dán giấy sản xuất màng vô trùng dùng làm khnghiền miệng vết tmùi hương vào phẫu thuật; tảo nống vô trùng với nút tảo nống vô trùng.

3006.10.90

10

Chất demo team máu

3006.đôi mươi.00

11

Xi măng hàn răng cùng những hóa học hàn răng khác

3006.40.10

12

Xi măng thêm xương

3006.40.20

13

Hộp, bộ biện pháp cung cấp cứu; cỗ kít chăm sóc vệt thương

3006.50.00

14

Các chế phđộ ẩm gel được phân phối nhằm cần sử dụng cho tất cả những người như hóa học chất trơn tru cho những phần tử của cơ thể Lúc triển khai mổ xoang hoặc xét nghiệm bệnh dịch hay như một hóa học kết nối giữa cơ thể cùng lắp thêm y tế (ví dụ: gel rất âm, gel dung dịch trơn âm đạo; dịch nhầy sử dụng trong mổ xoang Phaco...)

3006.70.00

15

Dụng cầm cố chuyên dụng mang đến phẫu thuật tạo ra đít giả

3006.91.00

16

Bột và bột nhão làm chặt chân răng

3306.10.10

17

Dung dịch ngâm, rửa, có tác dụng sạch sẽ, bảo vệ kính áp tròng

3307.90.50

18

Phim X quang cần sử dụng vào y tế

3701.10.00

19

Tấm cảm biến thừa nhận hình họa X quang quẻ y tế

3701.99.90

20

Dung dịch, chất hóa học khử trùng cơ chế, sản phẩm y tế

3808.94.90

21

Tnóng, phiến, màng, lá với dải bởi plastic được thnóng, tẩm hoặc tnắm che hóa học test chẩn đoán thù bệnh

3822.00.10

22

Bìa, tnóng xơ sợi xenlulo và màng xơ sợi xenlulo được thnóng, tẩm hoặc tvắt đậy hóa học test chẩn đoán thù bệnh

3822.00.20

23

Chất demo chẩn đoán bệnh dịch không giống (ví dụ: que test, kgiỏi thử; hóa học test, chất hiệu chuẩn chỉnh, vật tư điều hành và kiểm soát in vitro...)

3822.00.90

24

Các thành phầm khác bởi plastic (ví dụ: cuvet, đầu côn, kgiỏi ngâm chế độ tiệt khuẩn; cỗ chuyến qua, ống nối; miếng nẹp sau phẫu thuật; mặt nạ ráng định; kẹp ống thông, dây dẫn; tấm dán duy trì ống thông; túi đựng nước tiểu; túi đựng dịch xả trong lọc màng bụng; ống thử chứa hóa học kháng đông; túi nghiền diệt trùng, vỏ hộp đựng phương pháp ko đựng giấy; bao chụp đầu đèn; bao camera nội soi; túi đựng bệnh dịch phđộ ẩm nội soi...)

3926.90.39

25

Bao cao su

4014.10.00

26

Găng tay phẫu thuật

4015.11.00

27

Găng khám

4015.19.00

28

Mặt hàng bao bì sử dụng trong giải pháp xử lý tiệt trùng lao lý y tế, dạng túi làm cho từ vật liệu bằng nhựa với giấy (giấy chỉ chiếm hàm vị nhiều hơn), có nhị khía cạnh (một mặt phẳng plastic, một mặt bằng giấy), được dán bí mật 3 cạnh, cạnh sót lại có một dải băng keo nhằm có thể dán túi. Túi dạng vẫn đóng gói kinh doanh nhỏ.

4819.50.00

29

Mặt sản phẩm sản phẩm sử dụng trong cách xử lý tiệt trùng nguyên lý y tế, dạng ống được ép dẹt, tất cả 2 mặt (một mặt phẳng giấy, một mặt bằng polyester, giấy chiếm các chất các hơn) đã có dán kín đáo 2 cạnh với nhau, đóng góp thành dạng cuộn

4823.90.99

30

Tất, vớ dùng cho những người giãn tĩnh mạch máu, từ bỏ tua tổng hợp

6115.10.10

31

Áo phẫu thuật

6211.43.10

32

Hàng may khoác từ bỏ bông, một số loại tất cả tính lũ hồi bó chặt nhằm Điều trị mô vết sẹo và ghnghiền da

6212.90.11

33

Hàng may mặc trường đoản cú vật liệu dệt không giống, các loại tất cả tính đàn hồi thắt chặt để Điều trị tế bào lốt sẹo cùng ghnghiền da

6212.90.91

34

Khẩu trang phẫu thuật

6307.90.40

35

Thiết bị diệt trùng sử dụng vào y tế, phẫu thuật mổ xoang (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; lắp thêm tiệt trùng ánh nắng mặt trời rẻ công nghệ plasma;...)

8419.20.00

36

Máy ly trung khu chuyên cần sử dụng vào chẩn đoán, xét nghiệm, gạn lọc y tế

8421.19.90

37

Xe lăn, xe đẩy, cáng cứu tmùi hương và những xe pháo tương tự như có thiết kế quan trọng nhằm chsinh sống fan tàn tật bao gồm hoặc không có cơ cấu quản lý cơ giới

8713.10.00 8713.90.00

38

Kính áp tròng rã (cận, viễn, loạn)

9001.30.00

39

Kính lúp mổ xoang, máy soi da

9002.90.90

40

Kính thuốc

9004.90.10

41

Kính hiển vi phẫu thuật

9011.80.00

42

Máy chiếu tia laser CO2 Điều trị

9013.trăng tròn.00

43

Thiết bị năng lượng điện tim

9018.11.00

44

Thiết bị khôn cùng âm dùng trong y tế (ví dụ: vật dụng siêu âm chẩn đoán; sản phẩm công nghệ đo độ loãng xương bằng vô cùng âm; sản phẩm đo nhịp tlặng tnhị bởi cực kỳ âm, khối hệ thống đồ vật hết sức âm cường độ cao Điều trị khối hận u...)

9018.12.00

45

Thiết bị chụp cộng tận hưởng từ

9018.13.00

46

Thiết bị ghi biểu vật dụng nhấp nháy

9018.14.00

47

Máy theo dõi và quan sát bệnh dịch nhân; sản phẩm đo độ kim cương da; đồ vật điện não; lắp thêm điện cơ; hệ thống nội soi chẩn đoán; thiết bị đo/phân tích chức năng hô hấp; thứ xác định trong mổ xoang và sản phẩm soát sổ dò hỏi tác dụng hoặc chất vấn thông số kỹ thuật sinch lý khác

9018.19.00

48

Máy chiếu tia hồng ngoại hay tia hồng ngoại

9018.20.00

49

Bơm tiêm cần sử dụng một lần

9018.31.10

50

Bơm tiêm năng lượng điện, máy truyền dịch

9018.31.90

51

Kim tiêm bởi kim loại, klặng khâu vệt thương; kim phẫu thuật mổ xoang bởi klặng loại; kim, cây viết đem huyết cùng dịch cơ thể; kyên cần sử dụng với hệ thống thận nhân tạo; kyên ổn luồn mạch máu

9018.32.00

52

Ống thông mặt đường tiểu

9018.39.10

53

Ống thông, ống dẫn lưu lại cùng loại tương tự không giống (ví dụ: hình thức msống mặt đường vào mạch máu; bộ kít pool tiểu cầu cùng thanh lọc bạch cầu; dây nối trái lọc tiết rút nước; dây dẫn máu; dây thông dạ dày; ống thông cho ăn; dụng cụ rước huyết mẫu; dây nối dài bơm tiêm điện; ống dẫn lưu lại, ống thông...)

9018.39.90

54

Khoan cần sử dụng vào bác sĩ nha khoa, gồm hoặc không nối sát và một giá chỉ đỡ cùng với đồ vật nha sĩ khác

9018.41.00

55

Thiết bị với công cụ nhãn khoa khác (ví dụ: trang bị đo khúc xạ, màng mắt tự động; vật dụng đo điện võng mạc; thứ chụp cắt lớp lòng đôi mắt, máy chụp huỳnh quang quẻ lòng mắt; khối hệ thống phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa (laser excimer, phemtosecond laser, phateo, trang bị cắt dịch kính, sản phẩm công nghệ giảm vạt giác mạc); sản phẩm công nghệ laser Điều trị sử dụng trong nhãn khoa; mức sử dụng thông áp lực nặng nề nội nhãn vào mổ xoang glôcôm...)

9018.50.00

56

Bộ theo dõi tĩnh mạch, sản phẩm soi tĩnh mạch

9018.90.20

57

Dụng cầm cố cùng lắp thêm điện tử sử dụng mang đến ngành y, phẫu thuật mổ xoang, nha sĩ (ví dụ: sản phẩm công nghệ phá rung tim; dao mổ điện; dao phẫu thuật vô cùng âm; dao mổ laser; thứ gây mê kèm thở; sản phẩm góp thở; lồng ấp trẻ sơ sinh; khối hệ thống tán sỏi; đồ vật thanh lọc máu; đồ vật phẫu thuật lạnh; sản phẩm công nghệ tyên ổn phổi nhân tạo; lắp thêm thanh lọc gan; thiết bị chạy thận tự tạo, đồ vật thẩm phân phúc mạc mang lại người mắc bệnh suy thận; khối hệ thống phẫu thuật mổ xoang chi phí liệt tuyến...)

9018.90.30

58

Thiết bị với qui định dùng mang đến ngành y nằm trong đội 9018 nhưng mà không được định danh rõ ràng vào Danh Mục sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Danh Mục ban hành kèm Thông tư này.

9018.90.90

59

Các cách thức chỉnh hình hoặc đinch, nẹp, vkhông nhiều xương

9021.10.00

60

Răng giả

9021.21.00

61

Chi Tiết thêm sử dụng trong nha khoa

9021.29.00

62

Khớp giả

9021.31.00

63

Các bộ phận nhân tạo khác của cơ thể

9021.39.00

64

Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận cùng phụ kiện

9021.40.00

65

Thiết bị Điều hòa nhịp tlặng sử dụng mang đến vấn đề kích đam mê cơ tyên ổn, trừ các phần tử và prúc kiện

9021.50.00

66

Dụng nỗ lực không giống được gắn thêm hoặc mang theo hoặc cấy ghnghiền vào cơ thể để bù đắp tàn tật tuyệt sự suy sút của thành phần khung hình (ví dụ: size giá bán đỡ mạch vành, hạt nút mạch, lưới lọc ngày tiết kân hận, công cụ đóng góp động mạch; chất thủy tinh thể tự tạo...)

9021.90.00

67

Thiết bị chụp cắt lớp (CT) Điều khiển bằng máy tính

9022.12.00

68

Thiết bị chẩn đoán hoặc Điều trị sử dụng vào nha khoa

9022.13.00

69

Thiết bị áp dụng tia X cần sử dụng chẩn đoán thù hoặc Điều trị sử dụng mang lại Mục đích y học tập, phẫu thuật

9022.14.00

70

Thiết bị sử dụng tia altrộn, beta hay gamma sử dụng cho Mục đích y học tập, phẫu thuật, bác sĩ nha khoa bao gồm cả máy chụp hoặc thứ Điều trị bởi những các loại tia đó (ví dụ: sản phẩm Coban Điều trị ung tlỗi, thứ gia tốc con đường tính Điều trị ung thỏng, dao mổ gamma những nhiều loại, máy xạ trị áp sát;...)

9022.21.00

71

Thiết bị chẩn đân oán bằng đồng nguyên khối vị phóng xạ (khối hệ thống PET, SPECT, sản phẩm đo độ tập trung iốt I130, I131)

9022.90.90

72

Nhiệt kế điện tử

9025.19.19

73

Nhiệt kế y học tbỏ ngân

9025.19.20

74

Thiết bị so với lý hoặc chất hóa học hoạt động bằng năng lượng điện dùng cho Mục đích y học (ví dụ: đồ vật so với sinh hóa; trang bị so với điện giải, khí máu; trang bị phân tích máu học; thiết bị đo đông máu; sản phẩm đo vận tốc ngày tiết lắng; khối hệ thống xét nghiệm elisa; đồ vật so sánh đội máu; sản phẩm công nghệ tách tách tế bào; sản phẩm công nghệ đo dừng tập cùng phân tích tính năng tiểu cầu; trang bị định danh vi rút, vi khuẩn; máy so sánh miễn dịch; lắp thêm đo cài đặt lượng vi trùng, vi rút; máy đo đường ngày tiết...)

9027.80.30

75

Ghế bác sĩ nha khoa và các bộ phận của chúng

9402.10.10

76

Đồ nội thất có thiết kế đặc trưng để dùng trong ngành y, giải phẫu (Ví dụ: giường bệnh Điều khiển bằng điện; bàn mổ, giường cấp cho cứu vớt, giường hồi sức; tủ đầu nệm bệnh dịch nhân; xe pháo đẩy phép tắc chuyên dụng; ghế rước máu; ghế truyền dịch, ghế truyền hóa chất...)