…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…

Đang xem: Danh mục trang thiết bị y tế tuyến tỉnh

*

Sơ đồ WebSite

*

Giới thiệu

*

Hướng dẫn sử dụng

*

Rss

*

Homepage

*

Widget

*

Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

DANH MUC TRANG THIET BI Y TE

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

*

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53219 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 33/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

————— Số: 33/2020/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯQUY ĐỊNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI KIỂM ĐỊNH AN TOÀNVÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬTCăn cứ Nghị định số75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

2

Thông tư 14/2018/TT-BYT về danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

14/2018/TT-BYT,Thông tư 14 2018,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Trang thiết bị y tế,Xác định mã số hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2018/TT-BYT

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

3

Quyết định 1509/QĐ-BYT năm 2012 về Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1509/QD-BYT,Quyết định 1509 2012,Bộ Y tế,Danh mục,1509/QĐ-BYT năm 2012,Trang thiết bị y tế thiết yếu,Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh ,Bộ Y tế,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số:

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

4

Quyết định 1190/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế kết cấu đơn giản đã qua sử dụng (chất lượng hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) là khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1190/QD-TTg,Quyết định 1190 2015,Thủ tướng Chính phủ,Trang thiết bị y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thiết bị y tế đã qua sử dụng,Viện trợ phi chính phủ ,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Thể thao – Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

5

Thông tư 49/2014/TT-BYT quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

49/2014/TT-BYT,Thông tư 49 2014,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thiết bị y tế ,Trang thiết bị y tế,Trung tâm Giám định Y khoa,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 49/2014/TT-BYT

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

6

Tờ trình 291/TTr-BYT năm 2015 về Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng (chất lượng còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) do các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài viện trợ, giai đoạn 2015-2020 do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

291/TTr-BYT,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thiết bị y tế đã qua sử dụng ,Trang thiết bị y tế,Xuất nhập khẩu,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 291/TTr-BYT Hà Nội, ngày 15

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

7

Quyết định 1020/QĐ-BYT sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế Trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản kèm theo Quyết định 437/2002/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1020/QD-BYT,Quyết định 1020 2004,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Trạm y tế xã,Trạm y tế xã có bác sỹ,Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh,Phòng khám đa khoa khu vực,Sửa đổi,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

8

Quyết định 3333/QĐ-BYT năm 2008 về danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

3333/QD-BYT,Quyết định 3333 2008,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện,Nâng cấp Bệnh viện đa khoa liên huyện,Nâng cấp bệnh viện huyện,Sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

9

Quyết định 437/QĐ-BYT năm 2002 về danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

437/QD-BYT,Quyết định 437 2002,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Trang thiết bị y tế,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 437/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

10

Quyết định 431/QĐ-BYT năm 2009 ban hành danh mục trang thiết bị y tế phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ trưởng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

431/QD-BYT,Quyết định 431 2009,Bộ Y tế,Phòng khám đa khoa huyện,Danh mục trang thiết bị y tế,Trang thiết bị y tế,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 431/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

11

Quyết định 1419/BYT-QĐ năm 1996 quy định danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1419/BYT-QD,Quyết định 1419 1996,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ********CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc********Số: 1419/BYT-QĐHà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1996 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

12

Quyết định 3485/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 14/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

————— Số: 3485/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾKHÔNG PHẢI LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO ĐƯỢC CẤP TẠI VIỆT NAM (ĐỢT14/2021)BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CPngày

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

13

Quyết định 2974/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2974/QD-BYT,Quyết định 2974 2021,Bộ Y tế,Danh mục không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro,Danh mục không phải trang thiết bị y tế được cấp tại Việt Nam,Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro cấp tại Việt Nam,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

14

Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị Y tế, Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Khánh Hòa

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tháng 9 năm 2020.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Trang thiếtbị Y tế, Y tế dự phòng.Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban,ngành; UBND các huyện, thị xã, thành

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

15

Quyết định 3484/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 13/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

3484/QD-BYT,Quyết định 3484 2021,Bộ Y tế,Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro,Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam,Danh mục số lưu hành thiết bị chẩn đoán in vitro,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

16

Quyết định 1069/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 01/2021) do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1069/QD-BYT,Quyết định 1069 2021,Bộ Y tế,Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế được cấp,Lưu hành trang thiết bị y tế được cấp tại Việt Nam,Trang thiết bị y tế không chẩn đoán in-vitro được cấp,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

17

Quyết định 2487/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 07/2021) do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2487/QD-BYT,Quyết định 2487 2021,Bộ Y tế,Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro,Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam,Danh mục trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

18

Quyết định 1637/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hạnh phúc ————— Số: 1637/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 04 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LÀ SINH PHẨMCHẤN ĐOÁN IN VITRO ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAMBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định36/2016/NĐ-CP ngày

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

19

Quyết định 1636/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 03/2021) do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1636/QD-BYT,Quyết định 1636 2021,Bộ Y tế,Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro,Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam,Số lưu hành trang chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

20

Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

28/2020/TT-BYT,Thông tư 28 2020,Bộ Y tế,Trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã,Danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã,Trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã 2020,Thể thao – Y tế BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Trang sau

Chú thích

Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Trị, Trường Cđyt Quảng Trị

Lược đồ: Giúp Bạn có được “Gia Phả” của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhập

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.tritraonguocdaday.com Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là sản phẩm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ đầu tháng 5/2021.

Xem thêm: Top 15+ Thuốc Chữa Bệnh Trĩ Ngoại Tốt Nhất Hiện Nay Và Cách Sử Dụng

Sứ mệnhcủaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồngDân Luật Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.tritraonguocdaday.com

Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ

*

Khai thác hơn 366.000 văn bản Pháp Luật

*

Nhận Email văn bản mới hàng tuần

*

Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến

*

Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất

*
*

TRA CỨU NHANH

HỖ TRỢ NHANH

*

tritraonguocdaday.com

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

*
*
*

IP: 185.151.51.134

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:

Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng.

Mật khẩu cũ:

Mật khẩu mới:

Nhập lại:
Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên.

E-mail:

Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:

Nếu quý khách có yêu cầu Văn Bản hay Tiêu Chuẩn Việt Nam, vui lòng nhập vào bên dưới để Thư Viện Pháp Luật hỗ trợ bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *