Đại Học Y Tế Công Cộng Tuyển Sinh 2020

Dân trí

Năm 20đôi mươi, ngôi trường Đại học tập Y tế nơi công cộng tuyển sinc cùng với 420 chỉ tiêu, trong các số ấy có nhì ngành học tập new. Trường vận dụng bố cách thức xét tuyển đến tất cả các ngành.

Bạn đang xem: Đại học y tế công cộng tuyển sinh 2020


Khuôn viên trường Đại học Y tế công cộng. 

Lãnh đạo trường Đại học Y tế công cộng cho xuất xắc, năm 20đôi mươi nhà trường bắt đầu tuyển sinh hai mã ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường (30 chỉ tiêu) và Kỹ thuật phục hồi chức năng (50 chỉ tiêu) bên cạnh 4 mã ngành đã tuyển sinh từ trước gồm: Y tế công cộng (1trăng tròn chỉ tiêu), Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (100 chỉ tiêu), Dinc dưỡng (80 chỉ tiêu) và Công tác xã hội (40 chỉ tiêu).

Năm 2020, Trường ĐHYTCC áp dụng cha phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông (tính điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào năm học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12)  và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thông tin tuyển sinc từng ngành như sau:

Ghi chú: (*)là môn chính trong tổ hợp

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Là trường đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khoẻ, Trường áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, cụ thể như sau:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

+ Đối với các ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng (các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học sức khỏe có chứng chỉ hành nghề): có điểm xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

+ Đối với các ngành các ngành Y tế công cộng, Dinc Dưỡng, Công tác xã hội và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: có điểm xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vì chưng Trường Đại học Y tế công cộng quy định sau thời điểm có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Thí sinc đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT

+ Các ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: phải có học lực lớp 12 từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên.

+ Đối với các ngành Y tế công cộng, Dinh Dưỡng, Công tác xã hội và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: xét kết quả học tập năm học kỳ (nhị học kỳ lớp 10, nhị học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12). Tổng điểm trung bình của các môn vào tổ hợp xét tuyển phải từ 15 điểm trở lên.

Trường Đại học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinc đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

Xem thêm: Bệnh Trĩ Và Các Phương Pháp Điều Trị Bệnh Trĩ Và Các Phương Pháp Điều Trị

Tiêu chí xét tuyển theo trên kết quả thi tốt nghiệp THPT:

- Sử dụng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các môn được chọn để xét tuyển được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét từ cao xuống thấp mang lại đến Khi đủ chỉ tiêu.

- Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+  Điểm thi của môn chính trong tổ hợp đăng ký xét tuyển, xét từ cao xuống thấp đến đến Khi đủ chỉ tiêu.

+ Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinch có nguyện vọng cao hơn (thứ tự của nguyện vọng thấp hơn).

Tiêu chí xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT:

- Sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT của các môn được chọn để xét tuyển được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến lúc đủ chỉ tiêu, theo công thức:

Điểm XT = Điểm TB Môn 1 + Điểm TB Môn 2 + Điểm TB Môn 3 + Điểm UT

Trong đó:

- Điểm TB môn là điểm trung bình của các môn vào tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (hai học kỳ của lớp 10 và 11 và học kỳ I lớp 12).

- Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và quần thể vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong trường hợp có số lượng thí sinc cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Trung bình (sử dụng xét tuyển) của môn chính vào tổ hợp đăng ký xét tuyển xét từ cao xuống thấp cho đến Lúc đủ chỉ tiêu.

+ Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinc có nguyện vọng cao hơn (vào đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Phương thức và thời gian nôp hồ sơ xét tuyển:

- Đợt 1

+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đợt 2:

+ Thời gian: sau ngày xác nhận nhập học đợt một 15 ngày (nếu còn chỉ tiêu)

+ Phương thức đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp (như trên)

- Đợt 3:

+ Thời gian: sau ngày xác nhận nhập học đợt hai 15 ngày (nếu còn chỉ tiêu)

+ Phương thức đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp (như trên)

Học bổng hỗ trợ khuyến khích học tập

Nhà trường sẽ trao học bổng đến 40% tổng số nhập học của nhị ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường và Công tác xã hội, mỗi suất học bổng có giá trị 5 triệu đồng.