Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ_____Số: 28/QĐ-BYTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021QUYẾT ĐỊNHBan hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa_______________BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 2" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ_____Số: 28/QĐ-BYTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021QUYẾT ĐỊNHBan hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa_______________BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 2" />

Cục cntt bộ y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái mạnh với đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu giúp văn uống bản.

Bạn đang xem: Cục cntt bộ y tế

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ Y TẾ

_____

Số: 28/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 mon 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Sở tiêu chuẩn Công nghệ thông tin để triển khai vận động y tế tự xa

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn uống cứ đọng Nghị định số 75/2017/NĐ-CPhường ngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của Chính phủ chế độ tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi với cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông bốn số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 1hai năm 2017 của Sở Y tế vẻ ngoài về hoạt động y tế từ xa;

Căn uống cứ đọng Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22 mon 6 năm 20trăng tròn của Sở Y tế phê phê chuẩn đề án “Khám, chữa trị dịch tự xa” quy trình tiến độ 20đôi mươi - 2025;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Sở Y tế phát hành Bộ tiêu chuẩn Công nghệ thông báo để tiến hành hoạt động y tế từ bỏ xa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí Công nghệ thông báo để triển khai vận động y tế tự xa. Sở tiêu chí này là căn cứ pháp lý nhằm những bệnh viện đầu tư, buôn bán hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng áp dụng cho những hoạt động y tế tự xa.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn chống Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ ban bố, Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Thanh tra Sở, Tổng Cục trưởng nằm trong Sở Y tế, Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Giám đốc Snghỉ ngơi Y tế các tỉnh giấc thị trấn trực trực thuộc TW, Thủ trưởng y tế ngành cùng Thủ trưởng những đơn vị chức năng có liên quan chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Nlỗi Điều 3;

- Các Thứ đọng trưởng BYT;

- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Tkhô nóng Long


BỘ Y TẾ

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

_________________________

BỘ TIÊU CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BYT ngày 05 mon 0một năm 2021)

________________

I. Phạm vi điều chỉnh

Sở tiêu chí này hình thức về các tiêu chí công nghệ lên tiếng để triển khai hoạt động y tế trường đoản cú xa.

II. Các mức Review ứng dụng Công nghệ báo cáo nhằm triển khai vận động y tế từ xa

Các mức nhận xét vận dụng Công nghệ thông tin nhằm tiến hành hoạt động y tế từ xa (tiếp sau đây call tắt là mức độ y tế từ bỏ xa), được phân thành 5 cường độ như sau:

Mức độ 1: Thực hiện nay tư vấn chống bệnh, khám bệnh từ bỏ xa qua kênh Smartphone riêng rẽ. Các khám đa khoa desgin kênh điện thoại thông minh support riêng kết nối với những bác bỏ sĩ hoặc các khám đa khoa tuyến đường bên trên.

Mức độ 2: Các hoạt động y tế từ xa được thống trị tập trung, đảm bảo an toàn và vâng lệnh quy định

Các khám đa khoa thiết kế hệ thống y tế trường đoản cú xa yêu cầu vâng lệnh những qui định cơ bản về đảm bảo an toàn an ninh tại Thông tứ số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 1hai năm 2017 của Bộ Y tế phát hành Sở tiêu chí vận dụng technology thông báo với gợi ý xác định mức vận dụng công nghệ thông tin trên các đại lý đi khám bệnh dịch, chữa dịch (Thông tứ số 54/2017/TT-BYT) cùng liên thông với khối hệ thống y tế từ xa của những cơ sở y tế thống trị tuyến trên.

Mức độ 3: Sử dụng công nghệ hội nghị vô tuyến để cung cấp hỗ trợ tư vấn và đào tạo

Các cơ sở y tế vẫn đạt tới mức độ 2 áp dụng technology hội nghị truyền họa nhằm thực hiện vận động tư vấn từ bỏ xa trực đường và cung ứng giảng dạy nâng cao năng lượng các cán bộ đường bên dưới.

Mức độ 4: Kết nối, thu thập dữ liệu trường đoản cú các hệ thống công nghệ thông báo y tế không giống tiến hành support, xét nghiệm bệnh dịch, chữa bệnh và huấn luyện và đào tạo trực tuyến đường.

Các khám đa khoa đã đạt mức độ 3 với hệ thống y tế từ xa liên kết cùng với các khối hệ thống công nghệ thông báo y tế không giống với gửi những biết tin của fan bệnh dịch hiển thị trên màn hình hiển thị Lúc đã tiến hành hình thức dịch vụ support, xét nghiệm bệnh, trị căn bệnh và đào tạo và giảng dạy trực đường.

Mức độ 5: Khả năng cửa hàng rất đầy đủ. Tất cả dữ liệu sản phẩm y tế, bao hàm dữ liệu được cung cấp trường đoản cú những sản phẩm công nghệ treo của fan bệnh dịch, được truyền đến và đối chiếu tại phần mềm EHR.

Các khám đa khoa đang đạt tới mức độ 4 với hệ thống y tế trường đoản cú xa có công dụng can hệ 2 chiều với các hệ thống công nghệ biết tin y tế, kết nối với các vật dụng y tế, bao gồm đồ vật treo trên bạn của bạn bệnh, thu thập dữ liệu, so với với thảo luận ban bố với Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR). Dữ liệu tiện lợi được điều đình giữa các khám đa khoa, bộ phận nội cỗ.

III. Tiêu chí cụ thể của những nấc vận dụng Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế trường đoản cú xa

1. Tiêu chí rõ ràng của Mức độ 1

Các bệnh viện xây dừng kênh điện thoại cảm ứng thông minh support riêng:

- Kết nối thân những thầy thuốc;

- Kết nối giữa lương y với người dân;

- Kết nối giữa các bệnh viện.

2. Tiêu chí ví dụ của Mức độ 2, 3, 4, 5

Để đã đạt được những cường độ 2, 3, 4 cùng 5, những khám đa khoa đề xuất xây dừng hạ tầng chuyên môn, ứng dụng thống trị công bố những ca support đi khám, trị bệnh dịch trường đoản cú xa, kết nối liên thông dữ liệu với các điểm liên kết cùng đảm bảo an toàn an ninh an ninh ban bố theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT, các tiêu chí cụ thể nhỏng sau:


Bảng danh sách các tiêu chí

NHÓM TIÊU CHÍ

TIÊU CHÍ CỤ THỂ

MỨC ĐỘ

A. Hạ tầng kỹ thuật

A1

Tiêu chí cơ bản

2

3

4

5

1

Trang bị máy vi tính buổi tối tgọi buộc phải đáp ứng nhu cầu tiến hành ứng dụng technology lên tiếng (CNTT)

X

X

X

X

2

Mạng nội bộ (LAN)

X

X

X

X

3

Máy chủ

X

X

X

X

4

Hệ thống tàng trữ dự phòng

X

X

X

X

5

cỗ lưu giữ điện, mối cung cấp dự phòng

X

X

X

X

6

Trang trang bị quan liêu sát Camera

X

X

X

X

7

Trang lắp thêm nghe, nói nối với laptop (gồm thanh lọc nhiễu)

X

X

X

X

8

Đường truyền liên kết Internet riêng rẽ không biến thành share đường dẫn, vận tốc “upload” bên trên 50Mbps và tốc độ “download” bên trên 50Mbps

X

X

X

X

9

Mạng LAN ko dây (wireless)

X

X

10

Thiết bị cầm tay (máy tính xách tay bảng, điện thoại thông minh)

X

11

Thiết bị y tế năng lượng điện tử thực hiện khám bệnh

X

A2

Tiêu chí hội nghị truyền hình

12

Hệ thống MCU hoặc WEB Video Conference

X

X

X

13

Thiết bị hội nghị truyền hình cao cấp đơn hay đa màn hình

X

X

X

14

Thiết bị tích hợp

X

X

X

A3

Phòng họp hội chẩn

15

Thiết bị truyền ảnh trực tuyến

X

X

X

16

Sở biến đổi và cỗ tinh chỉnh trung tâm

X

X

X

17

Thiết bị khử tiếng vang với bớt tiếng ồn

X

X

X

18

Màn hình (về tối thiểu 55”)

X

X

X

19

Máy tính điều khiển

X

X

X

20

Máy thu hình ảnh kỹ thuật số từ bỏ phòng phẫu thuật (chỉ áp dụng lúc bao gồm chống phẫu thuật)

X

X

X

A4

Phòng phẫu thuật

21

Thiết bị vô tuyến trực tuyến

X

X

22

Sở đổi khác với cỗ điều khiển và tinh chỉnh trung tâm

X

X

23

Màn hình y tế

X

X

24

camera chuyên dụng để tảo phẫu trường

X

X

25

Xe đẩy y tế tất cả thứ đầu cuối

X

X

26

Thiết bị nói download áo

X

X

27

Thiết bị báo cho biết hình hình ảnh đến hội trường

X

X

28

Sở trang vật dụng tích phù hợp tài liệu trường đoản cú những trang trang bị y tế

X

X

29

Máy tính điều khiển

X

X

A5

Phòng phẫu thuật bệnh

30

Thiết bị vô tuyến trực tuyến

X

X

31

Kính hiển vi số, trang bị quét tiêu bản số

X

X

32

Màn hình (về tối tđọc 55”)

X

X

A6

Phòng cấp cho cứu

33

Thiết bị vô tuyến trực tuyến

X

X

34

Màn hình (tối tđọc 32”)

X

X

35

Xe đẩy y tế có vật dụng đầu cuối

X

X

36

Thiết bị nói thiết lập áo

X

X

37

Máy tính điều khiển

X

X

38

Bộ trang lắp thêm tích hòa hợp tài liệu trường đoản cú những trang thứ y tế

X

X

A7

Phòng giảng dạy, chỉ huy tuyến

39

Thiết bị truyền hình trực tuyến

X

X

40

Thiết bị gửi cổng

X

X

41

Màn hình (tối tgọi 55”)

X

X

42

Máy tính điều khiển

X

X

43

Quản lý công bố căn bệnh nhân

X

X

X

X

B. Phần mềm ứng dụng

44

Quản lý ban bố người support (hành thiết yếu, chỗ công tác làm việc, mã số chứng từ hành nghề, phạm vi chuyển động siêng môn)

X

X

X

X

45

Quản lý hạng mục thông thường (hành thiết yếu, ICD 10, ...)

X

X

X

X

46

Quản lý người sử dụng hệ thống

X

X

X

X

47

Phân quyền thực hiện hệ thống

X

X

X

X

48

Báo cáo, thống kê

X

X

X

X

49

Quản lý báo cáo, hình hình họa, âm tkhô hanh của những ca bốn vấn

X

X

X

X

50

Thiết lập cảnh báo tất cả ca căn bệnh yêu cầu tứ vấn

X

X

X

51

Thiết lập chú ý các chỉ số y tế bất thường

X

X

X

52

Kết nối cùng với HIS (HL7)

X

X

53

Kết nối cùng với LIS (HL7)

X

X

54

Kết nối với PACS (DICOM)

X

X

55

Đảm bảo khả năng kết nối với những hệ thống ban bố y tế khác

X

X

56

Kết nối phát âm tài liệu trường đoản cú những thứ y tế

X

X

57

Quản lý danh sách những ca hỗ trợ tư vấn, hội chẩn

X

X

58

Tìm kiếm

X

X

59

Quản lý mặt hàng đợi

X

X

60

Quản lý kế hoạch hội chẩn

X

X

61

Biên phiên bản hội chẩn (tất cả cam kết số)

X

X

62

In/xuất kết quả

X

X

63

Kết nối với EMR (HL7)

X

64

Kết nối với EHR (HL7)

X

65

Có phiên bản vận dụng trên trang bị di động

X

66

Kết nối với những vật dụng y tế năng lượng điện tử thực hiện khám bệnh

X

67

Kết nối với những lắp thêm điện tử cá nhân (trường hợp có)

X

68

Thiết lập thông báo kế hoạch hỗ trợ tư vấn, hội chẩn trên các lắp thêm di động

X

69

Quản lý biết tin, danh sách các sản phẩm công nghệ liên kết với hệ thống

X

C. An toàn thông tin

70

X

X

X

X

71

X

X

D. Số điểm kết nối

72

Số điểm kết nối buổi tối thiểu: 5

X

X

X

X

73

Số điểm kết nối tối thiểu: 7

X

X

X

74

Số điểm liên kết tối thiểu: 10

X

X

75

Số điểm kết nối buổi tối thiểu: 20

X


* Ghi chú: Đối với những đơn vị trình độ ko nên áp dụng PACS thì ko yêu cầu vận dụng các tiêu chuẩn về PACS.


IV. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị chức năng thuộc Sở Y tế:

a) Cục Công nghệ thông báo chủ trì, păn năn phù hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo, chỉ dẫn cùng khám nghiệm câu hỏi triển khai Quyết định này; chào làng cường độ y tế từ bỏ xa của những khám đa khoa trên toàn nước bên trên Trang lên tiếng năng lượng điện tử tổng hòa hợp của Cục Công nghệ báo cáo (http://ehealth.gov.vn).

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính công ty trì, păn năn hợp với những đơn vị liên quan xây dựng giá hình thức dịch vụ tư vấn thăm khám, chữa bệnh từ bỏ xa.

Xem thêm: Địa Chỉ Bệnh Viện Nhi Đồng 3, Bệnh Viện Nhi Đồng 3, Tại Sao Không

c) Văn uống chống Sở, Thanh hao tra Bộ, những Vụ, Cục, Tổng cục nằm trong Sở Y tế phối phù hợp với Cục Công nghệ công bố tđắm đuối gia công tác làm việc thống trị nhà nước so với vận động y tế trường đoản cú xa theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Snghỉ ngơi Y tế với Y tế Sở, ngành gồm trách rưới nhiệm lãnh đạo, chỉ dẫn, chất vấn, tkhô giòn tra việc tiến hành Quyết định này trên các đơn vị chức năng theo thẩm quyền quản lý; định kỳ trong thời điểm tháng 12 từng năm tổng đúng theo báo cáo Cục Công nghệ đọc tin - Sở Y tế về tình trạng vận động y tế tự xa của những đơn vị trực thuộc thđộ ẩm quyền cai quản.

3. Các khám đa khoa bao gồm trách rưới nhiệm xác định cường độ y tế từ xa cùng tất cả vnạp năng lượng phiên bản báo cáo phòng ban làm chủ y tế cấp cho bên trên thẳng cùng Cục Công nghệ công bố để đăng download trên trang biết tin điện tử.

V. Điều khoản tđê mê chiếu

Trường đúng theo những vnạp năng lượng bạn dạng tsi chiếu trong Quyết định này được thay thế sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo vnạp năng lượng bản đang sửa chữa thay thế hoặc vnạp năng lượng bạn dạng đã có được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật.

Trong quy trình tiến hành, giả dụ khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để được xem như xét giải quyết./.


PHỤ LỤC

BÁO CÁO MỨC ĐỘ Y TẾ TỪ XA TẠI CƠ STại Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BYT ngày 05 mon 01 năm 2021 của Bộ Y tế)

…. <1>….

… <2> …

_________

Số: ..../...<3>...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

....<4>..., ngày... mon...năm đôi mươi...


BÁO CÁO

Mức độ y tế trường đoản cú xa trên cửa hàng y tế

Kính gửi:....<1>....

Tên các đại lý y tế: <2>.........................................................................................................

Địa chỉ cửa hàng y tế: .........................................................................................................

Giấy phép hoạt động: ....................................................................................................

Người đứng đầu cơ sở y tế:............................................................................................

Các hình thức y tế từ bỏ xa vẫn thực hiện (liệt kê danh sách):

STT

Các bề ngoài y tế trường đoản cú xa

1

Tư vấn phòng bệnh dịch từ bỏ xa

2

Tư vấn thăm khám, chữa trị căn bệnh từ xa

3

Tư vấn chẩn đoán thù hình ảnh trường đoản cú xa

4

Tư vấn giải phẫu bệnh từ bỏ xa

5

Tư vấn mổ xoang từ xa

6

Đào tạo nên chuyển nhượng bàn giao chuyên môn đi khám bệnh, chữa bệnh dịch từ xa

7

Các hình thức khác:

Căn uống cứ đọng quy định trên Quyết định số .../QĐ-BYT ngày ...mon...năm 2021 của Sở Y tế về Ban hành Sở tiêu chuẩn Công nghệ ban bố nhằm triển khai chuyển động y tế từ bỏ xa;

...<2>........................... đạt mức độ....<6>..... y tế từ xa tại khám đa khoa.

...<2>…. report cùng với ...<1>….. để tổng vừa lòng, quan sát và theo dõi kiểm tra cùng đăng mua biết tin theo phép tắc./.