Cao đẳng y tế lạng sơn

Trường Cao đẳng Y tế TP. Lạng Sơn ưng thuận thông báo tuyển chọn sinh vào năm 2018, báo cáo ngành học tập, đối tượng người tiêu dùng với thủ tục tuyển chọn sinch được cập nhật cụ thể trên đây


TT

Trình độ/ ngành

Đối tượng và hiệ tượng tuyển chọn sinh

Chỉ tiêu

1

Hệ cao đẳng

 

 

1.1

Ngành Điều dưỡng

Chính quy (3 năm)

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Xét hiệu quả học hành của thí sinh theo học tập bạ lớp 12 THPT

 

 

250

Liên thông hình thức vừa làm vừa học (2 năm)

- Đối tượng: Tốt nghiệp TC ngành Điều dưỡng

- Thi tuyển 03 môn: Toán thù học, giải phẫu sinh lý cùng môn chăm ngành

1.2

Ngành Hộ sinh chủ yếu quy

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Xét tác dụng học tập của thí sinh theo học bạ lớp 12 THPT

50

2

Hệ trung cấp

 

 

2.1

Ngành Dược

Chính quy

(2 năm)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

- Xét kết quả học hành của thí sinch theo học tập bạ lớp 12 THPT

120

Liên thông bao gồm quy (đối chọi,5 năm)

Đối tượng: Tốt nghiệp TC trlàm việc lên team ngành sức mạnh hoặc các ngành khác

2.2.

Ngành Y sỹ

Chính quy (2 năm)

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Xét hiệu quả học hành của thí sinh theo học tập bạ lớp 12 THPT

120

Liên thông chủ yếu quy (đối chọi,5 năm)

Đối tượng: Tốt nghiệp TC trngơi nghỉ lên nhóm ngành sức mạnh hoặc các ngành khác

 

1.

Xem thêm: Trạm Y Tế Xã Cảnh Thụy Xây Dựng Kế Hoạch Trạm Y Tế Xã Nguyệt Đức

Hồ sơ ĐK tuyển sinh: Thí sinch cài đặt làm hồ sơ trực tiếp tại Trường Cao đẳng Y tế Thành Phố Lạng Sơn hoặc theo chủng loại đăng thiết lập bên trên website tại địa chỉ http://www.cdytlangson.edu.vn

2. Lệ phí 

- Cao đẳng, trung cấp cho hệ chủ yếu quy: Xét tuyển: 30.000đ/hồ nước sơ

- Cao đẳng điều chăm sóc liên thông hệ vừa làm cho vừa học: Thi tuyển: 105.000đ/3 môn thi

3. Thời gian dấn hồ nước sơ

- Cao đẳng, trung cấp hệ bao gồm quy:

+ Nếu không đầy đủ tiêu chí Nhà ngôi trường thường xuyên tuyển chọn sinch lần 2, đợt 3

- Trung cung cấp liên thông hiệ tượng bao gồm quy: 

+ Nếu chưa đủ chỉ tiêu Nhà ngôi trường liên tục tuyển chọn sinch đợt 2, lần 3

- Cao đẳng điều dưỡng liên thông bề ngoài vừa làm vừa học: