Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn chính thức thông báo tuyển sinh năm 2018, thông tin ngành học, đối tượng và phương thức tuyển sinh được cập nhật chi tiết tại đây

TT

Trình độ/ ngành

Đối tượng và hình thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

1

Hệ cao đẳng

 

 

1.1

Ngành Điều dưỡng

Chính quy (3 năm)

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Xét kết quả học tập của thí sinh theo học bạ lớp 12 THPT

 

 

250

Liên thông hình thức vừa làm vừa học (2 năm)

– Đối tượng: Tốt nghiệp TC ngành Điều dưỡng

– Thi tuyển 03 môn: Toán học, giải phẫu sinh lý và môn chuyên ngành

1.2

Ngành Hộ sinh chính quy

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Xét kết quả học tập của thí sinh theo học bạ lớp 12 THPT

50

2

Hệ trung cấp

 

 

2.1

Ngành Dược

Chính quy

(2 năm)

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Xét kết quả học tập của thí sinh theo học bạ lớp 12 THPT

120

Liên thông chính quy (1-1,5 năm)

Đối tượng: Tốt nghiệp TC trở lên nhóm ngành sức khỏe hoặc các ngành khác

2.2.

Ngành Y sỹ

Chính quy (2 năm)

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Xét kết quả học tập của thí sinh theo học bạ lớp 12 THPT

120

Liên thông chính quy (1-1,5 năm)

Đối tượng: Tốt nghiệp TC trở lên nhóm ngành sức khỏe hoặc các ngành khác

 

1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Thí sinh mua hồ sơ trực tiếp tại Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn hoặc theo mẫu đăng tải trên website tại địa chỉ http://www.cdytlangson.edu.vn

2. Lệ phí 

– Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy: Xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

– Cao đẳng điều dưỡng liên thông hệ vừa làm vừa học: Thi tuyển: 105.000đ/3 môn thi

3. Thời gian nhận hồ sơ

– Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy:

+ Nếu chưa đủ chỉ tiêu Nhà trường tiếp tục tuyển sinh đợt 2, đợt 3

– Trung cấp liên thông hình thức chính quy: 

+ Nếu chưa đủ chỉ tiêu Nhà trường tiếp tục tuyển sinh đợt 2, đợt 3

– Cao đẳng điều dưỡng liên thông hình thức vừa làm vừa học: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *