Giới thiệu Tin tức & Sự kiện Thông tin Dược 2. Quản lý chất lượng thuốc 3. ADR & Cảnh giác dược: Chăm sóc khách hàng Dịch vụ y tế Thông báo
Giới thiệu Tin tức & Sự kiện Thông tin Dược 2. Quản lý chất lượng thuốc 3. ADR & Cảnh giác dược: Chăm sóc khách hàng Dịch vụ y tế Thông báo

Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh BHYT

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: Khi tham gia khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT), bệnh nhi phải xuất trình các loại giấy tờ sau:

1.

Đang xem: Bảo hiểm y tế cần thơ

Thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

2. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ BHYT thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh (chỉ được sử dụng giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh khi chưa có thẻ BHYT).

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

4. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Xem thêm: Để Gió Cuốn Đi: 317/ Ca Dao Tục Ngữ Về Sức Khỏe, Ca Dao, Tục Ngữ, Danh Ngôn Về Sức Khỏe, Y Học

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Những trường hợp sau được xem là là khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến:

-Trẻ có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại BV Nhi đồng Cần Thơ

-Bé chưa có thẻ BHYT nhưng có khai sinh hoặc chứng sinh trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

-Bé có thẻ BHYT đăng ký khám chũa bệnh từ cơ sở y tế khác + giấy chuyển tuyến đúng quy định (theo Nghị định146/2018/NĐ-CP)

-Bé có giấy hẹn tái khám của BV Nhi đồng Cần Thơ.

-Tất cả các trường hợp cấp cứu.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai, Fanpage Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai

Những trường hợp vượt tuyến:

Chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh nội trú, BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị theo đúng quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *